Z dniem ogłoszenie upadłości konsumenckiej cały majątek upadłego dłużnika przekształca się w tzw. masę upadłości. To co dokładnie wchodzi w skład masy upadłości ustala syndyk sporządzając spis inwentarza oraz spis należności. Ponieważ mylić się jest rzeczą ludzką, zdarza się, że do masy upadłości zostaje włączona rzecz nie należąca do dłużnika – stanowiąca własności osoby trzeciej. W takim przypadku, jeżeli prawowity właściciel chce odzyskać dany przedmiot, powinien on złożyć wniosek o wyłączenie z masy upadłości.

Wniosek o wyłączenie z masy upadłości składa się sędziemu-komisarzowi. Może on zostać złożony w każdym stadium postępowania upadłościowego. Składa go osoba, której przysługuje prawo do mienia podlegającego wyłączeniu. Zatem może to zrobić nie tylko właściciel, ale także najemca lub dzierżawca rzeczy będącej własnością osoby trzeciej.

Rzeczony wniosek stanowi swego rodzaju pozew, dlatego też należy w nim zgłosić wszelkie twierdzenia, zarzuty i dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku dalszego postępowania, chyba że powołanie ich we wniosku było niemożliwe. W związku z powyższym wniosek o wyłączenie z masy upadłości powinien zawierać:

1) dokładne oznaczenie rzeczy, której wyłączenia się żąda;
2) żądanie, aby dana rzecz została wyłączona z masy upadłości i wydana wnioskodawcy;
3) wskazanie okoliczności, z których wynika, że dana rzecz nie należy do upadłego dłużnika, a prawo do niej ma wnioskodawca;
4) wnioski o przeprowadzenie dowodów wskazujących na ww. okoliczności.

Sędzia-komisarz rozpoznaje wniosek o wyłączenie z masy upadłości w terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia. Przy czym jest to tzw. termin instrukcyjny, a co za tym idzie jego przekroczenia nie wywołuje żadnych negatywnych skutków dla wydanego orzeczenia.

Co do zasady dla rozpoznania wniosku nie jest przeprowadzana rozprawa. Niemniej sędzia-komisarz obowiązany jest przed wydaniem rozstrzygnięcia wysłuchać syndyka. Wysłuchanie to może odbyć się w drodze złożenia pisemnego stanowiska przez syndyka.

Postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości (tj. o wyłączeniu oraz o oddaleniu wniosku o wyłączenie) obowiązkowo doręcza się wszystkim wierzycielom, a także wnioskodawcy.

Na postanowienie w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości wnioskodawcy, upadłemu i wierzycielom służy zażalenie.

Wzór wniosku o wyłączenie z masy upadłości

Temat wniosku o wyłączenie z masy upadłości jest poruszany również na forum TUTAJ

Wniosek o wyłączenie z masy upadłości

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

13 Replies to “Wniosek o wyłączenie z masy upadłości”

 1. czy upadłości konsumenckiej podlegaja też zaległości u komornika wynikajace z niepłacenia w całości wysokości przyznanych na dziecko alimentów ponieważ komornik zabiera 60% wynagrodzenia dłuznika a nie pokrywa to wysokości przyznanych alimentów

   • Mam pytanie ile czasu sad ma na odpowiedź na wniosek o wyłączenie skladnika masy upadłościowej? Wniosek złożyłem przez krz i czekam już ponad 3 miesiące na jakąkolwiek odpowiedz

    • Niestety nie ma żadnego ustawowego terminu. W praktyce można czekać nawet i pół roku lub dłużej. Można jedynie prosić sąd o przyśpieszenie rozpoznania wniosku lub złożyć skargę na przewlekłość postępowania.

 2. Panie Mecenasie czy meble wchodzą do masy upadłości . Upadły nie przedstawił żadnego majątku we wniosku i zostało to zatwierdzone pismem sędziego komisarza o treści sugerującej, że skoro upadły nie ma majątku to koszty postępowania będą pokrywane z jego wynagrodzenia. Syndyk upiera się żeby włączyć do masy upadłości upadłości wszystkie mebel włącznie z łóżkami . Jesteśmy obydwoje po upadłości ja już kończę. Udział w domu w którym mieszkaliśmy został zbyty ( mieszkamy w nim nadal dzięki uprzejmości mamy ale pozostali współwłaściciele żądają aby na utrzymanie dawać kwotę , która na chwilę obecną wykracza poza nasz budżet. Czy w takiej sytuacji mogę wystąpić o zaliczkę z masy upadłości na poczet dalszego zamieszkiwania w danym miejscu.z pieniędzy , które wpłynęły za sprzedaż mojego udziału . Meble w tym mieszkaniu są męża ale syndyk chce nam je zabrać włącznie z łóżkami na poczet jego upadłości bo nie wykazał żadnego majątku. Zostaniemy beż dachu nad głową bez mebli łóżek . Mamy małe dziecko w takiej sytuacji mogą nam je zabrać bo nie mamy warunków do mieszkania , wychowania dziecka, lekarz rodzinny już zwrócił nam uwagę , że nie jeździmy z dzieckiem do poradni specjalistycznej a my nie mamy za co .Czy w takie sytuacji możemy zwrócić się do sędziego komisarza męża o wyłączenie mebli z masy upadłości . Są to rzeczy niezbędne do jakiejkolwiek egzystencji naszej rodziny. Proszę o radę co robić.

  • Sorry, ale jedyne co mi się nasuwa, to stwierdzenie: Syndyk – też człowiek.
   …i równie jak każdy inny – też może być głupkiem.
   Walcz – składaj odwołania, walcz, bo to jakieś jaja syndyk sobie robi – chyba na złość!

  • Temat ten już był wielokrotnie przerabiany. Zależy jakie meble – mebel meblowi nie równy 🙂 Jeżeli ludwik XVI – tak. Jeżeli PRLowska meblościanka – nie. Jeżeli jest spór o skład masy upadłości, to niech sędzia-komisarz go rozstrzygnie. Przy czym składa się wniosek nie o wyłączenie z masy upadłości, a o ustalenie czy dany składnik w ogóle wchodzi w skład masy upadłości.
   Jeżeli udziały w nieruchomości zostały zbyte, to należy wystąpić nie o zaliczkę, ale już o całą należna kwotę.

 3. Panie Mecenasie proszę o załączenie wzoru wniosku o wyłączenie z masy upadłości. Szukam na internecie ale są różne wersje i nie wiem który powinnam zacząć wypełniać i jak to powinno wyglądać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *