Hazard stanowi jedno z częściej występujących uzależnień behawioralnych. Podobnie jak i inne tego typu formy uzależnienia, jest on źródłem zarówno problemów rodzinnych oraz małżeńskich, jak i licznych problemów zdrowotnych. Hazard to jednak przede wszystkim problemy finansowe powstałe na skutek nadmiernego zadłużanie się. Stąd też hazardziści stanowią coraz liczniejszą grupę wśród osób składających wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pytanie tylko czy upadłość konsumencka hazardzisty jest możliwa?

Hazard a upadłość konsumencka

 

Do niedawna pojęcie uzależnienia wiązano głównie z alkoholem oraz narkotykami. Hazard natomiast postrzegany był jako rozrywka dla osób zamożnych i nie traktowano go jako poważny „problem”. Coraz powszechniejsze i dostępniejsze jego formy w połączeniu z niską świadomością społeczna spowodowały jednak znaczny i dostrzegalny wzrost liczby osób uzależnionych od hazardu. Zgodnie z badaniami i danymi CBOSU-u w Polsce od hazardu uzależnionych jest około 50 tys. osób, zaś kolejne 200 tys. jest narażonych na uzależnienie (raporty z badań na temat hazardu dostępne TUTAJ

Hazard sam w sobie nie jest jednak postrzegany jako okoliczność uzasadniająca ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Bez znaczenia jest przy tym fakt utraty całego majątku oraz zaciągnięci zobowiązań przekraczających możliwości finansowe dłużnika. Szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej daje dopiero stwierdzenie wystąpienia patologicznego hazardu.

Patologiczny hazard

 

Patologiczny hazard (hazard przymusowy) stanowi jednostkę chorobową (F63.0). W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD–10 został on umieszony w grupie „zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania” (ICD–10: F00–F99), w podkategorii zaburzenia nawyków i popędów. Patologiczny hazard został zdefiniowany jako:

„zaburzenie polegające na często powtarzającym się uprawianiu hazardu, który przeważa w życiu człowieka ze szkodą dla wartości i zobowiązań społecznych, zawodowych, materialnych i rodzinnych.”

Według ICD-10 aby móc stwierdzić zaistnienie patologicznego hazardu musza zostać spełnione następujące kryteria:

  1. dwa lub więcej epizody grania występujących w okresie co najmniej 1 roku.
  2. epizody nie przynoszą zysku, lecz są kontynuowane pomimo odczuwanego złego samopoczucia oraz zakłócenia jednostkowego funkcjonowania w codziennym życiu.
  3. osoba opisuje intensywny, trudny do opanowania popęd do gier i wskazuje na niezdolność do zaprzestania gry wysiłkiem woli.
  4. osoba jest pochłonięta myśleniem i wyobrażaniem sobie czynności grania lub towarzyszących jej okoliczności.

Źródło

Podjęcie terapii i dokumentacja medyczna

 

Jak już powyżej wskazano patologiczny hazard stanowi jednostkę chorobową. Dlatego też aby móc się na niego skutecznie powoływać koniecznie należy uzyskać i załączyć do wniosku o upadłość konsumencką diagnozę lekarską. Mało prawdopodobnym jest bowiem aby sąd uwierzył w jego zaistnienie tylko „na słowo”. Sąd nie ma przy tym wiedzy specjalistycznej pozwalającej na stwierdzenie wystąpienia u dłużnika rzeczonej choroby.

Ponadto istotnym jest również wykazanie przynajmniej podjęcia się terapii odwykowej. Stąd też należy przedłożyć sądowi dokument stwierdzający powyższą okoliczność albo pomyślne zakończenie terapii.

Upadłość konsumencka hazardzisty w praktyce

 

Niestety pomimo zaistnienia patologicznego hazardu i załączenia do wniosku o upadłość konsumencką stosowanej dokumentacji stwierdzającej wystąpienia choroby i podjęcia terapii nie w każdym sądzie uda się ogłosić upadłość konsumencką. W niektórych sądach upadłościowych utarł się bowiem pogląd, zgodnie z którym zaciąganie zobowiązań w związku z uzależnieniem od hazardu stanowi co najmniej akt rażącego niedbalstwa. Wynika on z błędnego założenia, że nawet w przypadku patologicznego hazardu dłużnik ma kontrole nad podejmowanymi działaniami i pełną świadomość ich konsekwencji.

Upadłość konsumencka hazardzisty

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

14 Replies to “Upadłość konsumencka hazardzisty”

  1. Jaki pogląd na ten temat ma sąd w Świdniku /lubelskie,? Czy z doświadczenia może Pan coś napisać? Dziękuję i pozdrawiam

  2. Dzień dobry, a czy można liczyć na przychylność Sądu w Świdnicy (być może będzie to oddział Wałbrzyski) w tego typu sprawach?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *