Zmiana wierzyciela należy do bardzo częstych sytuacji. Dochodzi do niej zarówno przed, jak i po ogłoszeniu upadłości. Może ona nastąpić nie tylko na skutek przelewu wierzytelności (cesji), ale również innych zdarzeń prawnych takich jak dziedziczenie, sprzedaż przedsiębiorstwa, połączenie lub podział Czytaj dalej Zmiana wierzyciela po zgłoszeniu wierzytelności

>>