W zeszłym tygodniu Sejm oraz Senat przyjął ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, czyli tzw. program 500 plus. Rzeczona ustawa czeka obecnie już tylko na podpis prezydenta, który ma zostać złożony jeszcze w tym tygodniu. Wejście w życie programu 500 plus niewątpliwie dla wielu rodzin oznacza znaczny zastrzyk finansowy. W związku z powyższym napływają już do mnie zapytania: czy środki otrzymane w ramach programu 500 plus będą wchodziły do masy upadłości?

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane celem częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Na szczęście dla wszystkich zadłużonych rodzin świadczenie wychowawcze nie będzie podlegało egzekucji. Wraz z wejściem w życie wyżej wskazanej ustawy zmianie ulegnie bowiem treść art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego, który otrzyma następujące brzmienie:

„Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne oraz świadczenie wychowawcze.”

Powyższe oznacza, że również w przypadku ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnikowi nie będą mogły zostać zajęte środki wypłacalne z tytułu świadczenia wychowawczego. Do masy upadłość nie wchodzi bowiem mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (art. 63 ust. 1 pkt 1)pr. up.).

500 plus

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *