Upadłość konsumencka w Wałbrzychu co do zasady nie przysparza większych problemów, o ile nie jesteś byłym przedsiębiorca lub byłym hazardzistą. Wałbrzyski sąd upadłościowy nie jest nadmiernie dociekliwy i nie wymaga ponadprzeciętnej dokumentacji. W porównani z innymi sądami działa przy tym całkiem szybko.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w przeprowadzeniu upadłości w sądzie upadłościowym w Wałbrzychu istnieje możliwość zlecenia sprawy mojej kancelarii. W tym celu napisz do mnie na maila mh@kancelariamh.pl lub zadzwoń pod nr 601 153 747.

Wezwanie do uzupełnienia wniosku

Składając wniosek o upadłość konsumencką w Wałbrzychu sporadycznie zdarza się aby sąd wzywał do przedłożenia dodatkowych dokumentów, czy też informacji. Wyjątek stanowi jedynie oświadczenie, którego formularz wysyłany jest każdorazowo razem z powiadomieniem o terminie rozprawy.

Rzeczone oświadczenie dotyczy:
– miesięcznych dochodów;
– średniomiesięcznych wydatków na utrzymanie;
– wykazu osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego dłużna.

Poniżej treść przykładowego wezwania do uzupełnienia wniosku oraz wspomniany formularz oświadczenia:

Czas rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką w Katowicach

Rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosku o upadłość konsumencką wydawane jest zazwyczaj po jednej rozprawie. Na kilkadziesiąt spraw, które prowadziłem w tym sądzie nie zdarzyło się aby sąd podjął decyzję bez wcześniejszego przesłuchania dłużnika – nawet w najprostszych sprawach. Rozstrzygnięcie wydawane jest najczęściej zaraz po rozprawie – po krótkiej przerwie.

Na rozpoznanie wniosku czeka się średnio 2-3 miesiące. Przy czym pismo z sądu o terminie rozprawy przychodzi już po paru tygodniach.

Przebieg rozprawy o ogłoszenie upadłości 

Przesłuchanie zazwyczaj nie trwa dłużej niż pół godziny. Rozprawa sprowadza się w zasadzie do kilku pytań odnośnie posiadanego zadłużenia i przyczyn utraty zdolności do jego spłaty oraz aktualnej sytuacji dłużnika. Oczywiście jeżeli złożony wniosek o upadłość był kompletny i dłużnik przedłożył żądane przez sąd dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia.

Byli przedsiębiorcy i członkowie zarządu spółki z o.o.

W porównaniu z innymi sądami w kraju, sąd upadłościowy w Wałbrzychu cechuje przeciętny poziom wyrozumiałości w stosunku do byłych przedsiębiorców i członków zarządu spółek, którzy uchybili obowiązkowi wcześniejszego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości na zasadach ogólnych.

Sąd może ogłosić upadłości pomimo powyższego uchybienia, jeżeli uzna, że za przeprowadzeniem postępowania upadłościowego przemawiają „względami słuszności i względami humanitarnymi” – więcej na ten temat TUTAJ. Sąd wałbrzyski wprawdzie nie jest zbyt rygorystyczny przy interpretacji rzeczonych pojęć. Niemniej dla ogłoszenia upadłości nie będzie wystarczającym samo stwierdzenie u dłużnik zaburzeń depresyjnych.

Hazard i inne uzależnienia

Niestety wałbrzyski sąd upadłościowy nieprzychylnie patrzy na osoby, których stan niewypłacalności powstał w skutek uzależnienia od hazardu lub alkoholu, czy też innych używek. W jego ocenie osoby posiadające wspomniane uzależnia mają pełną świadomość co do konsekwencji podejmowanych dziań, a co za tym idzie przypisuje im co najmniej rażące niedbalstwo.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu rozpoznaje sprawy upadłościowe z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy i Ząbkowicach Śląskich.

Oznacza to, że mieszkańcy wyżej wymienionych miejscowości lub miejscowości podlegającej pod jeden ze wskazanych powyżej sądów muszą złożyć swój wniosek o upadłość konsumencką w:

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy www.walbrzych.sr.gov.pl, ul. Słowackiego 10, 11, 11a, 58-300 Wałbrzych

Sąd Okręgowy w Legnicy – sąd odwoławczy

Sąd Okręgowy w Legnicy jest sądem II instancji dla Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w sprawach gospodarczych. Ewentualne zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o upadłość należy zatem kierować do tego sądu.

Przy czym zażalenie wnosi się za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał skarżone postanowienie. Zatem zażalenie należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu, a nie w Sądzie Okręgowym w Legnicy. Wałbrzyski sąd po zbadaniu zażalenia pod względem formalnym przekaże go do:

Sąd Okręgowy w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy Odwoławczy www.legnica.so.gov.pl, ul. Złotoryjska 40, 59-220 Legnica

Upadłość konsumencka Wałbrzych – FORUM

Więcej na temat przebiegu procesu upadłości konsumenckiej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu dowiesz się na forum. Na jego łamach możesz też podzielić się własnym doświadczeniem z przebiegu postępowania upadłościowego przed wałbrzyskim sądem upadłościowym. Link do forum TUTAJ.

Upadłość konsumencka Wałbrzych

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *