Stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli

Stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli oraz umorzenie pozostałych zobowiązań stanowi treść ostatniego postanowienia wydawanego przez sąd upadłościowy, które definitywnie kończy procedurę upadłości konsumenckiej. Jednakże o ile wszyscy upadli mają świadomość konieczności składania corocznych sprawozdań z wykonywania planu spłaty wierzycieli, albowiem … Czytaj dalej Stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli