Upadłość konsumencka Lublin. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami dzisiejszy wpis miał dotyczyć sądu upadłościowego w Warszawie. Jednakże w związku z kolejnym wezwaniem z sądu upadłościowego w Lublinie postanowiłem jemu poświęcić pierwszy wpis z cyklu „Co sąd to obyczaj”. Poniżej wyjaśniam o jakie to wezwanie chodzi i jak przebiega rozpoznawanie wniosku o upadłość konsumencką w Lublinie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w przeprowadzeniu upadłości w sądzie upadłościowym w Lublinie istnieje możliwość zlecenia sprawy mojej kancelarii. W tym celu napisz do mnie na maila mh@kancelariamh.pl lub zadzwoń pod nr 601 153 747.

Wezwanie do wykonania zobowiązania Lublin

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w przeciągu około półtora miesiąca z Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z/s w Świdniku należy spodziewać się nie tylko wezwania na rozprawę, ale i wezwania do wykonania zobowiązania, z którym nie spotkamy się w innych sądach upadłościowych.

Przedmiotowe wezwanie do wykonania zobowiązania dotyczy:

– złożenia spisu wierzycieli w formie tabelarycznej według wzory stosowanego przez Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z/s w Świdniku. Jego uzupełnienie wymaga podania szeregu szczegółowych danych dotyczących poszczególnych zobowiązań.

– złożenia wykazu aktualnych kosztów utrzymania dłużnika w skali miesiąca oraz ich udokumentowania.

– wskazania ewentualnych rozporządzeń majątkiem np. jego sprzedaży, czy też darowizn oraz związanych z tym szczegółowych informacji i przedłożenia stosownych dokumentów.

Treść wezwania do pobrania poniżej:

Dla dłużnika niewątpliwie najbardziej problematycznym będzie przygotowanie spisu wierzycieli zawierającego wszystkie żądane przez sąd dane. Sądu Rejonowego Lublin-Wschód żąda bowiem zarówno informacji dotyczących pierwotnych wierzycieli, jak i ich następców. Tym czasem po upływie kilkunastu lat od powstania stanu niewypłacalności i licznych cesjach wierzytelności pomiędzy „firmami windykacyjnymi”  mało który dłużnik jest w stanie np. wskazać, który z funduszy jest aktualnie wierzycielem z tytułu umowy kredytu wypowiedzianej w 2009 r.

Należy zaznaczyć, że wyżej wskazane wezwanie do wykonania zobowiązania jest prawdopodobnie wysyłane przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z/s w Świdniku automatycznie, w każdej sprawie, bez względu na treść wniosku o upadłość konsumencką. Miałem bowiem już przypadki, gdy wszystkie żądane dokumenty i dane były zawarte w złożonym przeze mnie wniosku, a i tak otrzymałem takie wezwanie. Przedmiotowe wezwanie do złożenia spisu wierzycieli w formie tabelarycznej otrzymałem również w sprawie gdzie jedynym wierzycielem był Urząd Skarbowy.

Czas rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką Lublin

Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest wydawane co do zasady po przeprowadzeniu przynajmniej jednej rozprawy. Osobiście nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem wydania przez sąd upadłościowy w Lublinie rozstrzygnięcia bez wcześniejszego przesłuchania dłużnika.

Od daty wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do rozprawy mija średnio 2-3 miesiące. Zawiadomienie o terminie rozprawy wysyłane jest prawie z miesięcznym wyprzedzeniem.

Jeżeli po przesłuchaniu dłużnika sąd nie wyznaczy kolejnego terminu rozprawy zazwyczaj, jeszcze tego samego dnia – po krótkiej przerwie – wydawane jest rozstrzygnięcie, tj. postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub oddaleniu wniosku.

Przebieg rozprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Lublin

Pytania stawiane przez sąd są zazwyczaj szczegółowe, a okoliczności zaciągania zobowiązań wnikliwie badane. Zawsze padają pytania dotyczące daty zaciągnięcia poszczególnych pożyczek/kredytów, ich pierwotnej kwoty, wysokości miesięcznej raty ich spłaty, celu na jaki zostały przeznaczone uzyskane w ten sposób środki, a przede wszystkim sytuacji finansowej dłużnika w momencie zaciągania zobowiązań oraz przyczyn utraty zdolności do ich spłaty. Ponadto w zależności od okoliczności sprawy należy spodziewać się pytań o aktualną sytuację zawodową, rodzinną i kondycje zdrowotną. Ta ostatnia kwestia jest niezwykle istotna w przypadku byłych przedsiębiorców i członków zarządów spółek z o.o..

Często po przesłuchaniu dłużnika sąd upadłościowy wyznacza drugi termin rozprawy zobowiązując do dostarczenia dodatkowych dokumentów, które w ocenie sądu są niezbędne w świetle treści wyjaśnień dłużnika. Dotyczy to zwłaszcza brakujących umów pożyczek/kredytów o ile nie wykaże się, że wcześniej były podejmowane próby ich pozyskania oraz PITów/ zaświadczeń od dochodach za lata, w których były zaciągnę zobowiązania.

Upadłość konsumencka Lublin – w jakim sądzie?

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód rozpoznaje sprawy upadłościowe z obszaru właściwości następujących sądów rejonowych: Lublin-Zachód w Lublinie, w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach, we Włodawie, w Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu.

Oznacza to, że dłużnik zamieszkujący w jednej z wyżej wskazanych miejscowości lub miejscowości podlegającej pod jeden z wyżej wymienionych sądów swój wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi złożyć bezpośrednio w :

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy www.lublin-wschod.sr.gov.pl, ul. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego 18; 21-040 Świdnik

Sąd Okręgowy w Lublinie – sąd odwoławczy

Sąd Okręgowy w Lublinie jest sądem II instancji od orzeczeń wydanych przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Oznacza to, że w razie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku zażalenie na takie postanowienie wnosi się do:

Sąd Okręgowy w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy www.lublin.so.gov.pl, ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin

Przy czym należy zaznaczyć, że zażalenie wnoszone jest za pośrednictwem sądu rejonowego, a co za tym idzie w nim należy je złożyć, a nie w sądzie okręgowym. Dopiero sąd rejonowy, jeżeli zażalenia spełnia wymogi formalne, przekazuje je do:

Forum upadłość konsumencka Lublin

Jeżeli chcesz podzielić się swoim doświadczeniami z postępowania upadłościowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z/s w Świdniku lub poznać opinie innych osób, które miały już styczność z tym sądem, to zapraszam na forum TUTAJ.

Upadłość konsumencka Lublin

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *