„Sąd oddalił mój wniosek o upadłość, czy mogę go teraz ponownie złożyć?” – tak brzmi jedno z częściej zadawanych mi pytań odkąd weszła w życie Upadłość konsumencka 2020. Odpowiedź na nie w każdym przypadku będzie pozytywna. Jest jednak pewien haczyk.

Upadłość konsumencka dla wszystkich

Ostatnia nowelizacja upadłości konsumenckiej usunęła przepisy, na podstawie których przed 24 marca 2020 r. sąd upadłościowy mógł oddalić wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Obecnie upadłość konsumencka jest ogłaszana każdemu, niezależnie od okoliczności powstania stanu niewypłacalności. Przy czym nadal trzeba być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz posiadać przynajmniej jedno wymagalne zobowiązanie pieniężne, którego nie jest się w stanie spłacić.

Powyższe oznacza, że dłużnicy, którym w poprzednim stanie prawnym sąd upadłościowy oddalił wniosek, mogą składać go ponownie. Nie ma przy tym znaczenia czy przyczyną wcześniejszego oddalenia wniosku o upadłość konsumencką było stwierdzenie winy lub rażącego niedbalstwa w przyczynieniu się do powstania stanu niewypłacalności, czy tez brak wcześniejszego złożenia wniosku o upadłość gospodarczą przez byłego przedsiębiorcę lub członka zarządu spółki.

Reasumując, nie ma jakichkolwiek przeszkód aby ponownie złożyć wniosek o upadłość konsumencką, który był już wcześniej oddalony.

Ogłoszenie upadłości nie równa się oddłużeniu

Okoliczności powstania stanu niewypłacalności nie są już badane i oceniane przez sąd podczas rozpoznawania wniosku o upadłość konsumencką. Sąd bada go w zasadzie jedynie pod względem spełniania wszystkich wymogów formalnych. Nie oznacza to jednak, że rzeczone okoliczności nie mają już żadnego znaczenia.

Aktualnie sąd upadłościowy nadal bada okoliczności powstania stanu niewypłacalności. Czyni to jednak na zakończenie procedury upadłościowej. Od ich ustaleń zależy decyzja o oddłużeniu oraz jego warunkach. Może nawet zdążyć się tak, że pomimo ogłoszenia upadłości i likwidacji całego  majątku sąd odmówi umorzenia posiadanego zadłużenia np. w przypadku, gdy z ustaleń sądu będzie wynikało, że dłużnik istotnie zwiększył stopień swojej niewypłacalności w sposób celowy, zwłaszcza przez trwonienie swojego majątku. Więcej na ten temat TUTAJ.

Ponowne złożenie wniosku o upadłość konsumencką

W związku z powyższym, jeżeli poprzedni wniosek został oddalony z powodu winy lub rażącego niedbalstwa w przyczynieniu się do powstania lub istotnego zwiększenia stopnia niewypłacalności, istnieje niebezpieczeństwo, że pomimo ogłoszenia upadłości, sąd odmówi oddłużenia.

Sam fakt ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie daje już bowiem gwarancji oddłużenia. Okoliczności powstania niewypłacalności nadal mają istotne znaczenie. Jedynie ich badanie zostało przeniesione do ostatniego etapu procedury upadłościowej.

Osobom zainteresowanym tematyką Upadłości konsumenckiej 2020 polecam lekturę niżej wymienionych artykułów opublikowanym na blogu, które odnoszą się do zmian mających wejść w życie 24 marca 2020 r.:
Nowe tryby postępowania
Układ z wierzycielami
Oddłużenie nie dla wszystkich
Upadłość konsumencka 2020 mniej dotkliwa
Upadłość konsumencka 2020 – o czym musisz wiedzieć zanim złożysz wniosek!!!
Czy upadłość konsumencka 2020 pomoże małżonkowi upadłego dłużnika?
Upadłość konsumencka 2020 – szybsze zakończenie postępowania upadłościowego
Zmiana wyroku alimentacyjnego przez syndyka 
Warunkowe umorzenie zobowiązań
Kiedy wchodzi w życie Upadłość konsumencka 2020?
Skarga na czynności syndyka
Pre-pack a upadłość konsumencka
Wniosek o upadłość konsumencką 2020
Dodatkowe zmiany we wniosku o upadłość konsumencką 2020

Ponowne złożenie wniosku o upadłość konsumencką

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

3 Replies to “Ponowne złożenie wniosku o upadłość konsumencką – Upadłość konsumencka 2020”

  1. Sąd oddalił mój wniosek upadłościowy przed 2020r. Czy teraz ponownie składając wniosek upadłościowy sąd będzie sprawdzał przyczynę oddalenia poprzedniego wniosku? Czy obecne wnioski dla sądu są nową sprawą?

  2. Każdy potrafi współczuć cierpieniom przyjaciela. Ale cieszenie się jego sukcesem wymaga charakteru wysokiej klasy. Oscar Wilde.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *