nowelizacja upadłości konsumenckiejW zeszły czwartek, po drugim czytaniu Sejm przyjął ustawę wprowadzającą nowe instrumenty prawne pozwalające na restrukturyzacje przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji – Prawo restrukturyzacyjne. Przy okazji wprowadzenia Prawa restrukturyzacyjnego będzie miała miejsce również kolejna nowelizacja upadłości konsumenckiej, która planowo ma wejść w życie z dniem 01 stycznia 2016 r

Nowelizacja upadłości konsumenckiej

Zmiany przepisów przewidują możliwość zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej również przez wierzycieli dłużnika. Do tej pory wniosek mógł zgłosić wyłącznie sam dłużnik.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma być zaś składany na urzędowym formularzu, którego wzór ma być określony przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.

Rozszerzony zostanie również zakres zastosowania procedury upadłości konsumenckiej. Zgodnie z planowanymi zmianami, przepisy regulujące upadłość konsumencką będą miały zastosowanie także w przypadku uwzględnienie wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął jeszcze rok. To samo dotyczy przypadku uwzględnienia wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, pomimo niedopełnienia obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok. Obecnie w powyższych przypadkach zastosowanie znajdują przepisy dotyczące upadłości dla przedsiębiorców.

Ponadto stworzony ma zostać Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, który będzie m.in. służył zamieszczaniu i obwieszczaniu postanowień, zarządzeń, dokumentów i informacji dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Rzeczony rejestr ma również służyć udostępnianiu wzorów pism procesowych i dokumentów wymaganych przepisami Prawa upadłościowego.

Najbardziej kontrowersyjna zmiana dotyczy przeniesienia rozpoznawania spraw upadłości konsumenckich do wydziałów cywilnych sądów rejonowych. Obecnie sprawy upadłości konsumenckich rozpoznawane są przez sądy upadłościowe, tj. wyspecjalizowane wydziały sądów rejonowych ulokowane w strukturze sądów gospodarczych. Powyższa zmiana została już skrytykowana przez Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Ze stanowiskiem stowarzyszenia można zapoznać się TUTAJ.

Dalsza ścieżka legislacyjna

Prawo restrukturyzacyjne wraz ze zgłoszonymi poprawkami zostało ponownie skierowana do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Czeka je zatem jeszcze trzecie czytanie w Sejmie i kolejne głosowania.

.

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

10 Replies to “Kolejna nowelizacja upadłości konsumenckiej”

 1. Dzień dobry!
  Ostatnio ukazał się artykuł odnośnie upadłości konsumenckiej na stronie internetowej wp.pl. Ekspert od nieruchomości wypowiedział się, że lepiej sprzedać nieruchomość samemu a dopiero potem ogłosić upadłość. Zastanawiam się jaka jest możliwość sprzedaży mojego mieszkania, które jest warte powiedzmy 160 tys, a zadłużenie obecne mam na 379 tys (kredyt z 2008 oczywiście dali mi tylko we frankach wtedy kwotę 220 tys.). Czy jest wogóle szansa na sprzedaż takiego mieszkania?? Czy bardziej „opłacalne” jest ogłoszenie upadłości bez podjęcia próby sprzedaży mieszkania?? Ciekawi mnie też czy to czy sprzedam sama czy sprzeda syndyk ma wpływ na wysokość spłat przez 3 lata.
  pozdrawiam serdecznie

  • Jeżeli w skład majątku upadłego konsumenta (masy upadłości) wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym on zamieszkuje, to lepiej przeprowadzić sprzedaż takiej nieruchomości w postępowaniu upadłościowym. Z sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczonych nieruchomości upadłemu przekazuje się bowiem (na jego wniosek) kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Więcej na ten temat TUTAJ.
   Niemniej posiadanie nieruchomości w postępowaniu upadłościowym może być również bardzo uciążliwe i wpływać na przewlekanie się całej procedury. Jest bowiem pewna kwestia, która zdaje się umknęła uwadze ustawodawcy, o czym pisałem już na łamach niniejszego bloga (treść wpisu TUTAJ).
   To czy sprzeda Pan nieruchomość sam, czy w ramach upadłości konsumenckiej nie ma zasadniczo większego wpływu na wysokość spłat w Planie Spłaty Wierzycieli. Chyba, że uda się samodzielnie sprzedać nieruchomość za kwotę pokrywającą zadłużenie, to wtedy nawet postępowanie upadłościowe nie będzie potrzebne. Przy ich ustalaniu wysokości spłat znaczenia ma bowiem również sytuacja osobista upadłego, a nie tylko wysokość niezaspokojonych zobowiązań (Więcej na ten temat TUTAJ).
   Co do Pana nieruchomości, to jest możliwa jej sprzedaż. Przy czym musi odbyć się to w porozumieniu z bankiem.

 2. witam serdecznie.
  mamy z mężem spore długi,które są obecnie spłacane z męża pensji (przez komornika).od 2010r komornik otrzymał 26.805,88zł .na dzień 10.04 2015 komornik poinformował nas ze obecnie zadłużenie do ściągnięcia jest na kwotę 180 tys,w tym 80 tys to same odsetki.nie posiadamy żadnej nieruchomości,mąż pracuje sam,gdyż ja jestem na zasiłku macierzyńskim.
  czy mamy szanse na ogłoszenie upadłości?jakie powinniśmy papiery przedłożyć w sadzie.dodam ze wcześniejsze próby dogadania sie z bankami o zawieszenie odsetek na czas spłaty kapitału nic nie dały.z góry dziekujemy

  • Sąd ogłosi upadłość, jeżeli z treści wniosku i przeprowadzonych dowodów będzie wynikało, że dłużnik nie ponosi winy w powstaniu stanu niewypłacalności oraz nie wynika on z jego rażącego niedbalstwa. Ponieważ nie wskazała Pani z czego dokładnie pochodzi zadłużenie, ani co się stało, że przestali Państwo regulować swoje zobowiązania, nie jestem w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie.

 3. Witam! Domyślam się , że każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia i każda jest pewnie tak samo skomplikowana, dlatego też proszę o podpowiedż gdzie się najlepiej udać po konkretną poradę . Dodam że mieszkam w Lublinie . Pozdro!

 4. Panie Mecenasie,
  jeśli chcę ogłosić upadłość, a moim jedynym majątkiem jest mieszkanie na kredyt we frankach i zdezelowane auto to ile muszę przeznaczyć pieniędzy na cały proces (mam na myśli napisanie wniosku, skorzystanie z obecności prawnika podczas rozprawy w sądzie oraz opłacenie syndyka (być może jeszcze jakieś inne koszty o których nie wiem) ?

  drugie pytanie: czy mniej więcej potrafi Pan określić jaką kwotę pieniędzy trzeba byłoby płacić podczas 3-letniego planu spłaty zakładając, że np. na życie na czysto zostaje 800 zł i osoba ta jest singlem.

  trzecie pytanie: czy jeśli w czasie 3 lat planu spłaty wyszłabym za mąż to mój mąż też będzie ponosił konsekwencje mojej upadłości i np. przez to moja sytuacja finans. ulega „polepszeniu: i musiałabym więcej płacić??

  • Opłata sądowa od wniosku wynosi jedynie 30 zł, koszty samego postępowania upadłościowego – w tym wynagrodzenie syndyka – pokrywane są zaś z Pani majątku, który wchodzi do masy upadłości. Jeżeli masa upadłości nie pozwala na pokrycie tych kosztów, to pokrywa je Skarb Państwa (więcej w temacie TUTAJ). Koszty sporządzenia wniosku i reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika zależą już od stawek danej Kancelarii, a te są bardzo różne – od 750 zł do nawet 6.000 zł z tego co słyszałem.

   To jak będzie wyglądał Plan Spłaty Wierzycieli i czy w ogóle sąd go ustali, zależy od sytuacji osobistej dłużnika i nie wiem jeszcze jak dokładnie sądy będą podchodziły do tej kwestii i jakimi kryteriami się kierowały (więcej na ten temat TUTAJ). Podstawę zmiany Planu Spłaty Wierzycieli może stanowić „istotna poprawa sytuacji majątkowej upadłego”. W związku z powyższym, jeżeli w ocenie sądu zawarcie nowego związku małżeńskiego przyczyniłoby się do owej „istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego” to mógłby dokonać stosownych zmian w Planie Spłaty Wierzycieli. Należy przy tym zaznaczyć, że sąd nie działa tu z urzędu.

 5. Witam. Czy jest możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej jak nie posiadam majątku a ciąży na mnie odpowiedzialność za długi spółki akcyjnej do US i ZUS ??

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *