upadlosc konsumencka wzor pobierz Pobierz bezpłatnie:
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 2020 – WZÓR
Załączniki do wniosku o upadłość konsumencką 2020 – WZÓR
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 2020 – INSTRUKCJA


 Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?
Wniosek o upadłość konsumencką mogą składać wyłącznie osoby nieposiadające statusu przedsiębiorcy. Dla przedsiębiorców ustawodawca przewidział bowiem ogólny tryb postępowania upadłościowego.

Upadłość konsumencka dla byłego przedsiębiorcy
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą składać również osoby fizyczne, które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą. Warunkiem jest faktyczne zakończenie i wykreślenie działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Upadłość konsumencka nie dla wspólników spółek osobowych
Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie mogą zgłosić osoby będące wspólnikiem w handlowych spółkach osobowych, jeżeli ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Do grona tego zaliczają się:
1. wszyscy wspólnicy w spółce jawnej, partnerskiej oraz komplementariusze w spółce komandytowej;
2. odpowiedzialni komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej;
3. komandytariusze i akcjonariusze w spółce komandytowo-akcyjnej odpowiadający jak komplementariusze.

Osoba ubezwłasnowolniona, nieletni i niepełnoletni
Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona również w stosunku do osoby ubezwłasnowolnionej, nieletniej oraz niepełnoletniej. Oczywiście za osoby te w postępowaniu upadłościowym będzie działał odpowiednio opiekun albo kurator. Przy czym celem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej niezbędnym będzie uprzednie uzyskanie stosownej zgody właściwego sądu rodzinnego.

Rolnicy
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą zgłosić również rolnicy. Warunkiem jest tu nieprowadzenie innej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Podsumowanie
Reasumując, wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą zgłosić:
1) osoba fizyczna, która zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej;
2) osoba fizyczna, która zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej nieujawnionej w żadnym rejestrze;
3) wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nieprowadzący samodzielnej działalności gospodarczej;
4) akcjonariusz w spółce akcyjnej nieprowadzący samodzielnej działalności gospodarczej;
5) komandytariusz i akcjonariusz w spółce komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej, jednakże pod warunkiem, że nie odpowiadają za zobowiązania spółki jak komplementariusze i nie prowadzą samodzielnej działalności gospodarczej;
6) były wspólnik osobowej spółki handlowej (spółka jawna, spółka partnerska);
7) rolnik nieprowadzący innej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

4 Replies to “Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?”

  1. Zdezaktualizowało się! Dobrą wiadomością dla byłych przedsiębiorców jest zniesienie rocznego okresu wyczekiwania na możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Dotychczas bowiem między zakończeniem i wyrejestrowaniem działalności gospodarczej, a złożeniem wniosku musiał upłynąć rok. Dłużnik w tym okresie miał bowiem nadal możliwość złożenia wniosku o upadłość dla przedsiębiorców. Od 01 stycznia 2016 r. wniosek o upadłość konsumencką można złożyć zaraz następnego dnia po zakończeniu i wyrejestrowaniu swojej działalności gospodarczej.

      • Rozmawiałam półtora miesiąca temu z Panią z pewnej poznańskiej fundacji od upadłości, iż bez ogłoszenia upadłości z działalności , nie można ogłosić upadłości konsumenckiej i pod żadnym pozorem nie mogę zakończyć działalności przed ogłoszeniem jej upadłpści. Tym sposobem moja sytuacja cały czas się pogarsza. Z wpisu powyżej wynika, że nie do końca polegałoby to na prawdzie. Większe zobowiązania jake posiadam – są na 1- osobową działalność

        • Jest to tzw. półprawda. Prawdą jest, że uchybienie obowiązkowi złożenia w terminie wniosku o upadłość dla przedsiębiorcy stanowi podstawę oddalenia wniosku o upadłość konsumencką. Jednakże nawet pomimo tego uchybienia sąd może ogłosić upadłość, jeżeli za przeprowadzeniem postępowania upadłościowego w danym przypadku przemawiają względy słuszności lub względy humanitarne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *