Plan spłaty wierzycieli ustalany jest przez sąd dopiero na zakończenie głównego postępowania upadłościowego. Spłata wierzycieli nie jest jednak obligatoryjnym elementem procedury upadłości konsumenckiej. Przepisy przewidują bowiem możliwość umorzenia zobowiązań bez dokonywania przez dłużnika jakichkolwiek dalszych spłat na rzecz wierzycieli, których należności nie zostały zaspokojone w toku postępowania upadłościowego.

Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli będzie miało miejsce w przypadku dłużnika, którego osobista sytuacja w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie oraz swojej rodziny.

Przy ocenie zdolności upadłego do dokonywania spłat sąd bierze pod uwagę jego możliwości zarobkowe oraz koszty utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym koszty zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych. Powyższe sąd ustala w drodze obligatoryjnego wysłuchaniem upadłego oraz syndyka. Jeżeli dochody upadłego (zgodne z jego możliwościami zarobkowymi) ledwie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb egzystencjalnych, to sąd obowiązany jest umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Odstąpienie od ustalenia planu spłaty wierzycieli jednocześnie oznacza dla upadłego zwolnienie go z konieczności pokrycia kosztów postępowania upadłościowego, którymi obciążany jest Skarb Państwa.

Na postanowienie sądu o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie i należy liczyć się z tym, że wierzyciele będą z takiej możliwości skrupulatnie korzystać – choćby dla samej zasady.

Co więcej od postanowienia sądu drugiej instancji o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje skarga kasacyjna. Przy czym jest ona dopuszczalna jedynie, gdy suma umarzanych wierzytelności, wynosi co najmniej 50.000 zł.

Uprawomocnienie się postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania upadłościowego.

Upadłość konsumencka Poznań
Upadłość konsumencka Poznań

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

34 Replies to “Plan spłaty wierzycieli nie dla wszystkich”

 1. Witam,
  mam takie pytania:
  -czy mogę złożyć wniosek o upadłość nie mając aktualnie żadnego dochodu(bezrobocie) i majątku?
  -jeżeli sąd przyjmie wniosek do rozpatrzenia a potem uzna,że upadłość jest dla mnie niemożliwa,to co dalej?
  (koszty procesowe,relacje z wierzycielami,ponowne złożenie wniosku)

  • Tak może Pan złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nieposiadająca żadnego dochodu i majątku.
   Jeżeli sąd oddali wniosek, to jedyny negatywny skutek stanowi utrata opląty sadowej od wniosku w kwocie 30 zł.
   Wierzyciele nie są informowani o złożeni wniosku.

 2. Witam i pozdrawiam. Pana blog, to dla mnie prawdziwa kopalnia wiedzy. Zacząłem go śledzić w sierpniu 2014, gdy usłyszałem o nowelizacji ustawy. Dzięki Panu zdecydowałem się składać wniosek, dziękuję.

  Do sierpnia 2009r prowadziłem działalnośc gospodarczą, w sierpniu 2009r zawiesiłem (kryzys, utraciłem wszystkie zamówienia), a zamknąłem w czerwcu 2010r. Od 1 lipca 2010 jestem funkcjonariuszem SW. Żona od 2005r roku pracuje na umowę o pracę na czas nieokreślony, dodatkowo od sierpnia 2009r do maja 2010r prowadziła działalność gospodarczą, od maja 2010r do czerwca 2014r DG żony była zawieszona, a w czerwcu 2014 zamknięta z urzędu. Po DG długów nie ma, ale radykalny spadek moich zarobków (z około 8000 zł/msc, gdy prowadziłem działalność i kupowałem mieszkanie w październiku 2008 na 1660 zł/msc, gdy wstąpiłem do służby) i wzrost raty kredytu hipotecznego na mieszkanie, który był w CHF, doprowadził do niewypłacalności. Po tym jak komornik wszczął egzekucję z mojego i żony wynagrodzenia przestaliśmy płacić czynsz, po pewnym czasie zaczęliśmy nie regularnie płacić kredyt hipoteczny, co doprowadziło do wypowiedzenia umowy przez bank BZ WBK, bankowego tytułu egzekucyjnego i egzekucji komorniczej. Nie wpadliśmy w spiralę zadłużenia. Mamy dwoje dzieci 7 i 5 lat. Jesteśmy z żoną w trakcie przygotowywania wniosków w Bydgoszczy.
  1. Czy mamy duże szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosków?
  2. Jeżeli dobrze rozumiem, kwoty pobierane z wynagrodzenia przez syndyka i włączane do masy upadłościowej, będą takiej samej wysokości jak kwoty obecnie potrącane przez komornika.
  3. Czy kwoty miesięczne w planie spłaty mogą być wyższe niż obecnie potrąca komornik? Czy jest szansa, że będą niższe? Całe nasze zadłużenie to około 560 000 zł a mieszkanie jest wycenione na 240 000 zł, po za mieszkaniem nic wartościowego nie ma. (jest jeszcze samochód 500 zł)
  4. W sierpniu 2013r brat udzielił mi nieoprocentowanej pożyczki 60 000 zł na spłatę części zadłużenia (w pełni udokumentowana, podatek zapłacony), z ekonomicznego punktu widzenia była bardzo korzystna (nieoprocentowana a spłacono zadłużenie z karnymi odsetkami) w marcu 2015r pierwsza rata o wysokości 15 000 zł stała się wymagalna (następna marzec 2016r), w czerwcu 2015r spłaciłem ratę działką rolną o wartości rynkowej zbliżonej do wysokości wymagalnej raty. Dokumentacja o tym znajdzie się we wniosku (sprawa i tak nie do ukrycia) Czy sędzia/syndyk może cofnąć tę czynność prawną? Notariusz mówiła, że nie powinien, według mojej wiedzy, raczej nie powinien. Brat jest naszym drugim co do wielkości wierzycielem, i NIE JEST spłacany przez komornika.
  5. Jest szansa, że komornik zlicytuje mieszkanie, przed rozpatrzeniem naszych wniosków przez sąd (jest operat szacunkowy i termin pierwszej licytacji). Dla nas to by było bardzo korzystne, bo zdecydowanie skróciło by całą procedurę, syndyk nie będzie musiał sprzedawać mieszkania (i robić swojej wyceny, a to wszystko trwa). Czy sąd/syndyk może cofnąć czynność komornika (zaspokaja tylko dwóch wierzycieli, z pominięciem pozostałych), aby syndyk je sprzedał na zasadach upadłości? (zaspokoi wszystkich wierzycieli i pokryje swoje wynagrodzenie)
  6. Czy jest szansa że sąd przychyli się do wyłączenia z masy upadłościowej samochodu o wartości 500zł, który służy do dojazdów do pracy? Żona 30 km w jedną stronę, ja 40 km w jedną stronę. Mieszkamy na wsi, pracujemy w mieście. Ostatecznie mogę auto nawet sam kupić (tzn. kupi mój ojciec:-) ) jest niezbędne, a nie kupię auta za 500 zł które jeździ, a ten jeździ.

  • Cieszę się, że mój blog okazał się dla Pana przydatny. Odnosząc się kolejno do Pana pytań:
   1. w mojej ocenie są spore szanse na pozytywne rozpoznanie Pana wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
   2. w postępowaniu upadłościowym obowiązują te same zasady co w postępowaniu egzekucyjnym, a co za tym idzie zajęte mogą być jedynie takie same kwoty wynagrodzenia.
   3. kwoty spłat dokonywanych w ramach planu spłaty wierzycieli ustalane są w oparciu o ocenę Pana sytuacji osobistej i możliwości zarobkowych. Teoretycznie istnieje możliwość aby wysokość miesięcznych spłat przewyższała wysokość potraceń wynagrodzenia dokonywanych przez komornika, niemniej dotyczy to sytuacji gdy wysokość wynagrodzenia netto liczona jest w tysiącach. W mojej ocenie w Pana sytuacji sąd może w ogóle zrezygnować z ustalania planu spłaty wierzycieli.
   4. o która dokładnie czynności chodzi? Spłaty raty zadłużenia? Jeżeli płatność była już wymagalna zgodnie z warunkami umowy pożyczki, to nie powinna mieć miejsca taka sytuacja.
   5. istnieje taka możliwość. Jeżeli przybicie zostanie udzielone przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, a nabywca egzekucyjny wpłaci w terminie cenę nabycia nieruchomości, to ogłoszenie upadłości nie może już wstrzymać przeniesienia prawa własności.
   6. wyłączeniu z masy upadłości podlegają narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych. Najlepiej byłoby „kupić” ten samochód od syndyka.

 3. Mam nadzieję że moje doświadczenia pomogą innym. Ogłoszenie przez sąd upadłości nie skończyło moich problemów z wierzycielami. W ciągu 2 ostatnich tygodni komornicy wszczęli kolejne egzekucje z zajęciem wynagrodzenia i konta. Oczywiście informacja o upadłości została przedstawiona. Co ciekawsze jeden z wierzycieli od czerwca wiedział o upadłości, a pomimo wszystko skierował sprawę do egzekucji. Czyli upadłość nie gwarantuje nawet względnego spokoju. O wszystkim informuje syndyka, on rozsyła pisma i zobaczymy, co będzie dalej.

  • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej blokuje możliwość prowadzenia i wszczynania egzekucji. Takie postępowania i podejmowane w ich ramach czynności są bezprawne. To już rola syndyka, aby po uzyskaniu takich informacji podjął odpowiednie kroki. Na chwile obecną nie ma żadnego rejestru upadłości konsumenckich i np. komornik z Warszawy nie wie, ze co do dłużnika w Krakowie ogłoszono upadłość konsumencką. Oczywiście są też przypadki świadomego działania wbrew przepisom komorników i wierzycieli, którzy udają, że o niczym nie widzą. Niestety nie da się temu zapobiec.

   • „Na chwile obecną nie ma żadnego rejestru upadłości konsumenckich i np. komornik z Warszawy nie wie, ze co do dłużnika w Krakowie ogłoszono upadłość konsumencką”. Przecież postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest zamieszczane na stronie internetowej monitora sądowego i gospodarczego i jest krajowy rejestr postępowań http://www.krpu.pl/ , jeśli chodzi wpis alutki z dnia 12 sierpnia o 11.16 proponuję złożyć skargę na czynności komornika.

    • Monitor Sądowy i Gospodarczy jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym, w którym jedynie publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przepisami, w tym m.in. o ogłoszeniu upadłości wraz z wezwaniem wierzycieli do dokonywania zgłoszeń swoich wierzytelności. Nie zawiera on żadnej wyszukiwarki upadłych i jeżeli nie znamy przybliżonej daty ogłoszenia upadłości danej osoby, to bardzo trudno znaleźć w nim stosowne obwieszczenie – trzeba kolejno przeglądać każdy monitor. KRPU stanowi natomiast „prywatną inicjatywę”, jest tworzony w oparciu o MSiG, ale nikt nie ma obowiązku zapoznawania się z jego treścią. W przyszłości ma powstać Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, ale jego stworzenie może zając jeszcze długie lata.

     • Witam czy ktoś jest już na etapie planu spłaty a jeśli to jak to wygląda, bardzo proszę o podzielenie się tym doświadczeniem z nami.

     • „Monitor Sądowy i Gospodarczy….Nie zawiera on żadnej wyszukiwarki upadłych i jeżeli nie znamy przybliżonej daty ogłoszenia upadłości danej osoby, to bardzo trudno znaleźć w nim stosowne obwieszczenie – trzeba kolejno przeglądać każdy monitor. ” ależ Panie Michale jest wyszukiwarka wystarczy wpisać w rubrykę „Podaj słowa kluczowe lub wpisz szukaną frazę (w cudzysłowach):” imię i nazwisko upadłego i dane obwieszczenia się znajdzie, pozdrawiam

   • Panie Mecenasie bardzo proszę o wyjaśnienie kwestii planu spłaty wierzycieli , pytałam syndyka powiedział , że to jego sprawa nic mi nie chce powiedzieć . Jestem w trudnej sytuacji mam chore dziecko , zostaliśmy bez mieszkania bo część swojego udziału w domu musiałam sprzedać mamie , która pozwoli nam mieszkać pod warunkiem ,że będziemy uiszczać wszystkie opłaty. Mąż jest również po ogłoszeniu upadłości po zapłaceniu alimentów , dojazdu do pracy i leków dla siebie zostaje mu około 300 zł , jego postępowanie jest dopiero na samym początku. Czy w takiej sytuacji mogę składać wniosek o umorzenie pozostałej części zobowiązań bez planu spłaty kiedy to zrobić . Proszę o radę co mam robić , gdzie o to pytać . Syndyk wcześniej powiedział , że żeby nie mieć planu spłaty muszę przedstawiać duże rachunki za leczenie synka, niestety nie dam rady bo kontynuacja leczenia oznacza dla nas brak wyżywienie. Jadę z synkiem do lekarza bo dłużej już czekac nie mogę ale ten koszt spowoduje brak na żywność. Co robić w takiej sytuacji bardzo Pana proszę o radę do kogo się zwrócić co robić

    • To już wszystko jest na blogu TUTAJ a zwłaszcza w artykule, pod którym zamieściła Pani zapytanie. Sąd ocenia możliwości zarobkowe i koszty utrzymania siebie i rodziny. Musi Pani wykazać, że cały dochód pochłaniają koszty utrzymania rodziny. Niestety na Pani spoczywa ciężar wykazania tego.

     • A jaka jest praktyka – czy Sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe (czyli dajmy na to nie ma znaczenia, że informatyk zarabia 1000 zł, bo może 5000 zł, prawda?) czy rzeczywiste zarobki? Bo jeśli tylko tzw. „możliwości” to… trochę kanał dla większości a przynajmniej tych wykształconych…??

     • Czyli można bez problemów „uwalić” klienta! Na przykład – Sąd ustala plan spłaty 1000 zł/m-c, podczas gdy klient zarabia dajmy na to 1500 zł, bo „MOŻE zarabiać 2500 zł” i nic to, że nie zarabia. Za 500 zł nie da się wyżyć, więc… co ma zrobić upadły?
      A czy po ustaleniu spłaty kogoś, kogokolwiek interesuje czy i skąd upadły ma pieniądze, czy już każdy ma to głęboko w poważaniu – byle by płacił? Ukradł, na czarno zarobił, nie wiem…?

     • Jeżeli „możliwość zarobkowe” będą odrealnione to tak. Niemniej zawsze jest możliwość zażalenia rozstrzygnięcia, a nawet skierowania sprawy do Sadu Najwyższego.
      Co do drugiej części pytania, to jeżeli po ustaleniu planu spłaty wierzycieli „możliwości zarobkowe” ulegną zmianie istnieje możliwość zmiany planu spłaty wierzycieli, a nawet jego uchylenia.

     • A czy odwołując się do Sądu wyższej instancji z powodu za dużej kwoty spłat – mam szansę coś sobie pogorszyć? W sensie, że albo Sąd wyznaczy jeszcze wyższą kwotę – albo nie wiem… cofnie w ogóle orzeczenie o upadłości, zmieni je itp. itd.? Cokolwiek gorzej z czymkolwiek?

 4. Proszę o informacje jestem w upadłości konsumeckiej już od roku mam zgromadzone pieniądze na spłatę wierzycieli tych co się zglosili do Sądu w obecnej chwili jest ustalony plan spłaty lecz dokumenty leżą na biurku u sedziego do podpisanie juz miesiąc jakie są dalsze kroki w upadlosci i co Ja mam zrobić kiedy Syndyk uwolni moje konto

 5. Dzień dobry,

  Będę składać zażalenie na postanowienie w sprawie planu spłat bo jest on dla mnie nie do zrealizowania. Wzięto w dużej mierze pod uwagę dochody mojego partnera z którym mieszkam. Sędzia przez 1.5 roku zasadzila po 2 tys a przez kolejne 1.5 r. Po 1500… Moje pytanie to czy zna Pan przypadek drastycznego zmniejszenia kwoty nawet o 1000 złotych. Oczywiście w zażalenie będę udowadniać, że nie jestem w stanie spłacać takich kwot

   • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Partner partcypuje w 1/3 czynszu oraz w 1/3 opłat za prąd. Rozumiem, że kwestia pożywienia itd jest tu do rozpisania. Swoich zobowiązań ma bardzo dużo. Jeszcze pytanie co do 500+ oraz niezasądzonych alimentów na mojego pierwszego syna (nie są regularne) czy te pieniądze mogą być brane pod uwagę przez sąd jeżeli są w całości przeznaczone na dzieci? Została mi też wydzielona kwota na potrzeby mieszkaniowe, ona rozumiem jest brana pod uwagę?

    • To wszystko jest brany pod uwagę przy uwzględnianiu kosztów utrzymania dłużnika i jego rodziny. Wysokość kosztów utrzymania jest odejmowana od kwoty odpowiadającej „możliwością zarobkowym”. Jeżeli zostanie jakaś nadwyżka, to sąd wtedy może ustalić plan spłaty wierzycieli.

   • Dziękuję za odpowiedź. Proszę o informację czy 500 + oraz alimenty (niezasądzone) są brane pod uwagę czy są to tylko i wyłącznie pieniądze na dzieci? (piszę raz jeszcze bo chyba nie załączył się poprzedni wpis)

 6. Panie mecenasie jaka jest szansa żeby odzyskać należność od osoby która ma już ogłoszono upadłość konsumencką. Wyrok jest prawomocny. To było zobowiązanie osoby fizycznej względem osoby fizycznej. Bez ustalenia dnia spłaty i w jakich ratach. Osoba wobec której jest dług nie była zgłoszona jako wierzyciel.

  • To zależny od majątku jaki posiadał upadły dłużni. Jeżeli w masie upadłości nie będzie żadnych środków, to nie ma co liczyć na zwrot należności. Ewentualnie jakieś drobne kwoty można uzyskać w ramach palny spłaty wierzycieli, o ile sąd go ustali.

 7. Witam w mojej sprawie zostalo ogloszone postanowienie o ogłoszeniu upadłości bez ustalania planu spłaty wierzycieli w dniu 19.11.2019r minęło już prawie 1.5m.ca a wyrok jeszcze się nie uprawomocnil moje pytanie brzmi ile czasu musze czekać na uprawomocnienie postanowienia ?

 8. Witam mam zgłoszoną upadłość konsumencka na starych zasadach syndyk prosił mnie o pisanie o plan spłaty wierzycieli projekt planu spłaty wysyła się do sądu w kilku kopiach zgłosiło 6 wierzycieli to sąd wysyła do wierzycieli projekt mój przedstawia czy z jednym egzemplarzu się wysyła do sądu bo Syndyk mówi że do sądu w kopiach bo sąd daje ten projekt przesyła wierzcielom to jak mam 6 wierzycieli to do sądu 6 wniosków wysyłam o plan spłaty? Czy każdemu z wierzycieli na adres wysyłam? Przechodził ktoś przez to i plan spłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *