Czas trwania konsumenckiego postępowania upadłościowego zależy wielu czynników. Największe znaczenie ma tu jednak przebieg procesu likwidacji masy upadłości, bez zakończenia którego nie można zakończyć procedury upadłości konsumenckiej. Niestety stosunkowo często zdążają się postępowania, w których zachodzi ewidentny braku możliwości likwidacji całej masy upadłości, z uwagi na wchodzące w jej skład „nieatrakcyjne” nieruchomości lub udziały w takich nieruchomościach.

Aktualny stan prawny

Obecnie bez zgody Zgromadzeniem Wierzycieli nikt nie może wyłączyć z masy upadłości nieruchomości lub udziału w niej. Skutkuje to przeciąganiem się w nieskończoność wielu postępowań upadłościowych a nawet składaniem wniosków o ich umorzenie przez zniecierpliwionych dłużników. Problem ten opisywałem na blogu już kilka lat temu we wpisie Czy upadłość konsumenckie postępowanie upadłościowe może trwać w nieskończoność

Zapobiec takim sytuacjom próbowano już przy okazji nowelizacji prawa upadłościowego z 2016 r. Mianowicie do art. 315 Pr. up. dodano wówczas ust. 2, zgodnie z treścią którego sędzia-komisarz mógł zezwolić syndykowi na zawarcie umowy przekazania „problematycznej” nieruchomości gminie albo Skarbowi Państwa. Ów przepisy okazał się jednak martwy. Nie słyszałem choćby o jednym przypadku jego zastosowania w praktyce. Więcej na ten temat we wpisie Upadłość konsumencka nie będzie już trwałą w nieskończoność

Planowane zmiany – Upadłość konsumencka 2020

Na szczęście wraz z wejściem w życie Upadłości konsumenckiej 2020 treść art. 315 Pr. up. ponownie ulegnie zmianie. Nowe przepisy dają sędziemu-komisarzowi prawo wyłączenia z masy upadłości nieruchomość lub jej ułamkowej części, jeżeli nie można jej zbyć z zachowaniem przepisów ustawy, a dalsze jej pozostawanie w masie upadłości będzie niekorzystne dla wierzycieli z uwagi na obciążenie masy upadłości związanymi z tym kosztami.

Kiedy będą stosowane nowe przepisy? 

Co do zasady o tym czy w danej sprawie upadłościowej będą miały zastosowanie stare przepisy, czy też przepisy obecnie procedowanej Upadłości konsumenckiej 2020 decydować będzie data złożenia wniosku o upadłość konsumencką. W sprawach, w których wniosek złożono przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosowane będą stare przepisy, choćby nawet samo ogłoszenie upadłości konsumenckiej nastąpiło już po tym dniu .

Ustawodawca wprowadził tu jednak wyjątek i wyżej wskazana zasada nie będzie dotyczyła przepisów art. 315 Pr. up. Dlatego też będą one miały zastosowanie również do postępowań wszczętych przed wejściem w życie przedmiotowej nowelizacji.

Na chwile obecną jeszcze nie wiadomo kiedy dokładnie wejdzie w życie Upadłość konsumencka 2020. Proces legislacyjny nie uległ bowiem jeszcze zakończeniu a ustawa nowelizująca upadłość konsumencką zacznie obowiązywać dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Jednakże już dzisiaj otrzymuję liczne zapytania.

Treść przyjętego przez rząd projektu nowelizacji prawa upadłościowego do pobrania TUTAJ.
Postępy prac nad projektem można śledzić TUTAJ.
Więcej na temat planowanych zmian pod poniższymi linkami:
Nowe tryby postępowania
Układ z wierzycielami
Oddłużenie nie dla wszystkich
Upadłość konsumencka 2020 mniej dotkliwa
Upadłość konsumencka 2020 – o czym musisz wiedzieć zanim złożysz wniosek!!!
Czy upadłość konsumencka 2020 pomoże małżonkowi upadłego dłużnika?
Upadłość konsumencka 2020 – szybsze zakończenie postępowania upadłościowego
Nowe rozwiązanie starego problemu – Upadłość konsumencka 2020

upadłość konsumencka 2020

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *