Działalność nierejestrowaDziałalność nierejestrowa z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Brak zbędnych formalności oraz niskie koszty jej prowadzenia sprawiają, że coraz więcej osób skłania się ku tej formie działalności zarobkowej. Dotyczy to zarówno osób rozważających dopiero ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak i samych upadłych.

Czym jest działalność nierejestrowa?

Działalność nierejestrowa – zwana też działalnością nierejestrowaną lub nieewidencjonowaną – stanowi formę drobnej działalności zarobkowej. Najprościej rzecz ujmując jest to „odformalizowana drobna działalność gospodarcza”.

Rozpoczęcie prowadzenia działalności w takiej formie nie wymaga dopełnienia jakichkolwiek formalności, a zwłaszcza dokonania wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

Prowadząc działalność nieewidencjonowaną nie trzeba jej zgłaszać w urzędzie skarbowym i GUS – nie trzeba posiadać numeru NIP i REGON. Taka forma działalności zwolniona jest z obowiązku uiszczania składek ZUS oraz comiesięcznego albo kwartalnego uiszczania zaliczek na podatek dochodowy, jak i podatku VAT.

Osoba prowadząca działalność nierejestrową nie jest w świetle prawa uważana za przedsiębiorcę. Ma to niezwykle istne znaczenie pod kątem możliwości ogłoszenia i przeprowadzenia upadłości konsumenckiej.

Różnica miedzy działalnością nierejestrowaną a działalnością gospodarczą

Działalność nierejestrowana może mieć i często też posiada wszystkie cechy normalnej dzielności gospodarczej. Tak jak wskazałem wcześniej jest to odformalizowana drobna działalność gospodarcza

Niemniej to co decyduję o zakwalifikowaniu danej działalności do działalności nierejestrowanej, to wysokość osiąganych w niej przychodów.

Wysokość limitu przychodów dla działalności nieewidencjonowanej

Przychody z działalności nierejestrowej nie mogą przekroczyć w żadnym miesiącu jej prowadzenia 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. W przeciwnym razie przekształci się ona automatycznie w zwykłą działalność gospodarczą.

Należy pamiętać, że limit przychodów zmienia się każdorazowo wraz ze zmanią kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace.

Aktualnie limit ten wynosi 3181,50 zł. Jednakże już od lipca będzie to kwota 3.225 zł.

Dla kogo jest działalność nierejestrowa?

Działalność nierejestrowaną może prowadzić wyłącznie osoba fizyczna, która w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie prowadziła normalnej działalności gospodarczej.

Należy przy tym zaznaczyć, że okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej jest traktowany jako okres jej niewykonywania.

Czy można ogłosić upadłość konsumencką prowadząc działalność nierejestrowaną?

Upadłość konsumencka jest przeznaczona dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jak już wskazałem powyżej osoba prowadząca działalność nierejestrową nie jest uważana za przedsiębiorcę.

W związku z powyższym prowadzenie działalności nierejestrowanej nie stanowi przeszkody w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Czym można prowadzić działalność nierejestrowaną w okresie prowadzenia postępowania upadłościowego?

Jeżeli nie chce Ci się czytać dalszej części artykułu, ale chcesz uzyskać szybką odpowiedź na powyższe pytanie odsłuchaj poniżesz nagranie na moim kanale YouTube.

Z uwagi na fakt, że osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie jest przedsiębiorcą, przedmiotowa działalność może być prowadzona zarówno przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, jak i w toku właściwego postępowania upadłościowego.

Niemniej sam fakt prowadzenia postępowania upadłościowego wprowadza istotne ograniczenia w sferze majątkowej upadłego, które zawężają profil nierejterowanej działalności praktycznie jedynie do świadczenia usług. Działalność handlowa i obrót towarem nie wchodzi w grę, o ile nie jest to towar wytworzony przez upadłego, np. rękodzieło, obraz, czy też rzeźba.

Wykluczone jest też zaciąganie nowych zobowiązań, choćby bezpośrednio związanych z działalnością nierejestrowaną, np. umowy najmu lokalu użytkowego, umowy leasingu samochodu służbowego/dostawczego, czy też umowy pożyczki lub kredytu obrotowego.

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *