Wysokość dochodów pozostawianych upadłemu dłużnikowi do jego dyspozycji niewątpliwie stanowi dlań jedną z najważniejszych kwestii. We wcześniejszych wpisach na blogu wskazywałem już jaką wysokość wynagrodzenia, emerytury lub renty syndyk potrąca do masy upadłości. Często jednak pada pytanie: „czy można obniżyć wysokość potrącań wynikającą z przepisów”.

Jak już wskazałem na wstępie, to jaką kwotę dochodów upadłego dłużnika syndyk będzie potrącał do masy upadłości określają właściwe przepisy. Przy czym wysokość potrąceń określona została na „sztywno”. Przepisy nie różnicują bowiem ich wysokości w zależności od sytuacji osobistej danego dłużnika, a zwłaszcza jego indywidualnych potrzeb i kosztów niezbędnego utrzymania.

Również syndykowi nie przyznano żadnych uprawnień do ustalania wysokości dokonywanych potrąceń. Niezależnie od swojej woli musi on ich dokonywać w wysokości wynikających wprost z przepisów.

Pomimo powyższego, w swojej praktyce spotkałem się już parokrotnie z sytuacją zmniejszenia wysokości dokonywanych potrąceń, przy czym każdorazowo dokonywał tego sędzia-komisarza w drodze postanowienia. Czynione było to w wyjątkowych sytuacjach na wniosek upadłego dłużnika (brak środków na pokrycie kosztów lekarstw oraz leczenia) i w każdym przypadku powoływano się na inną podstawę prawna. Z uwagi na brak konkretnej regulacji prawnej pozwalającej wprost na określanie wysokości potraceń, za podstawę prawną takiego orzeczenia wskazywano albo ogólne przepisy Prawa upadłościowego, albo wręcz odwoływano się do Konstytucji RP.

Zgodnie z projektowanymi zmianami przepisów, które może wejdą  w życie w 2018 r. sąd ogłaszający upadłość konsumencką będzie jednocześnie określał wysokość potrącań dochodów upadłego dłużnika do masy upadłości.

Obniżenie wysokości potrąceń dochodów upadłego dłużnika

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

4 Replies to “Obniżenie wysokości potrąceń dokonywanych przez syndyka z dochodów upadłego dłużnika”

  1. Dzień dobry, na jaki przepis się powołac składając wniosek o wydzielenie kwoty z potrącenia z wynagrodzenia na zaspokojenie potrzeb leczenia i zakup leków. Nie wspomnę , że brakuje mi na jedzenie. Z góry dziękuję za wskazówkę.

      • Dzień dobry, mama ma pobierane 25 % do masy upadłościowej. W biurze syndyka doradzono jej,aby poprosiła o obniżenie tej kwoty. Sędzia komisarz odpisał ,że nie jest organem, który ma możliwość miarkowania tej opłaty. Proszę o podpowiedź , kto w tej sytuacji może zmniejszyć tą kwotę?

        • Niestety zgodnie z przepisami, to nikt. Przepisy nie dają nikomu takiej możliwości. W niektórych sądach stosuje się jednak bardzo „kreatywną” interpretacje przepisów i w naprawdę wyjątkowych przypadkach sędzia-komisarz „wyłącza” cześć zajętego wynagrodzenia z masy upadłości, np. w przypadku osób przewlekle chorych, które potrzebują środków na leczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *