W ostatnim wpisie dotyczącym kwoty dochodu wolnej od potrącenia do masy upadłości (link TUTAJ) wskazywałem na możliwość odstępstwa od ogólnych zasad w sposób uwzględniający indywidualną sytuację dłużnika. 

Informacja ta wzbudziła spore zainteresowanie czytelników bloga i otrzymałem kilkanaście maili z prośbą o zamieszczenie wzoru stosownego wniosku. Dlatego też dzisiaj, zgodnie z daną obietnicą, zamieszczam link do wzory wniosku o określenie dochodu niewchodzącego do masy upadłości. 

Wzór rzeczonego wniosku do pobrania TUTAJ. 

Jest on wolny od jakichkolwiek opłat. 

Wniosek należy kierować do sędziego-komisarza, a w przypadku postępowania w trybie uproszczonym – do sądu upadłościowego. Jest on rozpoznawany na posiedzeniu niejawnym. 

Przy rozpoznawaniu rzeczonego wniosku sędzia-komisarz/ sąd upadłościowy bierze pod uwagę szczególne potrzeby upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich stan zdrowia, potrzeby mieszkaniowe oraz możliwości ich zaspokojenia. Dlatego też uzasadnienie wniosku powinno sprowadzać się do wykazania, że kwota pozostała upadłemu po potrąceniu dokonywanym przez syndyka  nie wystarcza na zaspokojenie jego niezbędnych, podstawowych potrzeb. 

Przed wydaniem rozstrzygnięcia sędzia-komisarz/ sąd upadłościowy zwraca się do syndyka o zajęcie stanowiska. Przy czym nie jest ono wiążące. 

Na postanowienie w przedmiocie przedmiotowego wniosku zażalenie przysługuje zarówno upadłemu, jak i jego wierzycielom.

WAŻNE!!
możliwość obniżenia kwoty potrącenia lub jego całkowitego zniesienia istnieje wyłącznie w postepowaniach upadłościowych wszczętych po wejściu w życie ostatniej nowelizacji, co miało miejsce 24 marca br.

 

Uchylenie potrącenia dokonywanego przez syndyka

 

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

2 Replies to “Wniosek o określenie dochodu niewchodzącego do masy upadłości”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *