Zgodnie z zapowiedziami rządu w kwietniu br. ma ruszyć program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego będzie wypłacane świadczenie wychowawcze. Jak już wskazywałem w jednym z poprzednich wpisów, świadczenie wychowawcze nie podlega egzekucji, a co za tym idzie nie wchodzi do masy upadłości. Rodzi się jednak pytanie: „czy świadczenie wychowawcze należy brać pod uwagę przy ustalaniu planu spłaty wierzycieli albo podejmowaniu decyzji o umorzeniu zobowiązań bez jego ustalania.”

Ponieważ upadłość konsumencką w obecnym kształcie obowiązuje niewiele ponad rok, a procedura upadłościowa jest stosunkowo czasochłonna, zasadniczo dopiero w tym roku będzie kształtować się praktyka stosowania zasad ustalania planu spłaty wierzycieli, jak i umarzania zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli – na jej ujednolicenie będzie zaś trzeba poczekać jeszcze ładnych parę lat. W związku z powyższym nie sposób już teraz przesądzić jak sądy upadłościowe będą podchodziły w tym kontekście do otrzymywanego przez dłużnika świadczenia wychowawczego.

W dniu wczorajszym miałem jednak okazję uczestniczyć już w posiedzeniu przed sądem upadłościowym w przedmiocie oceny możliwości upadłego co do jakiegokolwiek zaspokojenia wierzycieli. Reprezentowany przez mnie dłużnik z uwagi na problemy zdrowotne w zasadzie jest niezdolny do pracy zarobkowej. Jego żona zaś opiekuję się ich czwórką małoletnich dzieci. Dochód rodziny, na który składają się różnego rodzaju zasiłki oraz renta, zasadniczo nie wystarcza nawet na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania. W niedługiej perspektywie ma jednak pojawić  się zasiłek wychowawczy w kwocie 2.000 zł, który niewątpliwie znacząco poprawi sytuację materialną upadłego.

Sąd upadłościowy wyraził jednak pogląd, że kwoty otrzymywane z tytułu zasiłku wychowawczego, nie powinny być i nie będą przezeń brane pod uwagę przy ocenie możliwości dłużnika co do dokonywania spłat na rzecz wierzycieli. Jak słusznie zauważył, zasiłek ten ma bowiem charakter ściśle celowy. Uzyskane z tego tytułu środki mają zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych, a nie trafić do wierzycieli. Tym bardziej, że świadczenie to wolne jest od zajęć w postępowaniu egzekucyjnym, jak i upadłościowym, a ponadto od podatku dochodowego.

Pozostaje mieść tylko nadzieję, że nie będzie to odosobniony pogląd.

500 plus

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *