Najczęstsze pytania

W tym miejscu zebrałem listę najczęściej zadawanych przez Czytelników bloga pytań. Niech to będzie taka mała ściąga z upadłości konsumenckiej. Dokładniejsze odpowiedzi można znaleźć oczywiście we wpisach na blogu.  

 1. Czy wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego ogranicza możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej?
  Nie. Niezależnie od tego ile postępowań egzekucyjnych jest prowadzonych oraz jaki jest stan ich zaawansowania dłużnik ma możliwość zgłoszenia wniosku o upadłość konsumencką.
 2. Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?
  Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy zgłosić w sądzie upadłościowym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Sąd upadłościowy nie stanowi odrębnej jednostki organizacyjnej w strukturze sądownictwa powszechnego. Jest to wyspecjalizowany wydział w sądach rejonowych – sądach gospodarczych.
 3. Czy z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej ustaje zajęcie wynagrodzenia dokonane przez komornika?
  Tak. Z chwilą ogłoszeni upadłości konsumenckiej postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu, a po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zostają umorzone. W związku z powyższym komornik nie będzie mógł już podejmować żadnych czynności, w tym ściągać należności wierzycieli z wynagrodzenia dłużnika.
 4. Jak długo trwa podstępowanie upadłościowe?
  Samo rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości zajmuje średnio dwa miesiące. Długość postępowania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zależy od sytuacji prawno-majątkowej dłużnika oraz sprawności syndyka. Może ono trwać od kilku miesięcy nawet do paru lat.
 5. Czy umorzeniu w ramach upadłości konsumenckiej podlegają wszystkie długi?
  Nie. Przepisy wprowadzają kategorie zobowiązań, które ze względu na swój charakter nie podlegają umorzeniu. Nalezą do nich:
  1. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym;
  2. zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci;
  3. zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
  4. zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie;
  5. zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem;
  6. zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.
 6. Czy wierzyciele są informowani o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką?
  Nie. O fakcie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wierzyciele dowiadują się dopiero po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Wierzyciele nie są bowiem uczestnikami postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką.
 7. Czy wierzyciel może zaskarżyć postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?
  Nie. Wierzyciele nie są uczestnikami postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką, a co za tym idzie nie przysługuje im prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.
 8. Czy potrzebna jest zgodna współmałżonka na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
  Nie. Zgłoszenie wniosku o upadłość konsumencką przez dłużnika będącego w związku małżeńskim nie wymaga uzyskania zgody współmałżonka. Wniosek o upadłość konsumencką może być złożony nawet wbrew woli współmałżonka.
 9. Czy brak majątku stanowi przeszkodę dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej?
  Nie. Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona również w stosunku do osoby nieposiadającej żadnego majątku.
 10. Czy były przedsiębiorca może zgłosić wniosek o upadłość konsumencką?
  Tak, ale pod warunkiem, że od daty zakończenia i wyrejestrowania działalności gospodarczej do dni złożenia wniosku o upadłość konsumencką upłynął co najmniej rok.
 11. Czy długi w ZUSie i Urzędzie Skarbowym również podlegają umorzeniu?
  Tak. Umorzenie obejmuje co do zasady wszystkie zobowiązania upadłego. Przepisy przewidują wprawdzie pewną kategorię zobowiązań niepodlegających umorzeniu, jednakże nie należą do niej zobowiązania względem ZUS i Urzędu Skarbowego.
 12. Czy przedsiębiorca, który posiada jedynie długi prywatne może ogłosić upadłość konsumencką?
  Nie. Źródło i charakter posiadanego zadłużenia nie ma żadnego znaczenia dla zdolności do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
 13. Czy rolnik może ogłosić upadłość konsumencką?
  Tak. Obecnie upadłość konsumencką może zostać ogłoszona również w stosunku do rolnika. Jednakże pod warunkiem, że nie prowadził on działalności gospodarczej.
 14. Czy upadłość konsumencką może zostać ogłoszona jedynie w stosunku do części zobowiązań, których nie jestem w stanie regulować?
  Nie. Upadłość konsumencka obejmuje cały majątek dłużnika i wszystkie jego zobowiązania.

153 Replies to “Najczęstsze pytania”

 1. witam, mam pytanie w czerwcu sad ogłosił upadłość męża, z syndykiem mąż widział się raz od tego czasu jest cisza… nie wiemy jak sprawa dalej sie toczy a mamy już październik, nadmieniam iż mąż nie miał majątku ani pracy, dnia dzisiejszego otrzymał zajęcie wierzytelności od komornika konta którego nie posiada oraz zajęcie wierzytelności w urzędzie skarbowym, nadmieniam iż dług to jest ten co do którego ogłaszaliśmy upadłość, co w tej sprawie zrobić, czy komornik może dokonać zajęcia jeśli sprawa dalej jest w toku ale już tak dość długo? proszę o pomoc

  • Stan sprawy może Pani sprawdzić zapoznając się z aktami sprawy, do których ma Pani prawo wglądu.
   Każdą korespondencje związaną z zadłużeniem należny bezzwłocznie przekazywać syndykowi. Komornik nie może dokonać zajęć, ale zapewne nie wie on, że miało miejsce ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dlatego też wszelką tego typu korespondencje należy niezwłocznie przekazywać syndykowi.

 2. Czy oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na przesłankę, że dane we wniosku są niezupełne warto skarżyć i w zażaleniu uzupełniać te dane? Czy lepiej cofnąc wniosek, poczekać na umrzenie postępowania i złożyć nowy kompletny? Zażalenie 200, a nowy wniosek to 30 zł.
  Czy można cofnąć wniosek na etapie zażalenia? Czy są jakieś negatywne konsekwencje dla dłużnika?

  • To było oddalenie wniosku, czy też jego zwrot? Jakich danych brakowało i z czego wynikał ich brak? Co do cofnięcia wniosku na tym etapie postępowania, to musiałbym to przemyśleć. Niemniej analizując na szybko przepisy, w mojej ocenie jeżeli wniosek zostanie cofnięty, to postępowanie powinno zostać umorzone. Przy czym nie daję gwarancji, że sąd, w którym toczy się sprawa też tak zinterpretuje przepisy. Na pewno problem pojawi się jeżeli postanowienie się uprawomocni zanim wpływ pisma cofającego wniosek zostanie przez sąd w ogóle „zauważony”. Najlepiej byłoby złożyć i zażalenie (z wnioskiem o zwolnienie z opłaty sądowej) i cofnąć wniosek. W takim przypadku postanowienie na pewno się nie uprawomocni za szybko.

   • To było oddalenie, stan faktyczny dość skomplikoowany, sąd uznał że na podstawie tego ze na podstawie tego co jest w aktach nie ma możliwości zweryfikowania wysokości zadłużenia oraz okoliczności jego powstania, trudno to będzie też uzupełnić w toku zażalenia, wg mnie najlepiej napisać wniosek na nowo. Czy jesli postanowienie o oddaleniu się uprawomocni to w stosunku do kolejnej sprawy będzie zarzut orzekania w tej sprawie sprawie po raz drugi? Dlatego rozważam cofnięcie wniosku… żeby uzsykać stan jakby tej sprawy nie było.
    Myślę o art. 203 kpc w zw. art. 332 ust. 2 kpc i art. 35 Prawo upadł.
    Ale może za dużo kombinuję

    I dziękuję Panu Mecenasowi za podpowiedź z zażaleniem pro forma, to rzeczywiście chyba bezpieczniej.

    • Przepisy nie są precyzyjne i jednoznaczne, niemniej jeżeli cofnie Pani wniosek nie powinno być problemu. Przy czym nie jestem w stanie dać żadnej gwarancji i nie sposób do końca ocenić jak sąd podejdzie do takiego wniosku, ponieważ przepisy tego wprost nie regulują, a swoją opinie opieram na orzeczeniach wydawanych w sprawach cywilnych w odniesieniu do przypadków cofnięcia pozwu na etapie apelacji.

     • Panie Mecenasie udało się skutecznie cofnąć wniosek na etapie zażalenia. Sąd umorzył postępowanie zgodnie z przewidywaniami. Złożymy teraz nowy:)
      pozdrawiam

 3. Panie Mecenasie czy przedsiebiorca ktory wpadl w niewyplacalnosc z powodu dlugow prywatnych musi skladac wniosek o upadlosc zgodnie z art.21 pr.upadl mimo ze z tytulu dzialalnosci nie ma dlugow?

 4. Panie Mecenasie teraz 19 listopada mam druga rozprawe w sprawie upadlosci, syndyk tez dostal wezwanie, w pismie z sadu jest napisane, ze moje postepowanie nie jest trudne i przewidywany okres jej trwania to ok 5 miesiecy, czego moge sie spodziewac na rozprawie, jakich pytan? czy sad znowu bedzie pytal o zadluzenia, ich wysokosci itp.?

  • Trudno mi powiedzieć ponieważ nie wiem w jakim celu jest zwołana. Niemniej wydaje mi się, że jest to rozprawa w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli. Ustalenie planu spłaty wierzycieli następuje bowiem po wcześniejszym wysłuchaniu syndyka, dłużnika, a także wierzycieli. Zasadniczo nie widzę innego powodu.

   • no w pismie bylo napisane, …w upadlosci likwidacyjnej w przedmiocie umorzenia postepowania, wczesniej pisalam czemu napisali, ze w przedmiocie umorzenia, napisal Pan, ze mozliwe, ze ktos sie pomylil. nie mam majatku, syndyk rowniez napisal, ze brak majatkui brak zdolnosci do splat jakichkolwiek i syndyk wnioskuje o umorzenie zobowiazan bez ustalenia planu splat, stad moje pytanie czy sad znowu zapyta czy podtrzymuje to co we wniosku czy moze zapytac o cos innego?

    • Sąd będzie wypytywał o to co jest istotne dla rozstrzygnięcia w przedmiocie planu spłaty wierzycieli. Zatem przede wszystkim będzie chciał się dowiedzieć jakie są koszty Pani utrzymania oraz jakie ma Pani możliwości zarobkowe. Jakie konkretnie pytania padną tego nie jestem w stanie powiedzieć. O tym czym sąd kieruje się podejmując decyzję można przeczytać TUTAJ i TUTAJ.

     • a czy powinnam wziasc w razie czego ze soba jakies rachunki, dokumenty np z urzedu pracy, zasilki rodzinne, dzieci w ostatnim czasie duzo chorowaly, mam tylko karty informacyjne z izby doraźnej, nie mam faktur czy tez w razie czego wziasc, na leki w ciagu 1,5 m-ca wydalismy z mezem 500 zł?

      mam jeszcze pytanie czy na tej rozprawie beda rowniez obecni moi wierzyciele?

     • no i po rozprawie, nic ciekawego sie nie dowiedzialam, tylko tyle, ze przesunieta na 17 grudnia, bo Sad źle powiadomil wierzycieli, zdziwilo mnie to, bo syndyk mi przez telefon powiedzial, ze po co wierzyciele na rozprawie, a okazuje sie, ze zostali poinformowani o rozprawie, Panie mecenasie w zasadzie po co? oczywiste jest, ze nie zgodza sie na calkowite oddluzenie mnie przez Sad, jesli Sad ich o to zapyta. Syndyk powiedzial mi, ze gdyby Sad sie mnie zapytal czy o cos prosze to moge powiedziec, ze o calkowite oddluzenie bez planu splat (u mnie brak majatku, minimalne zrodla dochodu)

      Dziwnie bylo, bo jak sie okazalo dzisiejsza rozprawe prowadzila przewodniczaca, nie wyznaczona sedzia komisarz i wszystko bylo nagrywane, widzialam siebie w kamerze, czulam sie troche nieswojo jak przestepca, nie wiem czemu to ma sluzyc Panie Mecenasie?

     • Jest to wymóg wynikający wprost z przepisów. Sąd zatem nie ma wyboru i musi wysłuchać wszystkich, czyli dłużnika, syndyk i wierzycieli. Przy czym sąd mógł równie dobrze odebrać od wierzycieli pisemne stanowiska w tej kwestii.
      Rozstrzygnięcie w przedmiocie planu spłaty wierzycieli i umorzenia zobowiązań bez planu wydaje sąd upadłościowy, a nie sędzia-komisarz. Wszystko zatem odbyło się zgodnie z procedurą przewidzianą nowymi przepisami.

     • witam

      jestem już po rozprawie i Sąd postanowił umorzyć moje zobowiazania bez ustalania planu spłat:):):):) na poczatku sedzina wypytywala mnie o moje zadluzenia, czy cos sie zmienilo i co dziwne, zapytala dlaczego przy dwojce dzieci (3 lata i 1,5 roku) nie pracuje, pytanie to w mojej sytuacji jak najbardziej dziwne, bo wszystko ujete bylo we wniosku i jak moge isc do pracy majac dwojke malych dzieci, nie mam z kim ich zostawic, wiec poczulam atak ze strony sedziny, no, ale potem zapytala syndyka i potwierdzil to wszystko co mowilam, potem kazala wyjsc i po chwili bylo ogloszenie wyroku. no coz sedziowie rozni, ale na to czekalam 5 lat, teraz musi sie uprawomocnic, moi wierzyciele nie pojawili sie na rozprawie. Panie Mecenasie czy jak dostane postanowienie to czy wyslac ksero do wszystkich wierzycieli i Sadu czy musza byc odpisy poswiadczone przez Sad?

     • Gratuluje!! Jest już Pani zasadniczo wolna od wszystkich dotychczasowych długów. Niemniej postanowienie oczywiście musi się jeszcze uprawomocnić.
      Co do wierzycieli, to wystarczy im przesłać przesyłać ksero. Proszę też być czujną i odbierać wszelką pocztę, zwłaszcza z sądów i komorników. Niewykluczone bowiem, że znajdą wierzyciele, którzy będą próbowali jeszcze np. pozywać Panią przed sądem o długi, które zostały umorzone. Wtedy w odpowiedzi na pozwy należy zawsze powoływać się na to postanowieni. Nie wolno ignorować żadnego nakazu zapłaty oraz wyroku.

      Byłbym bardzo wdzięczny gdyby kiedyś znalazła Pani trochę wolnego czasu i opisała swoją „przygodę” z upadłością konsumencką na Forum TUTAJ

     • A co to znaczy, Panie Mecenasie, że trzeba pilnować wezwań od komorników i wyroków sądów, PO upadłości – bo jak zmienię adres, to przyjdzie coś pod stary, nie mam wpływu czy nie napisze do mnie komornik z drugiego końca Polski – i skutek będzie taki, że… nie będę wiedział, że ktoś napisał. I co wtedy – znowu będzie długo czy co? Przecież ma powstać Centralny Rejestr Upadłości od 2016 r., więc teoretycznie każdy będzie mógł sobie sprawdzić z Sądem i Komornikiem na czele czy ktoś jest „upadły”…?

     • Centralny Rejestr Upadłości ma dopiero powstać, a to znaczy, że na chwile obecną go nie ma i nie wiadomo kiedy dokładnie będzie.
      Tu nie chodzi tyle o komorników, ale o sądy. Sąd, który dostanie pozew od wierzyciela, nie będzie sprawdzał czy czasem dochodzona wierzytelność nie została wcześniej umorzona na skutek ogłoszenia upadłości konsumenckie, tak samo jak nie badają czy dana wierzytelność się przedawniał. Jeżeli dłużnik nie będzie reagował w takich przypadkach, to sąd wyda wyrok/nakaz zapłaty, który następnie będzie można skierować do wykonania w ramach postępowania egzekucyjnego.

     • Rozumiem taką argumentację. Ale jeśli to ma oznaczać, że po np. 9 latach Sąd przyklepie jakiegoś wierzyciela, a ja 6 lat temu się przeprowadziłem w inne miejsce, a wcześniej upadłem – to teraz będą mnie ścigać od nowa, bo sąd nie wie, że sąd wydał postanowienie o upadłości? To co mam zrobić, bo nawet Poczta Polska, w której – i owszem – mogę przekierować korespondencję na inny adres, ale – już próbowałem – nie da rady tego uczynić na dłużej niż 1 rok, nie będzie przekierowywać w nieskończoność, a wierzyciel lub komornik (doświadczyłem tego po wielokroć!) może CELOWO kierować korespondencję pod zły adres!?? Panie Mecenasie – powiem wprost: komornik sprzedał na licytacji moje mieszkanie, podałem pisemnie mu NOWY ADRES, a ten CELOWO korespondencję kierował pod adres sprzedanego mieszkania O CZYM NIE WIEDZIAŁEM – bo skąd po prostu (przypadkiem się dowiedziałem już po czasie)?!! I co wtedy?

     • W takim przypadku składa się niezwłocznie (po uzyskaniu informacji o takimi fakcie np. po zajęciu komorniczym) wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia stosowanego środka zaskarżenia wraz z tym środkiem zaskarżenia.

 5. Witam,

  chciałem się dowiedzieć które sądy (w jakich miejscowościach) są najbardziej przychylne do orzekania upadłości. Pytam bo słyszałem że jest spora różnica i czasem opłaca się zmienić pobyt na czas złożenia wniosku. Aktualnie zamieszkuję w Województwie Łódzkim .
  Czy urzędy skarbowe też mogą zgłosić moją upadłość ? czy korzystają już z nowego prawa które obowiązuje od 2016 i zgłaszają upadłość jeżeli tak to czy wiadomo co w przypadku złożenia wniosku przeze mnie i przez US ?

  • W mojej ocenie najbardziej liberalny jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. Przy czym istotne jest również to, do jakiego sędziego trafi sprawa.
   Urząd Skarbowy jako wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Oczywiście jedynie w stosunku do byłych przedsiębiorców i w przewidzianym do tego terminie. Jak na razie nie słyszałem jeszcze żeby jakiś wierzyciel skorzystał z takiej możliwości.
   Przepisy niestety nie regulują kwestii kolizji wniosku dłużnika i wniosku wierzyciela. Wydaje mi się, że praktyka pójdzie w kierunku dania pierwszeństwa wcześniej złożonemu wnioskowi. Niemniej może to różnie wyglądać w różnych sądach.

   • Dzień dobry!
    W przepisach o upadłości konsumenckiej jest napisane, że wierzyciele nie biorą udziału w postępowaniu oraz że nie są powiadamiani o prowadzonym procesie. Tymczasem powyżej P. Agnieszka napisała, że Sąd wezwał wierzycieli na rozprawę. Jak to się ma do wspomnianych przepisów?

     • Może nieprecyzyjnie się wyraziłem. Te informacje są zawarte wprost, w tekście informacyjnym powyżej są punkty:

      6. Czy wierzyciele są informowani o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką?
      Nie. O fakcie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wierzyciele dowiadują się dopiero po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Wierzyciele nie są bowiem uczestnikami postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką.

      7. Czy wierzyciel może zaskarżyć postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?
      Nie. Wierzyciele nie są uczestnikami postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką, a co za tym idzie nie przysługuje im prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

      Skoro jak wynika z pkt 6 wierzyciele nie są informowani o upadłości, o złożeniu wniosku dowiadują się po ogłoszeniu upadłości i nie są uczestnikami postępowania, to odpowiedź sama się nasuwa, że skoro nie wiedzą o wniosku o upadłości dowiadują się po jej ogłoszeniu przez Sąd to i nie biorą udziału w całym postępowaniu i nie występują przed Sądem (bo inaczej wierzyciele dowiedzieliby się o złożeniu wniosku o upadłość w trakcie rozpraw przed sądem a nie po ich zakończeniu i wydaniu orzeczenia).

      Więc stąd moje pytanie czy jest inaczej i czy jednak wierzyciele dowiadują się o złożonym do Sądu wniosku o upadłość i czy i kiedy i po co i w jakim trybie (jako świadków? w celu potwierdzenia wysokości zadłużenia?) wzywa wierzycieli Sąd, skoro nie mogą brać udziału w postępowaniu?

      I jeszcze jedno pytanie:
      Czy chcąc ogłosić upadłość konsumencką ma znaczenie fakt prowadzenia działalności gospodarczej 20 lat temu, zamknięcia jej około 10 lat temu z niewielkim długiem, kiedy jeden z wierzycieli co kilka lat wysyła do pracodawcy pismo od komornika (kwotę wolną od zajęcia).
      Pytanie: czy taki dług (który ma około 25 lat) również należy wpisać we wniosku o upadłość konsumencką?
      Dziękuję

     • W pkt 6 jest napisane, że „o fakcie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wierzyciele dowiadują się dopiero po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej”. Wprost jest napisane, że o fakcie złożenia wniosku wierzyciele dowiadują się po ogłuszeniu upadłości. Jest też wyraźnie wskazane, że wierzyciele nie są „uczestnikami postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką”. Nigdzie nie jest napisane, że nie uczestniczą oni w samym postępowaniu upadłościowym. Postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku i postępowanie upadłościowe, to nie to samo. Najpierw jest przeprowadzane to pierwsze, a dopiero po jego pozytywnym zakończeniu to drugie. Już wielokrotnie o tym pisałem na blogu i jest nawet wpis poświęcony temu jak wygląda schemat przebiegu całej procedury.
      Fakt prowadzenia działalności gospodarczej ma znaczenie o ile w tym czasie zaistniał już stan niewypłacalności i miało to miejsce w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Temu tematowi również było już poświęcone parę wpisów na blogu.
      Przepisy prawa upadłościowego nie dzielą długów na lepsze i gorsze z uwagi na ich wiek. Na liście wierzycieli należy wskazać wszystkich posiadanych wierzycieli.

 6. Witam, z zainteresowaniem czytam Pana bloga. 28.08.2015 roku sąd wydał postanowienie o upadlości konsumenckiej. Ustały egzekucje komornicze. Wczoraj komornik jednego z wierzycieli dokonał egzekucji z wynagrodzenia, mimo, iż wierzyciel był na liście wierzycieli. Jak Pan to ocenia. Czy tak można?

  • Nie można – to bezprawne.
   Bezprawne, ale mi nawet syndyk mówił, że… tak robią.
   Istne jaja w tym kraju!!!
   To po co ogłaszać tę upadłość i męczyć się przez czas trwania upadłości – potem wystarczy choćby ADRES zmienić zamieszkania i już NIC NIE DOJDZIE, więc nie mamy jak złożyć sprzeciwu, a potem w Sądzie… ręka rękę myje!
   Takie rzeczy tylko w Polsce… – to taka „dobra” zmiana :///

  • Jest to oczywiście działanie bezprawne. Problem w tym, że komornicy nie wiedzą (nie sprawdzają) czy dany dłużnik czasem nie jest w upadłości lub już po. Dowiadują się o tym dopiero na skutek interwencji syndyka lub samego dłużnika. Tak długo jak nie powstanie centralny rejestr upadłości, tak długo takie przypadki będą miały miejsce. Co gorsze takie działania mogą stać się powszechną praktyką.

   • Racja – ale jak jest (JESZCZE) Syndyk, to pół biedy, bo on może „spacyfikować” takiego niedouczonego komornika.
    Problem zacznie się w prostej sytuacji – i to dużo, dużo większy, co potwierdzają sami… syndycy!!! – jak już będziemy PO upadłości, przeprowadzimy się i nagle konto zajmie jakiś komornik, który „nie wiedział” (lub nie chciał wiedzieć, co też jest dosyć częste!), a my nie złożyliśmy sprzeciwu, bo nie wiedzieliśmy o takim postępowaniu.
    CO WTEDY PANIE MECENASIE Z TAKĄ BEZPRAWNĄ EGZEKUCJĄ, skoro nie złożyłiśmy sprzeciwu, bo nie wiedzieliśmy, że cokolwiek się toczy, a teoretycznie zostało np. umorzone w upadłości, ale dług został sprzedany komuś następnego? CO??? JAK SIĘ BRONIĆ???

    • Jeżeli nie wiedzieliśmy i się dowiadujemy po fakcie to składamy wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu z załączonym już sprzeciwem. W innym przypadku konieczne będzie powództwo przeciwegzekucyjne. Niestety nie da się temu w jakiś ogólny sposób przeciwdziałać. Zawsze będzie konieczna indywidualna interwencja.

 7. Witam.
  Przy sporządzaniu wniosku o upadłość konsumencką co należy wpisać w pkt. 4.2 (Należności (wierzytelności dłużnika) względem banków itp, i pkt.4.3 (Należności (wierzytelności dłużnika) względem innych podmiotów) wniosku a co w pkt. 5(Spis wierzycieli)?

 8. Panie Mecenasie, nie wiem gdzie zadac to pytanie wiec zadam je tutaj. Sytuacja wygląda tak. Ogłoszono upadłość konsumencką dłużnika, syndyk wytoczył bratu dłużnika pozew o uznanie za bezskuteczną umowy darowizny nieruchomości, którą dłużnik 4 lata temu zawarł z bratem. Czy dłużnik moze storpedować powództwo syndyka tym, że wniesie o umorzenie postępowania upadłościowego?

  • Dłużnik raczej nic nie może – jeśli jest w upadłości, to jest jakby ubezwłasnowolniony i nie może podejmować żadnych istotnych czynności prawnych. Niestety.

  • Oczywiście zawsze można składać wniosek o umorzenie i jest on wiążący dla sądu. Niemniej w razie umorzenia postępowania upadłościowego przed zakończeniem sprawy sąd zawiadamia o toczącym się procesie wierzyciela, który może w ciągu dwóch tygodni przystąpić do sprawy w charakterze powoda.

   • Myslalam ze sad z urzedu umorzy postepowanie z uwagi na upadlosc dluznika…
    z jakiego przepisu wynika, ze wierzyciel moze przystapic do postepowania w charakterze powoda? I czy kazdy wierzyciel? bo przeciez syndyk dzialal w imieniu masy czyli wszystkich

     • Wszystko zależy od okoliczności. Doprecyzowując tą kwestię:
      1. jeżeli przed ogłoszeniem upadłości zostało wszczęte postępowanie sądowe w przedmiocie tzw. skargi pauliańskije, to do postępowania w miejsce wierzyciela wchodzi syndyk, a po umorzeniu postępowania upadłościowego wierzyciel może do niego „powrócić” (art. 133 ust. 3 Pr. up.).
      2. jeżeli po ogłoszeniu upadłości zostało wszczęte przez syndyka postępowanie sądowe w przedmiocie tzw. skargi pauliańskiej, to po umorzeniu postępowania upadłościowego również ono jest umarzane (art. 367 ust. 1 Pr. up.). Niemniej w tym przypadku należy mieć na uwadze, że wierzyciel może samodzielnie wszcząć takie postępowanie mając wiedzę o takiej sytuacji z akt sprawy. Oczywiście zakładając, że nie jeszcze termin do zaskarżenia danej czynności.

 9. Witam
  W przypadku gdy sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką kiedy będę mógł ponownie wystąpić do sądu z takim wnioskiem?

 10. Witam Pana.Mam małżeństwo dłużników,którzy są winni mi duże pieniądze.Upadłość konsumencką ogłosił tylko mąż,choć wyrok sądowy wydany jest na małżeństwo „Iksińskich”.Co w takim przypadku zrobić???I najważniejsze jaka jest szansa odzyskania pieniędzy?Wszelkie egzekucje,licytacje zostały wstrzymane…

  • O szansach trudno ocenić, bo zależy czy jest z czego – ale:
   1) Odnośnie upadłego męża – zwrócić się do syndyka
   2) Odnośnie nieupadłej żony – nic się nie zmienia z Pani punktu widzenia i działania.
   Resztę dopowie Mecenas. 🙂

 11. Witam,
  Nurtują mnie dwie kwestie w formularzu do wniosku o upadłość konsumencką. Czy mogę dodać kolejne wiersze w rubrykach jeżeli wypelniam wniosek elektronicznie bo np. jest więcej wierzycieli niż 5?

   • Ja przeczytałem, ale dla mnie to jest niezrozumiale i utrudniające. Przeciez w Wordzie mozna bez problemu dodawać kolejny wiersz w tym formularzu, zeby bylo jasno i przejrzyscie.

    • Niestety tak sobie to ustawodawca wymyślił i jeżeli coś Pan poprzestawia, to trzeba się liczyć z tym, że sąd może uznać, iż wniosek nie został złożony na urzędowym formularzu, a co za tym zawiera braki formalne i wezwie do uzupełnienia tego braku.

     • Według informacji uzyskanej w sądzie rejonowym, można dopisać lub skasować wiersz i nie wpłynie to na jego poprawność. Zresztą jest to logiczne, gdyż na stronie MS został udostępniony edytowalny dokument. Wydaje mi się , że chodzi raczej o strukturę tabeli i jej czytelność.

     • Sporo sędziów nie podziela takiego poglądu. Edytowalny wzór został udostępniony po to, aby można było go wypełnić jego rubryki na komputerze, co znacznie upraszcza sprawę. Na samym początku formularza jest instrukcja jak go wypełniać.
      Zresztą znam przypadki zwrotu wniosku z powodu nieprzekreślenia pustego pola rubryki jak tego wymaga rzeczona instrukcja.

     • No ale w sumie w czym problem, aby wypełnić komputerowo wniosek w formie udostępnionej przez MS, a później na dodatkowych stronach zrobić kontynuacje poszczególnych rubryk? No, chyba że ktoś woli rosyjską ruletkę, albo się uda albo się nie uda. Przecież jak ktoś składa wniosek o upadłość, to wcale nie zależy mu na czasie, prawda? :).

 12. Witam,
  dziś mam pierwszą rozprawę, wniosek złożyłam 14.09.2016. czego mogę się spodziewać na tej rozprawie? sprawa bardzo skomplikowana, gdyż pociągnął mnie na dno syndyk masy upadłości BG Leasing (miałam sp. c. z byłym mężem), który po 10 latach przypomniał sobie o długu, który jest mocno naciągany gdyż w 2001 roku rozliczałam się osobiście w siedzibie, oddając sprzęt komputerowy (10tys) i samochód (35tys) nadmienię że raty były spłacone, teraz to nie do udowodnienia. dług narósł do ponad 100tys. zlicytowali już 1 mieszkanie byłego męża, teraz licytują 2, które miało nas zabezpieczyć przed jego problemami. Próbowałam lepić dziury innymi kredytami ale się nie udało. złożyłam wniosek i czekam na nowe życie, jestem matką 3 dzieci, rozwiedzioną od 7 lat i samotnie ich wychowującą, czy jest szansa aby je dostać?

 13. Witam proszę mi powiedzieć jeżeli jeszcze nie mam komornika stracilam prace nie ze swojej winy czy mogła bym ogłosić upadłość .Do kogo mogę się udać aby mi pomógł w napisaniu takiego pisma do sądu i czy w Pszczynie ktoś zajmuje się takimi sprawami bo szukam na internecie ale nie ma informacji ewntualnie źle szukam proszę o informację .

  • witam, mam pytanie do osób które juz kończą upadłość w Warszawie.Czy może mi ktoś napisać jak sąd warszawski orzeka w temacie pieniędzy, które zostały zgromadzone od momentu złożenia planu podziału przez syndyka( ewentualnie zatwierdzenia planu podziału) do momentu uprawomocnienia się wyroku.Może pensja jest zwalniana w chwili zatwierdzenia planu podziału przez sąd?

   • W moim przypadku pensja została zwolniona w momencie uprawomocnieni postanowienia o planie spłat.Wtedy albo syndyk zawiadamia pracodawcę o tym fakcie, albo sama pokazujesz to postanowienie pracodawcy. Z tym, że od momentu ogłoszenia planu podziału przez sąd i planu spłat (u mnie syndyk nie zrobił planu podziału) do momentu uprawomocnienia postanowienia o planie spłat, na koncie, które zajmował syndyk zebrało się trochę środków, do których po uprawomocnieniu też uzyskałem dostęp.

  • Tak, może Pani składać wniosek o upadłość konsumencką.
   O pomoc w sporządzeniu wniosku może się Pani zwrócić do kancelarii adwokackiej lub radcowskiej.
   Nie wiem czy w Pszczynie ktoś zajmuje się tego typu sprawami.

 14. Trochę nie zrozumiałam: czyli osoba, która posiada długi zarówno konsumenckie, jak i wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej, może je zawrzeć w jednym wniosku? czy musi przeprowadzić dwie upadłości?
  Czy długi w US i ZUS powstałe podczas prowadzenia działalności gospdarczej, podchodzą pod konsumencką, czy jakoś inaczej?

 15. Witam
  Panie Mecenasie mam pytanie.
  Obecnie prowadzę działalność gospodarczą. Mam spore zadłużenie spowodowane brakiem zapłaty za wykonane usługi. Planuje ogłosić upadłość konsumencką. Zamierzam zamknąć najpierw działalność. Ile czasu musi upłynąć od zamknięcia działalności do możliwości złożenia wniosku? Przepisy mówią że 1 rok, ale z drugiej strony powinno się to zrobić w terminie 30 dni do powstania zaległości w płaceniu. ?

  • Panie Mecenasie znalazłem pana odpowiedź na moje pytanie, cytuje:

   Niewątpliwie dobrą wiadomość dla byłych przedsiębiorców jest zniesienia rocznego okresu wyczekiwania na możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Dotychczas bowiem między zakończeniem i wyrejestrowaniem działalności gospodarczej a złożeniem wniosku musiał upłynąć rok. Dłużnik w tym okresie miał bowiem nadal możliwość złożenia wniosku o upadłość dla przedsiębiorców. Od 01 stycznia 2016 r. wniosek o upadłość konsumencką będzie można złożyć zaraz następnego dnia po zakończeniu i wyrejestrowaniu swojej działalności gospodarczej.

   Czy może pan podać źródło, gdzie znajdę uzasadnienie tego terminu?

  • Przepisy nie narzucają jakiegokolwiek terminu. Teoretycznie wniosek o upadłość konsumencką można złożyć zaraz następnego dnia po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej.
   Nie ma żadnego terminu na złożenie wniosku o upadłość konsumencką.

   • Panie Mecenasie mam ogłoszona upadlosc i wszystkie długi umorzone przez Sad. Wyrok oczywiscie juz dawno prawomocny. Moje pytanie dziś otrzymałam z Sadu wezwanie dotyczace tego, ze Sad zdecydowal podjac postepowanie. Chodzi o dług, ktory zostal mi umorzony, najprawdopodobniej Bank probuje odzyskac pieniadze ponownie, sygnatura ta sama co kiedys przed ogloszona upadloscia. Sad wzywa mnie do uiszczenia oplaty 70 zł tytulem oplaty sadowej od zarzutow w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia zarzutow. Jest tez napisane ze to roszczenie z umow bankowych innych. Nie bardzo wiem co zrobic, na pewno wysle do Sadu ksero mojego prawomocnego postanowienia o umorzeniu dlugow, w sumie do Banku tez wysle czy mam ta oplate wplacic, przeciez ten dlug juz nie istnieje, wiec z jakiego tytulu mam cos wplacac, czy samo poinformowanie Sadu o umorzeniu wystarczy? Czy zostanie wtedy automatycznie umorzone postepowanie? z gory dziekuje za odpowiedz pozdrawiam

    • Trudno mi się odnieść nie znając akt sprawy, ani nawet dokładnej treści pisma z sądu. Niemniej ja bym uiścił opłatę, ponieważ jest to opłata sądowa, a nie zapłata należności na rzecz banku. Jeżeli sąd uwzględni Pani rację, to bank będzie musiał zwrócić Pani tą opłatę. Natomiast brak uiszczenia żądanej przez sąd opłaty może skutkować tym, że sąd nawet nie spojrzy na Pani pismo z postanowieniem sądu upadłościowego i przyklepie, to co chce bank.

     • to nie bardzo rozumiem, Sąd umorzyl mi dlugi i po przedstawieniu postanowienia mam jakiesw zobowiazania wobec banku, przeciez to absurd, nie mamm pewnosci, ze bank mi te pieniadze odda

     • A od czego ma być ta opłata? Opłata jest od środka zaskarżenia. Z tego co Pani pisała wynika, że od zarzutów do nakazu zapłaty. Jeżeli np. wniesie pani od jakiegoś wyroku apelacje i nie uiści opłaty sądowej, to choćby ta apelacja była w sposób oczywisty zasadna, to sąd jej nie rozpozna. Takie są procedury.

     • dzwonilam do syndyka i poradzil, zeby napisac zwolnienie z kosztow w jednym pismie, a w drugim wyslac postanowienie o umorzeniu i tak tez uczynie

     • Panie Mecenasie to wszystko sie dzialo jeszcze przed zlozeniem wniosku o upadlosc, nie pamietam czy Sad odrzucil pismo wierzyciela czy o co tam chodzilo, sygnatura jest z 2014 roku, zrobie tak jak syndyk poradzil, jednym pismem wysle zwolnienie z kosztow, drugim prawomocne postanowienie o umorzeniu zobowiazan: jest napisane tak:po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2017 roku w ….. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powodztwa credit agricole przeciwko… o zaplate postanawiam podjac postepowanie.

      w drugim pismie jest wezwanie : roszczenia z umow bankowych innych wzywa do uiszczenia kwoty 70 zł tytułem oplaty sadowej od zarzutow w terminie tygodniowym.

      jesli skladalam w tej sprawie zarzuty to bylo to dawno temu, gdzies w 2014 roku. Cwani są, bo wiedzieli ze oglosilam upadlosc, byli powiadomieni o mozliwosci przeciez brania udzialu w postepowaniu.

 16. Miałem sprawę o upadłość konsumencka w maju 2016 roku,wyrokiem sądu upadłośc została ogłoszona,wszedł syndyk,mam tylko emeryturę,1/4 pobiera syndyk do dziś,prawie rok chciałem zapytać jak długo jeszcze będzie pobierał?

 17. witam czy chcący złożyć wniosek o upadłość będziemy musieli ponieść koszty wys ok 8tys zł?tak mnie poinformował pewnien prawnik.Mąż ma zajęcia komornicze,niestety po 10latach bank sprzedał dług firmie inwestycyjnej.Dostaliśmy nakaz zapłaty i będziemy się od niego odwoływać gdyż nie mamy wymaganej kwoty.Następnie chcemy ogłosić upadłość ale jeśli koszty są tak duże obawiam się będzie nas na to stać,komornik zabiera mężowi pół wypłaty a ja jestem na świadczeniu pielęgnacyjnym,mamy niepełnosprawne dziecko.Czy musielibyśmy ponieść faktycznie tak ogromne koszty?Bardzo proszę o odpowiedź.

  • 8.000 zł?? Opłata sądowa od wniosku o upadłość konsumencką wynosi jedynie 30 zł. Do upadłości konsumenckiej nie trzeba mieć jakiegokolwiek majątku. Może to 8.000 zł to wysokość honorarium tego prawnika, za poprowadzenie sprawy.

   • A jak to wszystko wygląda w razie przegranej sprawy?Czy mamy prawo do adwokata z urzędu?Dokumenty mamy już pozbierane zostaje złożyć wniosek.Jak jednak mamy udowodnić że dług nie powstał z naszej winy?

    • W razie oddalenia wniosku przysługuje zażalenie.
     Tak, można wnioskować o adwokata z urzędu, ale sądy bardzo rzadko uwzględniają takie wnioski.
     Na trzecie pytanie nie jestem w stanie konkretnie odpowiedzieć nie znając dokładnie sprawy.

 18. Witam, Czy wniosek musi być koniecznie składany na formularzu urzędowym? Czy też może być spisany samodzielnie? Mój wniosek spełnia wszystkie wymagania jednak zostałem wezwany do złożenia go na formularzu urzędowym w ciągu siedmiu dni(nie roboczych).

 19. Witam-czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej -zarząd budynków komunalnych może wypowiedziec umowę najmu mieszkania za dług czynszowy -powstały przed ogłoszeniem upadłości?

 20. Jak sąd może potraktować sprawę, jeżeli udowodni się dokumentami, że całe bankructwo firmy zafundował mi sam wierzyciel. Wypadek miał miejsce w 1997 r. Wierzyciel odmówił przyjęcia zapłaty, którą notabene sam zaproponował. Uzyskali nakaz zapłaty, a w pozwie nie wpisali, że formą zapłaty było potrącenie – kompensata. Klasyczny barter – bezgotówkowa wymiana towarowa. Sprawę przegrałem z przyczyn formalno – prawnych. Opóźniłem o dwa dni wpłatę kwoty 6.000 zł z tyt. wniesionych zarzutów. Wyrok się uprawomocnił i cała firma zbankrutowała. Jestem bezrobotnym bez prawa do zasiłku od 2000 r. do chwili obecnej. Ten wierzyciel windykuje przez komornika już 19 lat. Ani podjąć pracy, ani uruchomić działalność gospodarczą. Dodatkowo systematycznie odmawiali ugody sądowej.

 21. Dzień Dobry. 2 miesiące temu sąd wydał postanowienie o mojej upadłości. Kilka dni temu inny sąd oddalił moją apelację w innej sprawie, która w pierwszej instancji toczyła się jeszcze przed wydaniem postanowienia o upadłości. Sąd oddalając apelację obciążył mnie kosztami strony przeciwnej. Tej kwoty i tego wierzyciela nie wpisałam do spisu wierzycieli, bo go jeszcze nie było. Apelacja została złożona już po wydaniu postanowienia o mojej upadłości. Co mam teraz zrobić ? Czy jeśli to zobowiązanie powstało po wydaniu postanowienia o upadłości to mogę to zgłosić syndykowi i będzie to zobowiązanie włączone do upadłości ? Proszę o podpowiedź.

 22. Witam,
  Mam pytanie, kiedy można złożyć wniosek o plan spłaty w przypadku gdy nie posiadam żadnego majątku w postaci ruchomości i nieruchomości, a syndyk od 6 miesięcy zajmuje moje wynagrodzenie do kwoty najniższej krajowej. Czy jest możliwość, aby sąd wyraził zgodę na odstąpienie od planu spłaty i umorzenie moich zobowiązać, zaznaczę że łączna suma moich długów podczas postępowania upadłościowego wynosiła ok 45 tys.

 23. Witam serdecznie.Chcę złożyć wniosek o upadłośc konsumencką,czy do wniosku muszę dolanczać dokumenty i jakie ? Bardzo proszę o odpowiedz.Pozdrawiam

  • To jakie dokumenty należy załączyć do wniosku zależy od treści jego uzasadnienia. Dłużnik ma przynajmniej uprawdopodobnić okoliczności na jakie się powołuje. Np. jeżeli dłużnik powołuje się na problemy zdrowotne, to załącza dokumentacje medyczną, jeżeli powołuje się na rozpad małżeństwa, to wyrok rozwodowy, jeżeli na zwolnienie z pracy, to świadectwo pracy.

 24. Dzień Dobry,
  czy samochód przekazany w akcie darownizny osobie która ogłosiła upadłość konsumencką wchodzi w masę upadłościową? Wartość darowizny to około 3000 tyś zł (szacunkowa wartość darowanego auta).
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 25. Witam.
  Mam pytanie, bo nie wiem co robić ..
  Mąż prowadził firmę gospodarczą konsumenci przestali płacić, przez co mąż popadł w długi ..
  Przez rok nie wiedziałam co się dzieje ..aż dowiedziałam się o zajęciach hipotecznych ..
  Stałam się dłużnikiem urzędu skarbowego bez mojej winny .. Co byłoby najlepszego dla mnie w tej sytuacji czy mogę ogłosić upadłość konsumencka??

  • Wniosek o upadłość może Pani składać. Natomiast to czy sąd ogłosi upadłość zależny już od okoliczności sprawy.
   Nie sposób tego ocenić nie znając dokładniej sprawy. Tak samo jak nie można stwierdzić, czy jest to najlepsze rozwiązanie.

 26. w tej chwili pracuję zarabiam 2000 netto, złożyłem wniosek o upadłość konsumencką, kilka dni temu, dzisiaj dostałem propozycję pracy za granicą z wysokim zarobkiem, jak to sie ma do złożenia wniosku do sądu?

 27. Witam mam pytanie do Pana mecenasa . Czy sąd może odmówić orzeczenia o upadłości konsumenckiej w związku iż wyrokiem sądu o rozwodzie stanowi z mojej winy .

  • To wszystko zależy od okoliczności sprawy. Wyrok rozwodowy sam w sobie, choćby z orzeczeniem winy nie stanowi podstawy do oddania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ważne jest to co było przyczyną orzeczenia winy i jak ta okoliczność przełożyła się na problemy finansowe.

 28. Witam mam pytanie jestem po ogłoszeniu upadłości teraz przeszłam już na współpracę z syndykiem i nurtuje mnie wiele rzeczy które on mi przedstawia a jednej rzeczy nie wiem, jestem z mężem w separacji parę lat do tyłu przed ogłoszeniem separacji i aktualnie upadłości mąż dostał w spadku mieszkanie po babci ale zaraz go sprzedał i pieniądze przeznaczył na swoje długi A teraz syndyk mnie informuje że nabyty majątek przed separacja jest wspólny ok ale jak to się ma teraz do mojej upadłości

  • Syndyk może teraz dochodzić od męża zwrotu części wartości tego spadku, co może wpłynąć na czas postępowania upadłościowego. Oczywiście o ile rzeczywiście wchodził on do majątku wspólnego.

 29. Witam!Co jesli upadlosc konsumencka zostala umorzona ? Rozumiem ze okres karencji trwa w Polsce 10lat – ale czy jest mozliwosc ogloszenia jej powtornie np. w UK?

 30. Dlaczego pomimo ogłoszonej i zamkniętej upadłości konsumenckiej przez sąd w BIK-u w statusie kredyty do spłaty mam ciągle kredyt do spłaty przeterminowany ponad 1500dni.
  Czy mogę żądać od BIK żeby nie wprowadzał w błąd i poprawił jego status ?

  • Niestety BIK nie jest czyszczony wraz z zakończeniem upadłości konsumenckiej. BIK rządzi się własnymi przepisami. Jeżeli było opóźnienie przekraczające 60 dni, to dane mogą być przetwarzane bez zgody klienta przez kolejne 5 lat od daty umorzenia zobowiązania.

 31. Mam pytanie, dostałem już plan spłaty – niebawem będzie prawomocny,
  skąd mam wiedzieć na jakie konta mam płacić poszczególnym wierzycielom ?
  Sami się zgłoszą czy mam ich wezwać do podania numerów rachunków ?

 32. Dzień dobry proszę pana przegrałam sprawę o upadłości konsumencką także w sądzie apelacyjnym czy mam jeszcze jakieś możliwości prawne by wyjść z pętli zadłużenia? Za odpowiedz dziękuję

 33. Witam. Moja mama złożyła dokumenty ogłaszające upadłość konsumencką z zajęciem mieszkania przez Syndyka. Mieszkam w tym mieszkaniu moją z córką, opłacam je i jesteśmy tu obie zameldowane. Co nas czeka po sprzedaży mieszkania mamy?

 34. Witam wysłałam wniosek o upadłość konsumencką i chyba na wniosku nie wpisałam daty tylko podpis co mogę zrobić

  • Poczekać na wezwanie do uzupełnienia braków, albo ustalić sygnaturę pod jaką zarejestrowano sprawę i pod tą sygnaturę przesłąć uzupełniony wniosek, tj. pismo przewodnie wskazujące, że uzupełnia Pani określony brak wcześniejszego wniosku plus uzupełniony wniosek.

 35. Witam Panie mecenasie,mam pytanie….
  Własnie minął rok od zakończenia po czterech latach mojego postępowania ,upadłości konsumenckiej.
  Syndyk po zgromadzeniu w masie upadłości określonej sumy ,pochodzącej z mojej pracy,podzieliła to na wierzycieli .Sprawa została zamknięta a reszta zobowiązań została umorzona bez ustalenia planu spłaty.
  To tak w skrócie:). Do tej pory nie posiadałam żadnego majątku ,ale rodzice są już starszymi osobami i chcą przepisać mi mieszkanie.Zastanawiam się czy po takim czasie mogę już bez strachu posiadać jakiś majątek ? Bardzo dziękuję za odpowiedż. Pozdrawiam wszystkich w czasie trwania upadłości:), i mam jedną radę – cierpliwość – to z tą cechą musicie się polubić,choć łatwo nie jest ….

 36. Witam, mój dłużnik osobisty jest również przedsiębiorca , mam pozajmowane jego udziały w spółkach, nieruchomości, wszelkie należności,,normalnie funkcjonuje zakłada nowe spółki a mi nie płaci..jest w zmowie z komornikiem jednocześnie dopuścił się już trzech przestępstwa z artykułu 300..myśle żeby ogłosić jego upadłość, skorumpowany komornik nie dostanie ani złotówki a syndyk może licytować nieruchomości z wolnej reki( dwie licytacje nie były skuteczne ) czy to dobry pomysł? Na dzień dzisiejszy to 500 tys zl

 37. Mam pytanie.Czy można spóżnić się z ratą przy psw,ale wpłacić jeszcze w tym samym miesiącu!czy jest to znaczne uchybienie,czy nie?

   • Witam. Mam pytanie: Od września 2020 r. jestem w mieszkanie i pieniądze że sprzedaży przeznaczyłam na spłatę części długów na co mam potwierdzenie, chociażby wyciąg bankowy. Problem jest w tym że mieszkanie, które sprzedałam było nabyte w drodze darowizny i nie minęło od tego czasu 5 lat więc jest obciążone podatkiem o czym zapomniałam poinformować syndyka i w tym roku muszę złożyć korektę do deklaracji ponieważ przedłużyłam sobie ten okres o kolejne 2 lata i nie udało mi się niestety żadnych pieniędzy przeznaczyć na cele mieszkaniowe a kwota którą będę musiała do urzędu skarbowego zapłacić to ok 18 tys. Co w związku z tym robić?. Czy sąd w tym wypadku może mi odmówić ostatecznie oddłużenia bo powstał nowy dług?

 38. Witam, parę dni temu Sąd ogłosił moją upadłość konsumencką. Zrobiłem listę wierycieli dla Syndyka.
  Jeżeli nie znany jest adres aktualny jednego z wierzycieli to Syndyk wyślę powiadomienie na stary adres?
  Podałem Syndykowi dane komornika, który prowadzi sprawę tego wierzyciele. Czy to wystarczy aby wierzyciel został uwzględniony do anulowanie jego wierzytelności pomimo braku wiedzy na temat jego aktualnego adresu zamieszkania i dostarczenia mu informacji o mojej upadłości?

  • Obowiązkiem dłużnika jest wskazanie aktualnych danych dot. posiadanych wierzycieli. Syndyk co do zasady nie zajmuje się ich poszukiwaniem. Syndyk jedynie powiadamia wierzycieli wskazanych przez dłużnika o ogłoszeniu upadłości. Wierzyciele po otrzymaniu powiadomienia podejmują decyzję czy będą uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym i dokonają zgłoszenia swojej wierzytelności, czy też nie. Przy czym skutki ogłoszenia upadłości odnoszą się do wszystkich wierzycieli, nawet do tych którzy nie brali udziału w postępowaniu oraz do tych niewskazanych przez upadłego dłużnika, o ile niewskazanie nie miało charakteru umyślnego.
   Nie do końca rozumiem jak może Pan nie posiadać adresu wierzyciela skoro prowadzi on postępowanie egzekucyjne. To jest jeden telefon do komornika. Co więcej w każdym piśmie od komornika wskazywane są dokładne dane wierzyciela, na rzecz którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *