Rejestr Dłużników Niewypłacalnych zna chyba każdy dłużnik, a co za tym idzie nie trzeba go bliżej przedstawiać. Niemniej zazwyczaj ze sporym zdziwieniem przyjmowana jest przez upadłego informacja o dokonaniu wpisu jego osoby do rzeczonego rejestru zaraz po ogłoszeniu upadłości. Mało bowiem osób wie, że ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie tylko wiąże się z publikacją stosownego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczy, ale również z wpisem upadłego dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych po ogłoszeniu upadłości nie jest następstwem wniosku złożonego przez wierzyciela, czy też syndyk. Dokonywany jest on z urzędu na mocy przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis ten zawiera wskazanie podstawy jego dokonania (postanowienia o ogłoszeniu upadłości) oraz sygnaturę akt sprawy upadłościowej.

Również wykreślenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych dokonywane jest z urzędu. Sąd rejestrowy dokonuje wykreślenia wpisu dotyczącego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, której upadłość ogłoszono, jeżeli zobowiązania tej osoby zostały umorzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

W związku z powyższym – w zależności od przebiegu procedury upadłościowej – wykreślenie następuję po:

– uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu sałaty wierzycieli

albo

-wykonaniu planu spłaty wierzycieli i uprawomocnieniu się postanowienia sądu stwierdzającego jego wykonanie.

Wykreślony wpis w całości jest usuwany z rejestru dłużników niewypłacalnych.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

13 Replies to “Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – wpis po ogłoszeniu upadłości”

   • dokładnie, z chwilą ogłoszenia upadłości następuje wpis do RDN. następnie dłużnik upadły wnosi o umorzenie postępowania. co z wpisem do RDN?

    • Nic – widnieje nadal. Wpis jest wykreślany jedynie w jednym z dwóch wyżej wskazanych przypadków, które de facto oznaczają umorzenie zobowiązań. Umorzenie postępowania upadłościowego zaś co do zasady nie skutkuje umorzeniem zobowiązań.

     • To ciekawe w kontekście np. ugody z wierzycielami po umorzeniu postępowania upadłościowego – wierzytelność wygasa w wpis do RDN jest mimo braku zobowiązań i tym samym niewypłacalności?

     • Cały czas jest mowa o wykreśleniu przez sąd działający z urzędu, tj. z własnej inicjatywy. Sąd działa zaś zarówno z urzędu (w określonych przypadkach), jak i na wniosek. Jeżeli nie ma już zobowiązania, to już w gestii byłego dłużnika zadbać o swój interes.

 1. Przez długi czas w IMSiG widniało moje imię, nazwisko i numer pesel widoczny dla wszystkich którzy wyszukiwali mnie np. poprzez zwykłą wyszukiwarkę internetową. Danych osobowych przestępców się nie podaje do publicznej wiadomości ale osób po upadłości konsumenckiej już tak.

 2. Dobry wieczór,

  Czy jako upadły mogę sprawdzić w sygnaturze akt stan złożonych wniosków do sądu np. dot. wniosku składanego przez syndyka o sprzedaż nieruchomości w procesie likwidacji majątku upadłego.

  Pozdrawiam

 3. Panie mecenasie. 6.06.2006 r. powołany zostałem po rezygnacji poprzednika na st. Prezesa firmy oczekującej w Sądzie na ogłoszenie upadłości. Upadłość Sąd ogłosił 13.06.2006 r.(po tygodniu). Firmę przejął syndyk. Majątek firmy upadłej nie wystarczył na pokrycie długów. Czy wobec tego, ja będę musiał to spłacać. Przez tydzień do ogłoszenia upadłości w żaden sposób nie przyczyniłem się do powstania długu. Co mam zrobić, aby nie doszło do egzekucji.

  • Nie powinien Pan ponosić odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Niestety teraz nie jest Pan w stanie nic zrobić. Bronić może się Pan dopiero jak sprawa z powództwa wierzyciela spółki trafi przed sąd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *