Wbrew pozorom przeprowadzenie upadłości konsumenckiej nie jest łatwą sprawą, a w pewnych przypadkach może okazać się, że jest to wręcz bardzo skomplikowane postępowanie sądowe. Wszystko zależy od złożoności sytuacji prawno-majątkowej danego dłużnika oraz ilości posiadanych wierzycieli. Z powyższych względów w wielu przypadkach pomoc profesjonalnego pełnomocnika może okazać się nieodzowna i to już na etapie sporządzania wniosku o upadłość konsumencką, który często nastręcza dłużnikowi wiele pytań i wątpliwości.

Jak wiadomo usługi adwokatów i radców prawnych są odpłatne, a portfele dłużników nie zbyt zasobne. Jednakże brak funduszy nie stanowi przeszkody w uzyskaniu profesjonalnej pomocy prawnej. Przepisy przewidują bowiem możliwość ubiegania się o przyznanie pełnomocnika z urzędu (adwokata lub radcy prawnego) i to w każdym stadium konsumenckiego postępowania upadłościowego. Co więcej możliwość taka istnieje również przed jego wszczęciem. tj. na etapie sporządzania wniosku o upadłość konsumencką.

Na mocy przepisów art. 117 ust. 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 35 Pr. up. w zw. z art. 4912 ust. 1 Pr. up. o ustanowienie pełnomocnika  z urzędu może starać się każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek. Osoba, która wcześniej nie została zwolniona przez sąd od kosztów sądowych do wniosku musi dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, które składa się na urzędowym formularzu. Wzór formularza do pobrania TUTAJ.

Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego zgłasza się wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania, który niezwłocznie przesyła ten wniosek sądowi właściwemu.

Przykładowy wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu TUTAJ 

pełnomocnik z urzędu

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

14 Replies to “Pełnomocnik z urzędu w upadłość konsumenckiej”

 1. Witam,
  czy należy najpierw złożyć wniosek o upadłość samodzielnie i dopiero później wnioskować o adwokata z urzędu czy można wnioskować o adwokata bez składania wniosku ?

 2. Zostałam zrujnowana przez decyzję zakładu pracy który zwolnił mnie niezasadnie z art 53kp, wygrałam sprawę w sądzie pracy, ale zadłużenia skumulowaly się przez 8 miesięcy , obecnie decyzją sądu przywrócona do pracy, jak to się ma do upadłości konsumenckiej, skoro są wobec mnie prowadzone czynności windykacyjne, z poważaniem

  • Jeżeli przyczyną powstanie stanu niewypłacalności było rzeczone zwolnienie, to jak najbardziej okoliczność ta uzasadnia ewentualny wniosek o upadłość konsumencką. Czynności windykacyjne, jaki i postępowania egzekucyjne nie stanowią żadnej przeszkody.

 3. Witam,
  Staram się o adwokata z urzędu i tutaj mam pytanie jakie dokumenty należy złożyć? :
  Czy oprócz wniosku o adwokata z urzędu i o stanie majątkowy6m potrzebny jest jeszcze wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych?
  Pozdrawiam

  • Uzyskanie zwolnienia od kosztów sądowych nie stanowi warunku przyznania adwokata z urzędu. Przepisy przewidują jedynie, że w takim przypadku koniecznym jest złożenie oświadczenia, z którego wynika, że nie jest się w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

 4. Szukając pomocy, prawnej,przez przypadek trafiłam na Blog Pana Adw. Michała Hajduka bardzo zainteresowało mnie, iż od wielu lat szukam tej pomocy,ale wszyscy tylko piszą Ustawodawca nie ustalił gdzie należy składać i prosić o pomoc prawna mogą osoby fizyczne mieszkające w jednym z Państw Unii Europejskiej.Wszystkie blogi i informacje ,są opisywane tylko na przykładach Wielkiej Brytanii, mam wrażenie,że tylko Wielka Brytania pomaga osobom fizycznym zamieszkałym a zobowiązania poza granicami pozostawionymi nie mogą ogłosić upadłość konsumencką w Polsce. Także i w tym Blogu nic na ten temat nie znalazłam,ani w jaki sposób mogą to zrobić w Holandii.Nie ma żadnej informacji na ten temat. Nawet osoby tworzące ustawę nie potrafią właściwie nic na ten temat powiedzieć. Uważam,że Blog jest bardzo przydatny,ale dla osób,które nie są wstanie przyjechać do Polski osobiście a żyjąc za granica bardzo potrzebują takiej pomocy,iż mieszkając za granicą wiele lat i jest tylko i wyłącznie z przyczyn życiowych -choroba,czy inny skutek ,jak brak środków na adwokata ,czy przyjazd do Kraju bo wiąże się to z dużymi kosztami, Nikt nie mówi gdzie powinna taka osoba może zgłosić taki wniosek o upadłość konsumencką. Jednocześnie dziękuję,że mogę czytać tego jest bardzo ciekawy.Mam nadzieję,że będzie więcej napisane w najszybszym czasie na ten temat BLOG Pana Mecenasa.

  • Jeżeli żyje Pani w Holandii, to radzę skontaktować się z miejscowym prawnikiem. Ja zajmuje się jedynie prawem Polskim i nie znam przepisów obowiązujących w Holandii, jak i w innych państwach. Z oczywistych względów w Polsce będzie raczej trudno o prawnika z taką wiedzą.

   • No tak ,ale zobowiązania są w kraju ojczystym pozostawione.
    Czy naprawdę szukając odpowiedzi nikt nie potrafi odpowiedzieć,
    Gdzie można znaleźć odpowiedz mogę?
    Twoja Europa odpowiada, znaleźć prawnika w Polsce.
    Prawnicy w Polsce odpowiadają w Holandii.
    Jednak ja już szukam i szukam i nikt nic nie wie,
    gdybym wiedziała ja to znaleźć,ale nie wiem?
    Dziękuję,chociaż za tyle.Pozdrawiam

 5. Czy pełnomocnictwo adwokata bądź radcy prawnego może trwać od początku do końca tzn.do ogłoszenia i uprawomocnienia upadłości.Czy syndyk kontaktuje się z pełnomocnikiem jeśli zachodzi potrzeba jakiś wyjaśnień czy dokumentów?
  Czy jest wybór czy Sąd sam wyznacza adwokata z urzedu?
  Czy dla sądu nie będzie ” dziwne” pełnomocnictwo prywatnie zlecone (wiadomo,że jest to koszt), jeśli dłużnik nie posiada oszczędności ani majątku.
  Czy jest możliwość że członek rodziny zawrze z adwokatem umowę o pełnomocnictwo w moim postępowaniu.
  W jakiej mniej więcej wysokości są koszty pełnomocnictwa .
  Dziękuję i pozdrawiam.

  • Pełnomocnik może reprezentować dłużnika w całym okresie postępowania upadłościowego. Przy czym po ogłoszeniu niektóre sądy wymagają udzielenia nowego pełnomocnictwo, albowiem uważają, że wcześniej udzielone pełnomocnictwo wygasa z dniem ogłoszenia upadłości.
   Jeżeli jest potrzeba wyjaśnienia jakichś kwestii formalnych lub przekazania dokumentów, które znajdują się u pełnomocnika, to syndyk kontaktuje się z pełnomocnikiem. Zazwyczaj syndyk zaraz po otrzymaniu sprawy w pierwszej kolejności szuka kontaktu właśnie z pełnomocnikiem.
   Jak najbardziej dłużnik sam wybiera sobie pełnomocnika.
   Sprawami upadłościowym zajmuje się już prawie 10 lat. Nigdy nie spotkałem się choćby ze śladem zdziwienia, że dłużnik korzysta z usług pełnomocnika. Jest to powszechna praktyka.
   Tak istnieje możliwość zawarcia umowy zlecenia z członkiem rodziny dłużnika na jego reprezentację w toku postępowania upadłościowego. Sam bardzo często zawieram takie umowy.
   Stawki za prowadzenie spraw są bardzo różne. Wszystko zależy od indywidulanej sytuacji danego dłużnika, która przekłada się na trudność i czasochłonność jego postępowania upadłościowego. Wysokość honorarium uzależniona jest też od zakresu zlecenia, tj. czy ma ono obejmować jedynie określony etap postępowania upadłościowego, czy tez całościowe poprowadzenie sprawy. Stawki za całościowe poprowadzenie sprawy wynoszą od 5.000 zł plus VAT wzwyż. Samo sporządzenie wniosku to koszt około 1.500-2.000 zł plus Vat.
   Jeśli potrzebuje Pani pomocy prawnej w przeprowadzeniu postępowania upadłościowego, to istnieje możliwość zlecenia sprawy mojej kancelarii. W tym celu proszę o kontakt na maila mh@kancelariamh.pl lub pod nr 601 153 747.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *