Cropped view of a male hand giving a euro coin to another personPrzeważająca większość osób zwracających się do mnie o pomoc przy upadłości konsumenckiej jest w związku małżeńskim. Z tego względu, gdy rozmowa schodzi na temat umorzenia zobowiązań niewykonanych w toku konsumenckiego postępowania upadłościowego, prawie zawsze pada pytanie o odpowiedzialność współmałżonka za umorzone zobowiązania.

Czy umorzone zobowiązania upadłego mogą być dochodzone od jego współmałżonka?

Długi umorzone w ramach konsumenckiego postępowania upadłościowego nie mogą być dochodzone od małżonka upadłego tylko dlatego, że łączy ich związek małżeński. Niemniej, również sam fakt umorzenia zobowiązań upadłego nie oznacza, że wierzyciel nie może dochodzić ich zaspokojenia od jego współmałżonka. Umorzenie długów dotyczyć bowiem wyłącznie osoby upadłego, a zatem wierzyciel, który nie został zaspokojony w toku konsumenckiego postępowania upadłościowego może nadal dochodzić należności od współdłużnika, którym może być również małzonek upadłego.

Do najczęstszych przypadków, dających wierzycielowi możliwość dochodzenia od małżonka upadłego zobowiązań umorzonych w ramach konsumenckiego postępowania upadłościowego należą:

 1. udzielenie poręczenia za umorzony dług;
 2. wspólne zaciągniecie zobowiązania (np. kredytu, pożyczki);
 3. ustanowienie hipoteki lub innego zabezpieczenia rzeczowego na składnikach majątku osobistego współmałżonka tytułem zabezpieczenia umorzonych zobowiązań.

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

69 Replies to “Odpowiedzialność małżonka za umorzone zobowiązania”

 1. A co w takim przypadku jak my mamy.Tzn. Żona dostała nakaz zapłaty w kwocie 48tyś zł+45tyś zł(odsetki) od komornika za niepłacony przez lata czynsz teściowej-tzn mamy od mojej żony. Teściowa była głównym najemcom lokalu a moja Żona była tam zameldowana przez kilka lat(jako już osoba pełnoletnia) na tym mieszkaniu, więc według prawa ponoć w równym stopniu odpowiada za te zaległości.
  Ja spłacam kredyt, za swoje mieszkanie własnościowe (który brałem jeszcze jako kawaler(przed ślubem). słyszałem że komornik może zająć mi to mieszkanie,a konto tych długów rodziny ze strony żony,czy to jest możliwe???
  I jak się to ma do ogłoszenia takiej upadłości np.przez moją Żonę,gdyż dług jest ogromny jak dla nas no i oczywiśie dlaczego mielibyśmy my spłacać długi teściów
  !!!!BARDZO PROSIMY O PILNĄ ODPOWIEDZ gdyż NIE MAMY Z ŻONĄ POJĘCIA CO Z TYM W OGÓLE ROBIĆ!! A KOMORNIK JUŻ NAPISAŁ PISMA O ZAJĘCIE NASZEGO KONTA I WYPŁAT!!! 🙁

  • Nakaz zapłaty wydaje sąd, a nie komornik. Komornik jedynie prowadzi postępowanie na podstawie wydanego przez sąd nakazu zapłaty. Jeżeli Żona była jedynie zameldowana w lokalu, a w rzeczywistości tam nie zamieszkiwała, to powinna (gdy było to możliwe) zaskarżyć nakaz zapłaty. Jeżeli faktycznie tam zamieszkiwała, to zgodnie z przepisami ponosi odpowiedzialność za czynsz. Komornik nie może zająć niczego co wchodzi do Pana majątku osobistego, w tym mieszkania – skoro zostało nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego. Dłużnikiem jest bowiem żona, a nie Pan. Istnieje możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez Pana żonę, niemniej mam pewne obawy, że sąd może uznać, że stan niewypłacalności jest następstwem jej rażącego niedbalstwa. Ewentualny wniosek musi być dobrze uzasadniony.

 2. Jestem w związku małżeńskim, ale w ubiegłym roku mieliśmy sprawę rozwodową i dla ratowania małżeństwa , w marcu 2014 ustanowiliśmy rozdzielność małżeńską oraz zrzekłam się wszystkiego na mojego męża , w zamian on obiecał spłacać kredyt hipoteczny i tak robi ( wniosek został wycofany po pierwszej rozprawie) . Ja jestem w pętli zadłużenia i wniosłam o upadłość konsumencką. Jakie skutki może ponieść mój mąż? Dom był budowany jeszcze przed ślubem i należał tylko do męża.

  • Jeżeli nie mieliby Państwo majątku wspólnego, to w zasadzie ogłoszenie upadłości konsumenckiej w stosunku do Pani nie rodziłoby dla męża żadnych negatywnych skutków. Niemniej biorąc pod uwagę okoliczność, że ustanowienie rozdzielności majątkowej nastąpiło dopiero w marcu 2014 r., to na chwilę obecną będzie ono bezskuteczne w stosunku do masy upadłości w przypadku ogłoszenia Pani upadłości konsumenckiej. Więcej w tym temacie TUTAJ

 3. Witam.
  Wpadłam długi długo przed zawarciem związku małżeńskiego. W trakcie trwania małżeństwa udało mi się spłacić dużą część. Niestety okazało się, że bank sprzedał mój dług innej firmie (wcześniej komornik umorzył postępowanie ze względu na to, że moje zarobki były bardzo niskie byłam nie wypłacalna), od tego momentu moje zadłużenie urosło dwukrotnie.
  Chciała bym się dowiedzieć czy w moim przypadku upadłość konsumencka ma sens. Mianowicie, mąż na dwa lata przed ślubem zakupił mieszkanie, po ślubie wspólnym zakupem był samochód o wartości 3 tys PL. Jeżeli złożę wniosek o upadłość to syndyk będzie mógł sprzedać mieszkanie, w którym obecnie mieszkam wraz z mężem i czy będzie mógł wejść na pensję męża? I jeszcze jedno, czy na moją korzyść jest fakt, że spłaciłam bardzo dużą kwotę wcześniej?
  Bardzo proszę o odpowiedź, to dla mnie ważne.

  • Jeżeli jest Pani w związku małżeńskim, to upadłość konsumencka będzie miało korzystna z punktu widzenia drugiego małżonka. Wprawdzie z dniem ogłoszenia upadłości między małżonkami powstaje z mocy prawa rozdzielność majątkowa, jednakże cały majątek wspólny wchodzi do masy upadłości. Drugi małżonek może dochodzić wartości swojego udziału w majątku wspólnym jedynie w ramach postępowania upadłościowego, na tych samych zasadach co każdy inny wierzyciel i na równi z nimi. Więcej na ten temat TUTAJ Do masy upadłości nie wejdzie jedynie to co stanowi majątek osobisty męża – pensja męża jest więc bezpieczna.
   Fakt spłacania zadłużenia, oczywiście działa na Pani korzyść.

   • Witam.
    I dziękuje za odpowiedź.
    Czyli z tego co zrozumiałam to mieszkanie męża nabyte przed ślubem jest bezpieczne? Jedynym wspólnym majątkiem jest samochód,więc tylko tym syndyk może być zainteresowany?
    My chcemy z mężem i tak zrobić rozdzielność majątkową, więc w naszym przypadku to nie jest problem, a wręcz korzyścią.

    • Mieszkanie męża nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego stanowi jego majątek osobisty, a co za tym idzie nie ma możliwości włączenia go w skład Pani masy upadłości. Jeżeli samochód wchodzi do Państwa majątku wspólnego, to wejdzie on w skład Pani masy upadłości, a mąż będzie mógł jedynie dokonać zgłoszenia swojej wierzytelności z tytułu należnego mu udziału w tym majątku.

 4. Witam serdecznie.
  Mam pytanie . Jeśli jeden z małżonków / mąż/ ma zadłużenie w wysokości np 500 tys zł . Zgłasza wniosek o upadłość , w skład masy wchodzi niezamieszkana nieruchomość o wartości np 900 tys . Na nieruchomości są hipoteki z długów żony na ponad 1 mln . Co się dzieje z nadwyżką finansową po sprzedaży nieruchomości ? Żona będzie składać wniosek o upadłość w późniejszym terminie.

  • Jeżeli środki pieniężne uzyskane ze spieniężenia masy upadłości pozwoliły zaspokoić wszystkich wierzycieli i koszty postępowania upadłościowego, to pozostała nadwyżka jest wypłacana upadłemu konsumentowi.

   • Dziękuję za odpowiedź.
    Czy to nie będzie pole do nadużyć ? Może się zdarzyć taka sytuacja ,że jeden z małżonków prowadzi firmę i posiada wielomilionowe zadłużenie a drugi z małżonków posiadający małe zadłużenie upada i poprzez decyzję sądu jak gdyby wyprowadza prawie cały dotąd wspólny majątek poza obszar egzekucji kierowanej przeciw małżonkowi ? Czy do masy upadłościowej musi wejść cały majątek wspólny , czy tylko ten wystarczający na pokrycie należności wierzycieli ?

    • W jaki sposób miałoby dojść do tego wyprowadzenia i co miałoby ono dać, skoro zamiast komornika jego spieniężeniem zajmowałby się syndyk.
     Do masy upadłości wchodzi cały majątek wspólny. To co zostanie po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli (w tym współmałżonka z tytułu jego udziałów w majątku wspólnym) i pokryciu kosztów postępowania wraca do upadłego konsumenta.

     • wyjaśnię po kolei
      1.etap
      – majątek wspólny 1 mln
      – dług żony 200 tys
      – upadłość żony – wraca do niej 800 tys
      – powstaje rozdzielność
      2.etap
      – wniosek męża o upadłość – dług 2 mln
      – brak majątku – żona ma już rozdzielność po swojej upadłości
      – upadłość męża bez spłaty wierzycieli
      Podsumowanie
      Razem mieli 2 mln 200 tys długów i 1 mln w majątku wspólnym
      -po upadłości przeprowadzonej nie w jednym terminie zostaje im : / tj.żonie/800 tys – to nie jest wyprowadzenie majątku ?

     • Tylko jest jeszcze coś takiego jak skarga pauliańka. Jeżeli tylko wierzyciel dowie się o takim „przesunięciu” majątku na pewno z niej skorzysta. Jeżeli sąd prawomocnie stwierdzi, że rzeczywiście miało miejsce działanie z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela, to sąd upadłościowy co do zasady oddali ewentualny wniosek o upadłość konsumencką. Ponadto uwzględnienie skargi paulińskiej czyni zaskarżoną czynność bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, który wniósł pozew.

 5. Panie Michale , przepraszam ,że tak drążę ten temat , ale co ma zrobić żona składając wniosek o upadłość – ma powiadomić sąd ,że długi męża przewyższają wartość majątku wspólnego który wejdzie w skład jej masy upadłościowej ? Czy wtedy sąd oddali jej wniosek ? Przecież obecna ustawa nie daje możliwości ani obowiązku wspólnego zgłoszenia upadłości przez małżonków . Żona może zgłosić w upadłości tylko swoje długi i te wspólne – nie może podać długów męża , nie może go również zmusić do zgłoszenia wniosku o upadłość jednocześnie z nią . Działa w dobrej wierze ale to sąd z automatu doprowadza do rozdzielności majątkowej i żona nie ma możliwości wydzielenia tylko części majątku podlegającego masie upadłościowej .Jak udowodnić zamiar pokrzywdzenia wierzyciela w takim przypadku ? Czy osobne złożenie wniosków w odstępach półrocznych czy też innych jest taką przesłanką ? A co w przypadku gdy długi każdego z małżonków osobno przekraczają wartość majątku wspólnego . Np. majątek 500 tys , dług żony 1 mln , dług męża 700 tys . Czy wtedy również wierzyciel strony która nie złożyła wniosku o upadłość może wnieść skargę pauliańską ? Przecież może uznać ,że został pozbawiony możliwości zaspokojenia chociaż częściowego z majątku wspólnego .

  • Teraz nie bardzo rozumiem o co dokładnie Panu chodzi. Co ma wysokość zadłużenia męża i wartość majątku wspólnego do możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez żonę? Żeby żona mogła ogłosić upadłość musi mieć ona jedynie zdolność do upadłości konsumenckiej, a po jej stronie musi zaistnieć stan niewypłacalności. To czy mąż ma 500 tyś zł długu, czy 2 mln nie przekłada się bezpośrednio na zdolność żony do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

   Jak można działać w dobrej wierze osoba, która przyjmuje darowiznę od osoby, o której wie że jest zadłużona? Jeżeli czynność taka dokonana została między małżonkami, to wierzyciel w zasadzie nie musi nawet nic udowadniać. W takim przypadku przepisy prawa przyjmują domniemanie prawne, że miało miejsce działanie z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela.

   • Jaką darowiznę ? Nic nie pisałem o darowiźnie Panie Michale. Widzę , że ma Pan dużo pracy i niezbyt dokładnie przeczytał co napisałem . Chodzi mi o sytuację gdy żona jako pierwsza upada , ma małe długi w stosunku do majątku wspólnego – ale przecież cały majątek wspólny wchodzi do jej masy , tak ? Następuje rozdzielność i żonie zostaje nadwyżka po sprzedaży majątku , tak ? Mąż składając później wniosek jest już w rozdzielności / cały majątek decyzją sądu trafił do żony / . I nie posiada majątku . Pan w tym wypadku podał ,że wierzyciel może złożyć skargę paulińską- na jakiej podstawie ? Wszystko odbywa się przecież poprzez decyzje sądu . A teraz proszę o ponowne przeczytanie poprzedniego mojego postu. Pozdrawiam.

    • Z jednej strony pisze Pan, że nie chodzi o żadną darowiznę, a z drugiej pyta o skargę paulińską. To jakiej czynności miałaby dotyczyć ta skarga paulińską jeżeli nie darowizny?
     Jeżeli żona szybciej ogłasza upadłość to cały majątek wspólny wchodzi do jej masy upadłości. Nadwyżka po sprzedaży tego majątku powstanie tylko w przypadku gdy z uzyskanych środków zostaną spłacone wszystkie koszty postępowania oraz wszyscy wierzyciele – czyli również Pan z tytułu udziału w majątku wspólnym. Nie ma zatem możliwości żeby nadwyżka powstała bez wypłaty Panu wartości udziały w majątku wspólnym, który wszedł do masy upadłości żony.

 6. Witam!
  Mój mąż zaciągnął dwa kredyty jeden hipoteczny na 180 tys a drugi na 100 tys na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej, on był kredytobiorca a ja tylko wyrazilam zgode na te kredyty. Poczatkowo splacal pozniej przestal wpadl w petle dlugow. Ja nie chcialam mu podpisac zgody na kolejny kredyt wiec wzielismy rozdzielczosc majatkowa u notariusza. Nie posiadam zadnego majatku oprocz wspolnej dzialki wartej ok 230 tys na ktorej zabezpieczone sa te kredyty. Komornik juz ja raz licytował nikt jej nie kupił. Czy moge złożyć wniosek o upadłość konsumencką, aktualnie mieszkam u rodziców i nie posiadam zadnych ruchomosci, nie pracuje wychowuje dzieci

  • Nie bardzo widzę u Pani potrzebę ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Z podanego opisu, Pani odpowiedzialność jest jedynie rzeczowa, tj. z działki i tak zabezpieczonej hipoteką. Można powiedzieć, że działka ta jest spisana na straty. Nie ponosi Pani natomiast odpowiedzialności osobistej, a co za tym idzie egzekucja nie może być prowadzona co do Pani majątku osobistego, w tym m.in. z wynagrodzenia z pracę.
   Pisząc powyższe bazuję oczywiście na Pani opisie, a sprawa wymaga głębszej analizy.

   • Witam Dziekuje za odpowiedz! Tylko że ten zastaw hipoteczny i ten kredyt były dodatkowo poręczone przez taki fundusz który oddał część pieniedzy bankowi, ja też podpisałam ten fundusz. I teraz ten fundusz domaga sie ode mnie spłaty i bank reszty. Odsetki urosły już na 70 tyś. Nie jestem w stanie tego spłacić dostałam nakaz zapłaty. Już mi nawet nie chodzi że strace ta działkę, tylko o to że nawet jak ja komornik sprzeda za 75 procent wartości tj np za 175 tyś to mi ogromny dług zostanie. Mój mąż mi zawsze powtarzał że ty nie jestes kredytobiorcą ty wyrażasz tylko zagode bo bylismy we wspolnosci majatkowej, a okazuje sie ze to była umowa poręczenia, i odpowiadam całym swoim majatkiem, umowa której ja nawet nie przeczytałam bo byłam taka ślepa, za bardzo uwierzyłam. On teraz ma wszystko w nosie, a ja nie umie tak żyć. Nie chce zeby kiedys moje dzieci spłacały za mnie długi. Ja nawet tych pieniedzy na oczy nie widziałam, nie dysponowałam nimi, nie miałam do nich żadnego dostepu. Czy w takiej sytuacji moge ogłosić upadłość konsumencą? Chcę mieć spokój od tych komorników. Bardzo prosze o odpowiedz

 7. Witam,
  Mam spore długi zaciągnięte na długo przed poznaniem obecnego męża. Mąż mój zakupił przed ślubem mieszkanie na kredyt wraz z pełnym umeblowaniem. Nie jest ono włączone do wspólnego majątku, więc rozumiem, że jeśli złożę wniosek o ustanowienie upadłości, syndyk nie może zająć ani mieszkania, ani jego wyposażenia (jeśli się mylę, prosze mnie poprawić). Mam jednak pewną wątpliwość. Mąż pracuje za granicą, ja jedynie dorywczo. Mamy ustawową wspólność majątkową od dnia ślubu, czyli sierpnia ub.r. Czy jeśli sąd ogłosi moją upadłość, to może nastąpić zajęcie wynagrodzenia męża na poczet roszczeń moich wierzycieli?

  • Jeżeli nieruchomość oraz ruchomości wskazane przez Panią rzeczywiście stanowią majątek osobisty męża, to syndyk nie może włączyć ich do masy upadłości.
   Przy rozdzielności majątkowej syndyk może „zająć” jedynie majątek wspólny oraz Pani majątek osobisty. Oczywiście pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki co do skuteczności ustanowionej rozdzielności majątkowej względem masy upadłości (więcej na ten temat TUTAJ)

 8. Witam, jaka kwota wolna jest od potracenia przez syndyka? mam juz orzeczenie o upadłości i czekam na ustalenie syndyka. Dodam iz mam najnizszą płace w wys.1750zł brutto. Podczas sprawy sędzia spytał gdzie mam zamiar mieszkać po sprzedaży mego domu, odpowiedziałam że u rodziców. Czy mogę zmienić w trakcie zdanie, gdyz rodzice nie są zadowoleni z mojej decyzji i nie chcą abym u nich zamieszkała z synem.

  • Panie Mecenasie liczę że jak zwykle Pan mnie uratuje bo jak Pan zauważył moje postępowanie upadłościowe jest specyficzne za sprawą syndyka , który nie wie co ma robić , otóż jak pisałam wcześniej syndyk dopiero po 4 miesiącach od upadłości założył konto i poinformował zakład pracy ile na niego przekazywać więc w sprawozdaniu poinformował , że są zaległości . W tej chwili dostałam z wynagrodzenia 2800 netto tylko 800 czy możliwe jest by syndyk wystosował pismo o zajęcie zaległych kwot

 9. Witam
  Jestem w trakcie postępowania upadłościowego. Jest pewne, że w jego wyniku wierzyciele nie zostaną zaspokojeni i spodziewam się, że spora część długów zostanie umorzona. Długi te zostały zaciągnięte na mnie, ale małżonka podpisywała zgodę. Z tego co Pan napisał rozumiem, że wierzyciele będą mogli dochodzić umorzonych należności od małżonki (co prawda rozwodzimy się, ale nie chcę żeby za jakiś czas zjawił się u niej komornik). Cały majątek wspólny został wydany syndykowi, ale żona ma majątek osobisty, który nie wszedł w skład masy. Ponadto obecnie żona właściwie nie ma podstaw do złożenia wniosku o upadłość – wszystkie długi zostały uwzględnione już w moim. Co w takim razie może/powinna zrobić? Czekać, aż banki zaczną od niej dochodzić swoich należności (być może nie zaczną)? Czy wskazane byłoby, aby swoje mieszkanie małżonka odpisała dziecku (dziecko niepełnoletnie), aby za rok – w razie konieczności ogłoszenia upadłości – mieszkanie nie weszło do masy?

  • Jeżeli małżonka wyrażała jedynie zgodę, to wierzyciele mogą dochodzić swoich należności z majątku wspólnego, a tego już nie ma.
   Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania przez małżonka, nie daje prawa wierzycielom do zaspokajania się z majątku osobistego małżonka, który jedynie udzielił zgody.

   • Ja to widzę troszkę inaczej bo jestem w takiej sytuacji , mąż wyraził zgodę na mój kredyt . Była to zgoda pisemna więc wiadomo zobowiązująca jak się okazało jest współkredytobiorcą więc również odpowiada za kredyt. Skok zaczął dochodzić swoich wierzytelności w stosunku do niego ,mąż nie ma majątku ale ma wynagrodzenie z którego egzekwował swoją należność mimo ,że złożył wniosek o polubowną spłatę , skok wszczął egzekucję komorniczą . Zdecydowaliśmy się na ogłoszenie upadłości również męża i udało się. Ja bym radziła przeczytać umowę kredytową jeśli jest tam podpis małżonki to najprawdopodobniej jest współkredytobiorcą.

    • Czym innym jest wyrażenie zgody, a czym innym wspólne jego zaciągnięcie. Jeżeli wyraziło się jedynie zgodę, to nie jest się współkredytobiorcą.
     Jeżeli mąż wyraził zgodę i posiadali Państwo wspólność majątkową, to SKOK miał prawo dochodzić swoich należności z wynagrodzenia męża. Wynagrodzenie wchodzi bowiem do majątku wspólnego, a nie osobistego.

 10. Witam ! Bardzo prosze o odpowiedz czy w razie orzeczenia upadlosci konsumenckiej meza wierzyciele moga dopominac sie splaty od zony mam tylko mieszkanie nabyte przed slubem i najnizsza emeryture jeden dlug mu podpisalam czy jezeli pisalismy doZUS o abolicje i nie moglismy wywiazac sie z narzuconych warunkow bedzie sie to liczyc ze wymagane jest 10 lat czy wniosek do Zus nie bedzie brany pod uwage przez sad Prosze o odpowiedz ,

 11. Witam mój obecny mąż chce ogłosić upadłość konsumencka osoby fizycznej gdyż w pierwszym małzenstwie nabrał kredytów poczym się rozwiódł. Czy ja jako druga żona będę odpowiadała za długi współmałżonka z poprzedniego malzenstwa dodam że mamy podpisaną intercyzę u notariusza

  • Jeżeli intercyza była podpisana przed zawarciem związku małżeńskiego, a nie w jakiś czas po jego zawarciu, to nie ma się czego Pani obawiać. Nie ponosi Pani odpowiedzialności za długi męża. Syndyk nie będzie też miał dostępu do Pani majątku.

 12. Mam wspólną pożyczkę mąż ogłosił upadłość co z tą pożyczka czy ona pszejdzie na mnie jak ja zarabiam 2140 pożyczki jest 1420 czynszu mam 607 w tym momencie niemam za co żyć a gdzie jeszcze media proszę mi doradzić

  • Ogłoszenie upadłości męża nie ma wpływu na Pani odpowiedzialność za spłatę pożyczki, która została wspólnie z nim zaciągnięta. Pożyczkodawca może domagać się od Pani całości pozostałej do spłaty pożyczki.

 13. Witam

  Mam pytanie wpadłem w długi mam juz puerwsze zajecie komornicze. Boje sie o wszystko ale czy oglaszajac upadlosc dom ktory zona odziedziczyla w zeszlym roku wejdzie do masy upadlosciowej? Jak mam ja i cureczke zabezpieczyc . prosze o porade co mam robic.

 14. 7 lat wstecz wzięliśmy z mężem rozwód. Rok temu mąż ogłosił upadłość gospodarstwa rolnego, którego jest właścicielem (przekazane przez rodziców). Od chwili przyznania mi emerytury, KRUS potrąca z tego świadczenia, dla znaczną kwotę (ok 300zł), tytułem zaległych składek. emerytalnych. Czy słusznie? Dodam, że dług zabezpieczony jest na hipotece. Nie posiadam żadnego majątku.

   • Decyzja o podjęciu wypłaty części uzupełniającej emerytury z listopada 2017 roku. W punkcie V decyzji widnieje pismo takiej treści – „Z przysługującej do wypłatyemerytury rolniczej będzie potrącana kwota zł.250.00 miesięcznie z tytułu zaległych skladek.” Kwota ta wzrastała systematycznie wraz z rewaloryzacją emerytury. ( teraz 314,72 zl. przy wyplacanej po potrąceniach 753,16.) Dług zaistniał w latach gdy byliśmy małżeństwem, w latach 1994 – 2010. zabezpieczony hipoteką męża. Z etycznego punktu widzenia czuję się zobowiązana do spłaty, dlatego nie protestowalam przeciwko decyzji KRUS-u. Nie wiem jednak, czy upadłość byłego męża skutkuje umorzeniem również tego długu, a jeśli nie, i tego się obawiam- czy KRUS nie ustanowi potrąceń w wyższej kwocie. Próbuję porozumieć się z Kasą, zaproponowano mi złożenie wniosek o uklad ratalny, a ja mam wątpliwości jak wyżej. Dziękuję Panu za odpowiedź.

    • Jeżeli jest decyzja stwierdzająca Pani odpowiedzialność za dług i jest ona ostateczna, to już nic tego nie wzruszy. Ogłoszenie upadłość wykołuje skutek w postaci umorzenia długu jedynie w stosunku do tej osoby, co do której było prowadzone postępowanie upadłościowe, czyli wyłącznie w stosunku do upadłego. Tym samym umorzenie długu upadłemu nie zwalnia z odpowiedzialności innych dłużników współodpowiedzialnych za ten dług.

 15. Mąż chce ogłosić upadłość bo została wypowiedziana umowa kredytu.czy jeśli wyraziłam zgodę na ten kredyt to syndyk może wejść na moją wypłatę lub auto które dostałam w darowiźnie od mamy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *