Ostatni wpis dotyczący cofnięcia wniosku o upadłość konsumencką (link TUTAJ) spotkał się ze sporym zainteresowaniem czytelników bloga. W związku z jego treścią otrzymałem sporo maili, w których często poddawano w wątpliwość możliwość cofnięcia wniosku o upadłość konsumencką już po wydaniu negatywnego postanowienia i uchylenia w ten sposób postanowienia oddalającego wniosek o upadłość konsumencką. Dlatego też aby rozwiać wszelkie wątpliwości w dzisiejszym wpisie zamieszczam treść jednego z wielu postanowień w przedmiocie umorzenia postępowania i uchylenia niekorzystnego rozstrzygnięcia, wydanego na skutek cofnięcia wniosku o upadłość konsumencką.

Uchylenie postanowienia oddalającego wniosek o upadłość konsumencką

 

Rzeczone postanowienie jest do pobrania TUTAJ.

Jak wskazał sąd w uzasadnieniu postanowienia, do postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że traktując wniosek jak swego rodzaju pozew należy stosować przepisy art. 203 Kpc, które pozwalają na cofnięcie pozwu w zasadzie aż do prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Skutki cofnięcia pozwu regulują natomiast przepisy art. 332 § 1 Kpc, zgodnie z treścią których w razie cofnięcia pozwu przed uprawomocnieniem się wyroku i przed jego zaskarżeniem sąd pierwszej instancji uchyla swój wyrok i postępowanie w sprawie umarza. 

Czy wcześniejsze nieprawomocne oddalenie wniosku o upadłość konsumencką może stanowić przeszkodę przy ponownym jego złożeniu?

 

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w załączonym poniżej fragmencie uzasadnienia do postanowienia odmawiającego umorzenia postępowania upadłościowego. Postanowienie to zostało wydane na skutek wniosku wierzyciela o umorzenie prowadzonego już konsumenckiego postępowania upadłościowego, w którym ten zarzucał m.in. że we wcześniejszym postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostało już wydane postanowienie oddalające wniosek, o czym dłużnik wcześniej nie informował sądu upadłościowego. Odnosząc się do powyższego sąd wprost zaznaczył, że nie można czynić dłużnikowi zarzutu z powodu wykorzystania możliwości jakie dają przepisy. 

Należy przy tym zaznaczyć, że żaden przepis nie zobowiązuje dłużnika do wskazywania we wniosku o upadłość konsumencką, że wcześniej było już prowadzone postępowanie w przedmiocie jego rozpoznania.

Fragment wspomnianego uzasadnienia sądu upadłościowego do pobrania TUTAJ.

Uchylenie postanowienia oddalającego wniosek o upadłość konsumencką

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *