Upadłość konsumencka 2021 nie będzie zasadniczo różniła się od tej obowiązującej po marcowej nowelizacji. Ostatnia nowelizacja była na tyle kompleksowa, że w najbliższym czasie nie ma co liczyć na kolejne istotne zmiany przepisów prawa upadłościowego. Niemniej nie oznacza to, że nic się nie zmieni. W dniu 01 lipca 2021 r. mają bowiem wejść w życie długo wyczekiwane przepisy informatyzujące postępowanie upadłościowe, a w tym upadłość konsumencką.

Co nowego w upadłości konsumenckiej 2021

Już od początku 2016 r. mówiło się o potrzebie stworzenia elektronicznego rejestru dla postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, który pozwoliłby na przyśpieszenie i usprawnienie postępowań. Co więcej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, Polska został zobowiązana do jego uruchomienia do dnia 26 czerwca 2018 r.

Początkowo pracowano nad stworzeniem Centralnego Rejestru Upadłości i Restrukturyzacji. Po paru latach projekt ten jednak zarzucono na rzecz Krajowego Rejestru Zadłużonych. Zgodnie z ustawą z dnia 06 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych ów rejestr miał zacząć działać już z początkiem grudnia br. Tak się jednak nie stało. W dniu 07 października 2020 r. uchwalono bowiem ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom covid-19, której przepisy przesunęły datę wejścia w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych na dzień 01 lipca 2021 r.

Co przyniesie Krajowy Rejestr Zadłużony?

Podstawowa zmiana jaką przyniesie wejście w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych to wspomniana już informatyzacja postępowania upadłościowego.

Informatyzacja konsumenckiego postępowania upadłościowego oznacza m.in., że pisma, a w tym wnioski o ogłoszenie upadłości będą składane w postaci elektronicznej za pośrednictwem rzeczonego rejestru. Dotyczy to również ich załączników. Jeżeli załączane dokumenty zostały sporządzone w postaci papierowej, to będą przedkładane w postaci:

 • poświadczonego elektronicznie odpisu dokumentów;
 • elektronicznej kopi dokumentów.

Dokładny sposób wnoszenia pism i składania dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego określi Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, w drodze rozporządzenia. Projekt stosownego rozporządzenia znajduje się w aktualnie w stadium tzw. uzgodnień międzyresortowych.

Upadłość konsumencka 2021

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

One Reply to “Upadłość konsumencka 2021”

 1. Syndyk wysłał do banku pismo że zezwala na odblokowanie mojego konta oraz wypłatę wynagrodzenia za pracę.

  Witam,
  Wypłata wynosiła 4000zl i wypłaciłem wszystko.
  Syndyk nie miał mi zablokować kwoty zajętej na poczet wierzycieli?
  Upadłość została ogłoszona w styczniu i miałem już spotkanie z syndykiem.
  Nie wiem czy zgłosić to syndykowi czy poczekać aż sam upomni się o gotówkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *