majątek wspólnyJeżeli jesteś w związku małżeńskim i nosisz się z zamiarem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musisz mieć na uwadze, że ogłoszenie upadłości nie pozostanie bez wpływu na stosunki majątkowe ze współmałżonkiem.

Rozdzielność majątkowa

Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej – z mocy samego prawa – między małżonkami powstaje bowiem rozdzielność majątkowa. Oczywiście o ile ustrój rozdzielności majątkowej nie istniał już wcześniej. Przy czym należy zaznaczyć, że bezskuteczne w stosunku do masy upadłości jest:

 1. ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, chyba że pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej został złożony co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 2. powstanie rozdzielności majątkowej z mocy prawa w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w wyniku rozwodu, separacji albo ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, chyba że pozew lub wniosek w sprawie został złożony co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 3. ustanowienie rozdzielności majątkowej umową majątkową, chyba że umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. To samo dotyczy umów majątkowych ograniczających wspólność majątkową.
Majątek wspólny po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest już niedopuszczalny. Majątek ten będzie przeznaczony do zaspokojenia wierzycieli upadłego konsumenta w toku postępowania upadłościowego.

Do masy upadłości nie wchodzą jedynie przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego konsumenta do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby były one objęte majątkową wspólnością małżeńską. Przy czym nie dotyczy to przedmiotów majątkowych nabytych do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Na niekorzyść małżonka upadłego działania domniemanie, że majątek wspólny powstały w okresie prowadzenia przedsiębiorstwa przez upadłego małżonka został nabyty ze środków pochodzących z dochodów tego przedsiębiorstwa. Domniemanie to oczywiście można obalić powołując stosowane dowody.

Udział małżonka upadłego w majątku wspólnym

Małżonek upadłego konsumenta może dochodzić swoich należności z tytułu udziału w majątku wspólnym jedynie w postępowaniu upadłościowym, tj. zgłaszając swoją wierzytelność sędziemu-komisarzowi tak jak pozostali wierzyciele. Należy przy tym zaznaczyć, że małżonkowi upadłego konsumenta nie przysługuje żadne pierwszeństwo, a jego wierzytelność zaspokajana jest w IV kategorii, tj. na zasadach ogólnych.

Jeżeli w toku postępowania upadłościowego wierzytelność małżonka upadłego konsumenta z tytułu udziału w majątku wspólnym nie zostanie zaspokojona, może ona zostać objęta Planem Spłaty Wierzycieli, a nawet umorzona tak jak inne niezaspokojone wierzytelności.

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

63 Replies to “Upadłość konsumencka a majątek wspólny”

  • Tylko nie każdy ma możliwość oraz odwagę rzucić wszystko i wyjechać z kraju. Zważywszy na znikome koszta postępowania upadłościowego według nowych zasad chyba jednak warto najpierw spróbować ogłosić upadłość konsumencką w Polsce.

 1. Panie Adamie, jeśli majątek wspólny to ruchomości stanowiące wyposażenie domu, czyli meble, sprzęt AGD, RTV itd., czy są jakieś wyłączenia z masy? Np. meble z pokoju dzieci? Czy to wszystko syndyk spienięża?

 2. nie ukrywam, że wybieram się do Pana w najbliższym czasie. Jednak zadam pytanie. Jeśli posiadam ustawową rozdzielność majątkową (akt notarialny z 1995 r.) to rozumiem, że majątek współmałżonka jest w takiej sytuacji bezpieczny?

 3. Dzień dobry
  Przejdę do pytania:
  Co w przypadku gdy żona i ja mamy wspólny kredyt? Czy upadłość może złożyć osoba?
  Co prawda posiadamy rozdzielczość od 2007 ale dwa kredyty są wspólne
  Pozdrawiam

 4. Miałbym pytanie. Co w sytuacji gdy, chodzi wpływ postępowania na majątek współmałżonka? Dłużnik w okresie powiedzmy do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką lub w trakcie jego rozpatrywania tj. np. do 6 miesięcy po złożeniu takiego wniosku, wstąpi w związek małżeński równocześnie zawierając notarialną umowę o rozdzielności majątkowej, lub bez takiej umowy..

  • Nie do końca rozumiem pytanie. Zawarcie związku małżeńskiego na sześc miesięcy, na dwa miesiące czy na wet na tydzień przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej nic nie zmienia. Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej, tj. wydania przez sąd stosowanego postanowienia na skutek rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką, z mocy samego prawa między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa – o ile wcześniej już istniała. Takiego stanu rzeczy nie da się zmienić żadna umową.

 5. Witam serdecznie,
  Mam pytanko, posiadam rozdzielność majątkowa z mężem (20.03.2013r.) , mąż przymierza się do złożenia wniosku o upadłość a ja w roku 2014r. zakupiłam auto… czy moje auto i cały sprzed gospodarstwa domowego będzie wchodził do masy upadłości??

  • Jeżeli rozdzielność majątkowa została ustanowiona w drodze umowy, to aby była ona honorowana w razie upadłości konsumenckiej męża, muszą upłynąć co najmniej dwa lata licząc od daty jej zawarcia. W związku z powyższym mąż powinien złożyć wniosek o upadłość konsumencką po 20.03.2015 r.

   • Mam jeszcze jedno pytanko, czy jeśli ja na ten samochód otrzymałam darowiznę od mamy ( spisałyśmy umowę) to czy mój samochód (mimo, iż termin rozdzielności majątkowej 2- óch lat jeszcze nie minął) będzie brany do masy upadłości czy tez nie?
    Z góry dziękuje bardzo za odpowiedz.

 6. Witam, mój narzeczony przymierza się do złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Będziemy podpisywali intercyzę, m.in. dla rozdzielności majątkowej. Ślub bierzemy w sierpniu tego roku. Czy w takim razie powinnam się obawiać o mój majątek?

  • Zgodnie z przepisami bezskuteczne w stosunku do masy upadłości jest ustanowienie rozdzielności majątkowej umową majątkową (intercyzą), chyba że umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W związku z powyższym, jeżeli narzeczony zamierza złożyć wniosek o upadłość konsumencką, na Pani miejscu powstrzymałbym się z zawarciem związku małżeńskiego.

   • Tylko właśnie nie do końca rozumiem dlaczego ślub ma coś wspólnego z upadłością konsumencką. Majątek wniesiony przeze mnie przed ślubem chyba bezsprzecznie nie powinien być wliczany do masy upadłościowej? A jeśli mój narzeczony będzie zobowiązany do spłacania części kredytu, to czy również moja pensja będzie brana pod uwagę? Kolejna sprawa:
    „Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej – z mocy samego prawa – między małżonkami powstaje bowiem rozdzielność majątkowa. ”
    Jeśli powstaje rozdzielność, to dlaczego miałabym się obawiać zawarcia związku małżeńskiego?

    • Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, która jest skuteczna w stosunku do masy upadłości, to majątek małżonka upadłego konsumenta oczywiście nie wchodzi do masy upadłości. Problem leży tu w sposobie ustalania składu masy upadłości i służącemu temu domniemaniu, że rzeczy znajdujące się w posiadaniu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości należą do majątku upadłego.
     W związku z powyższym, jeżeli będą Państwo mieszkać razem, zachodzi pewne niebezpieczeństwo, że syndyk uzna, iż całe wyposażenie mieszkania i znajdujące się w nim ruchomości stanowią majątek osobisty Pani męża. Jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce i syndyk upierałby się przy swoim, to czekałaby Państwo cała batalia sądowa, w której trzeba byłoby udowodnić – osobno co do każdego z zajętych przedmiotów – że stanowią one Pani własność. Jest to spora niedogodność i może nie być łatwo udowodnić np. że laptop zakupiony 3 lata temu stanowi akurat Pani własność.

     • Dziękuję za odpowiedź, choć nadal wydaje mi się nieracjonalne, że według prawa, to, co zakupione przed ślubem przeze mnie nie włącza się do wspólnoty majątkowej, a jednocześnie to, o czym Pan pisze temu przeczy.
      Czy w takim razie nie ma żadnej alternatywy dla odwołania ślubu?

     • Jedno drugiemu nie przeczy. Przepisy określają co wchodzi do masy upadłości i i w oparciu o nie ustalany jest jej skład. Niemniej w przypadku sporu czy dany składnik majątku wchodzi do masy upadłości, czy też nie trzeba udowodnić swoją rację, a to nie zawsze jest takie proste. Wszystko w zasadzie zależy od osoby syndyka.

 7. mam pytanie dotyczące wniosku i ujawniania zarobków męża i jego zakładu pracy jeśli posiadamy rozdzielność majątową czy to konieczne? czy sąd będzie brał pod uwage zarobki męża? czy wystarczy jego odręcznie napisane oświadzenie że łozy na utrzymanie dzieci jakąś konkretną kwote?

  • To czy wskazanie wysokości zarobów męża jest potrzebne, czy też nie zależny od treści uzasadnienia wniosku o upadłość konsumencką. Np. jeżeli przy wskazywaniu przyczyny powstania stanu niewypłacalności będzie się Pani powoływać na obniżenie dochodów męża w stosunku do poziomu istniejącego w dniu wspólnego zaciągania zobowiązań, to wykazanie ich obecnej wysokości będzie jak najbardziej zasadne.

 8. mam pytanie dotyczące sprzętu komputerowego uzywanygo przez dzieci 19 20 lat do nauki?
  oraz co z samo chodem córki?
  dziękuje za odpowiedż

  • O tym co wchodzi do masy upadłości można przeczytać TUTAJ
   Z uwagi na fakt, że dzieci są pełnoletnie, komornik nie może zając majątku stanowiącego ich własność, np. jeżeli samochód jest zarejestrowany na córkę komornik nie może go zająć.

 9. Witam,
  Jeżeli zawarłam związek małżeński w czerwcu 2014.
  Rozdzielność majątkowom posiadam od grudnia 2014r.Mąż złożył wniosek do sadu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w lutym 2015.Czy mój majątek odrębny wchodzi w skład masy upadłościowej?

  • Niestety ustanowienie rozdzielności majątkowej umową majątkową będzie bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Dla jej skuteczności przepisy wymagają, aby została ona zawarta na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Zatem do masy upadłości wejdzie wszystko to, w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zaliczane jest w poczet majątku wspólnego.

 10. Witam Panie Michale. Przede wszystkim chciałbym Panu podziękować za fenomenalnego bloga.

  Podobne pytanie już padło więc chciałbym doprecyzować jedynie pewne kwestie.

  Jeżeli rozdzielność majątkowa między małżonkami jest zawarta jeszcze przed ślubem, to mimo wszystko staje się ona bezskuteczna w stosunku do masy upadłościowej? Czyli mimo, że nie było majątku wspólnego nigdy, to nagle po ogłoszeniu upadłości okazuje się, że była wspólnota majątkowa?

  Oczywiście mówimy o sytuacji kiedy między ogłoszeniem upadłości a podpisaniem rozdzielności majątkowej nie minęło 2 lata.

  Chciałbym się również dowiedzieć, jak liczone są te 2 lata. W przypadku gdy rozdzielność majątkowa jest sporządzona już w 2015-01-01 a ślub dopiero w 2017-01-01 to czy jej ważność będzie zachowana już 2017-01-02 czy dopiero 2019-01-02?

  • To czy ustanowienie rozdzielności majątkowej będzie skuteczne w stosunku do masy upadłości uzależnione jest od tego w jaki sposób i kiedy została ona ustanowiona. Zostało to opisane artykule, pod którym zamieścił Pan komentarz. Jeżeli ustanowienie rozdzielności majątkowej okaże się bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, to do masy upadłości wchodzi wszystko to co zastało nabyte przez małżonków po zawarciu związku małżeńskiego, a co nie zalicza się do majątku osobistego współmałżonka dłużnika wnoszącego o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
   Intercyza została zawarta dwa lata przed zawarciem związku małżeńskiego?? Umowa majątkowa miedzy małżonkami (intercyza) zawarta przed zawarciem związku małżeńskiego zaczyna „działać” dopiero w momencie zawarcia małżeństwa i w mojej ocenie dopiero od tego momentu biegnie termin przewidziany przepisami prawa upadłościowego i naprawczego.

 11. Witam
  Mam pytanie? Mój mąż ma 1 grupę inwalidzka i właśnie chce złozyć do sądu wniosek o upadlośc konsumencką.Ja 3 lata temu zakupiłam samochód(jest on tylko na mnie),czy mój samochód również wejdzie do masy upadłościowej? Ja aktualnie nie pracuje i pobieram zasiłek opiekuńczy na męża.

  • Jeżeli nie mają Państwo rozdzielności majątkowej, a samochód wchodzi do majątku wspólnego, to niestety wejdzie on do masy upadłości, chyba że jest to „przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika”.

 12. Mam pytanie. Czy jesli mieszkam z konkubina w jej mieszkaniu, ktore jest jej wlasnoscia. A ja jestem tam zameldowany. To czy skladajac wniosek o upadlosc sad wezmie po uwage jej mieszkanie do zaspokojenia wierzycieli jesli ona nie jest prawnie zemna zwiazana a mamy wspolna corke na ktora loze pieniadze. Prosze o odp.

 13. Witam ,mam krótkie pytanie do Pana Michała mianowicie: moja małżonka planuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej jako że mam wspólnotę majątkową mam drobne obawy co do mojego majątku tj 1/2 udziałów w mieszkaniu i 1/2 udziałów w innej nieruchomości nabytej w drodze spadku po jednym z moich rodziców (zaznaczam że spadek otrzymałem przed zawarciem związku małżeńskiego) pytanie jest takie czy moje udziały wchodzą w skład masy upadłościowej.pozdrawiam Paweł

  • Jeżeli Pana udziały w nieruchomościach wchodzą do majątku osobistego, a nie do majątku wspólnego – a tak wynika z opisu sytuacji – to nie mogą one wejść do masy upadłości w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej żony.

 14. Witam
  mam pytanie odnośnie upadłości męża. Czy jeśli mąż złoży wniosek o upadłość czy ja jako żona mogę domagać się swojej części ze sprzedaży domy który będzie wchodził w skład masy upadłościowej? I w jakiej kolejności po innych wierzycielach?

  • Odpowiedź brzmi nie. Jeżeli zostanie ogłoszona upadłość męża, Pani będzie mogła dochodzić swoich należności z tytułu udziału w majątku wspólnym jedynie w postępowaniu upadłościowym, tj. zgłaszając swoją wierzytelność sędziemu-komisarzowi tak jak pozostali wierzyciele. Z tego tytułu nie przysługuje Pani żadne pierwszeństwo, a Pani wierzytelność zaspokajana jest w IV kategorii, tj. na zasadach ogólnych.

 15. WItam serdecznie,

  Żona planuje ogłosić upadłość konsumencka z powodu nie wypłacalności, natomiast problemy zaczeły się tak naprawdę dopiero po przyjęciu spadku po zmarłym ojcu i w tym sporego długu.

  Żona obecnie ma rate kredytu na 1300 zł, za długi (o których nie mieliśmy pojęcia) po ojcu, komornik zabiera jej obecnie całą wyplatę i zostawia tylko najniższą krajową. Pozostawiona kwota na chwilę obecną nie jest w stanie pokryć raty tego kredytu, co miesiąc musimy do tego dopłacać z mojej kieszeni.
  (Dodam, że spadek jak i kredyt był przyjęty przez żonę przed zawarciem związku małżeńskiego.)

  Dług u komornika wynosi 110 000
  Kredyt w banku pozostało 40 000

  Pisaliśmy pismo do wierzyciela o umożenie odsetek i w tedy ewentualnie spłate jednorazowo całego zadłużenia lub o jakąś ugode i sciągnięcie komornika z pensji małżonki ale niestety nie chcą z nami wspołpracować.
  W banku również nie jesteśmy w stanie zmiejszyć raty i popadamy w coraz to większe długi.

  Pytanie teraz czy jest szansa na ogłoszenie tej upadłości konsumenckiej i jeśli tak to czy moje rzeczy (samochód, sprzęt AGD, RTV) które zostały nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego również będą brane pod uwagę przez syndyka?

  Z góry dziękuje za odpowiedz.

  • W mojej ocenie jest szansa na pozytywne rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
   Rzeczy, które nabył Pan przed zawarciem związku małżeńskiego stanowią Pana majątek osobisty i jako takie nie wchodzą do masy upadłości.

   • Dziękuje za odpowiedz. Prosze jeszcze o informacje co w sytuacji, jesli zona w spadku przejela 1/4 mieszkania i 1/3 działki (oczywiscie wartosci tego spadku nie pokrywaja długu). W jaki sposob sąd wezmie to pod uwage aby z czesci tych nieruchomosci zaspokoic wierzycieli? Czy do czasu całkowitego spieniezenia tych rzeczy dalej komornik siedzi na wyplacie i sciaga dlug? jesli tak to moze to trwac „wiecznosc”…

    • Wskazane przez Pana składniki majątku stanowią majątek osobisty żony. Nie do końca rozumiem pozostałą treść pytania. Zaspokajaniem wierzycieli po upadłości zajmuje sie nie sąd a syndyk pod nadzorem sędziego-komisarza. To on będzie spieniężał majątek żony, a w jaki sposób będzie to robił, to już w zasadzie jego decyzja. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej postępowania egzekucyjne są umarzane.

 16. Dobry wieczór
  Czy jeśli ogłoszę upadłość konsumencką to pensja żony będzie podlegała syndykowi? mamy rozdzielność majątkową, ale od miesiąca więc sąd nie weźmie jej pod uwagę. A czy jeśli żona jest współwłaścicielem auta teścia on również wchodzi w skład masy upadłościowej?
  Dziękuje i pozdrawiam

  • Po ogłoszeniu Pana upadłości wynagrodzenie żony nie będzie wchodziło do masy upadłości.
   Jeżeli udziały żony w prawie własności samochodu stanowią jej majątek osobisty, to również one nie wejdą do masy upadłości.

 17. odziedziczyłem spadek po siostrze niewiedząc że ma dług zusie czy też można podłończyć pod upadłość konsumencką

 18. Dzień dobry
  Jestem w 1/5 współwłaścicielem domku jednorodzinnego, wspólnie z rodzeństwem po rodzicach, jak taki majątek jest traktowany w przypadku złożenia wniosku o upadłość, domek ten zamieszkuje siostra (rozwiedziona) z trojgiem dzieci.

   • A czy te udziały będę mógł sam odsprzedać oczywiście rodzeństwu(jeśli się zgodzą), wartość tego domku wraz z gruntem to 100000 do 150 000 zł, oczywiście kwotę w całości wpłacić na konto syndyka. Syndyk osobom trzecim nie będzie miał raczej szans sprzedać, jest to domek do remontu na wsi.
    Z góry bardzo dziękuje za odpowiedź

    • Chodzi mi o bezpieczeństwo siostry bo wątpię ze będzie mogła mnie spłacić i czy inni będą chcieli wykupić mje udziały i co bedzie jezeli syndyk tego nie sprzeda lub sprzeda obcej osobie?

 19. Witam serdecznie,
  moje pytanie dotyczy sprzętu zakupionego ze stypendium szkolnego, czy zakupiony dla dzieci komputer oraz biurko wchodzi w skład masy upadłościowej? Pozdrawiam.

 20. Witam , mam z mezem rozdzielnosc majatkowa od 25.10.2014 w listopadzie maz zakupil mieszkanie sam ja nie mam do niego zadnych praw( kredyt hipoteczny splacany regularnie ) natomiast ja jeszcze przed slubem zaciagnelam kredyt , ktorego nie bylam w stanie splacic i w tym momencie grozi mi komornik . Czy mieszkanie meza po ogloszeniu upadlosci bedzie sprzedane ?

  • Niestety jest tu pewien problem. Z tego co Pani pisze wynika, że nieruchomość ta stanowi majątek osobisty męża w związku z zawarta umową majątkową. Niestety w przypadku ogłoszenia upadłości umowa ta nie będzie skuteczna w stosunku do masy upadłości. Więcej na ten temat TUTAJ

 21. Witam! moj maz zamierza wystapic o upadlosc konsumencka, czy mieszkanie,ktore pozostalo mi po podziale majatku z pierwszego malzenstwa, ktore nabylam przed zawarciem zwiazku malzenskiego z obecnym mezem wchodzi w sklad masy upadlosciowej mojego drugiego meza. czy w przypadku uzyskania upadlosci dlugi meza nie przejda na mnie, czy nap, telewizor wchodzi do masy upadlosciowej, Pozdrawiam

  • Jeżeli mieszkanie to stanowi Pani majątek osobisty, to w razie upadłości konsumenckiej męża nie wejdzie ono do masy upadłości.
   Jeżeli nie ponosi Pani odpowiedzialności za długi męża, to nie ma możliwości aby one „przeszły” na Panią o ogłoszeniu jego upadłości.
   Co do telewizora, to wszystko zależny od tego co to za telewizor, a przede wszystkim ile jest wart.

 22. Dzień dobry. Nie mam z żoną rozdzielności majątkowej. Żona zaciągnęła zobowiązania bez mojej wiedzy i zgody w bankach i parabankach (łącznie w 22 instytucjach). Sprawa wyszła na jaw i około 2 miesiące temu złożyła w sądzie wniosek o upadłość konsumencką. Pytanie mam następujące : co z moim kontem? Czy również może zostać zajęte przez syndyka, czy zajęciu podlega również moje wynagrodzenie? Nigdy z żoną nie posiadaliśmy wspólnego rachunku.

  • Nie, syndyk nie może zając Pana konta. Niemniej może zażądać środków, które się na nim znajdowały w dniu ogłoszenia upadłości, jeżeli nie mają Państwo rozdzielności majątkowej. Pana wynagrodzenia syndyk nie może zając.

   • Mam pytanie
    jestem z zona 17 lat po slubie,nie mamy rozdzielnosci majatkowej,mamy mieszzkanie -mam zarejestrowana dialalność w mieszkaniu(mam tutaj biuro swoje),mam tez auto.
    Moja zona zaciągnela kredyty w bankach i parabankach bez mojej wiedzy,jest tego sporo i mysli o upadlosci konsumenckiej
    Czy syndyk moze mi zabrac mieszkanie i auto

 23. Witam,

  Mąż aktem darowizny otrzymał od rodziców ziemię i nieruchomość. Współwłasność majątkowa istnieje, jednakże ja w akcie darowizny nie jestem wpisana. Nie posiadam żadnego majątku, ponieważ nawet mieszkanie jest własnością moich rodziców. Ogłaszam wniosek o upadłość konsumencką. Czy męża majątek będzie brany pod uwagę przez syndyka? Proszę o odpowiedź i dziękuję serdecznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *