Upadłość konsumencka w Katowicach nie jest łatwą sprawą. Składając wniosek o upadłość w tutejszym sądzie należy przygotować się na ciężką przeprawę. Katowicki sąd upadłościowy z zasady jest bowiem bardzo wnikliwy i dokładnie bada sytuację dłużnika z okresu zaciągani zobowiązań i powstania stanu niewypłacalności. Dodatkowo należy uzbroić się w cierpliwość. Rozpoznawanie wniosków w katowickim sądzie upadłościowym nie następuje bowiem zbyt szybko.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w przeprowadzeniu upadłości w sądzie upadłościowym w Katowicach istnieje możliwość zlecenia sprawy mojej kancelarii. W tym celu napisz do mnie na maila mh@kancelariamh.pl lub zadzwoń pod nr 601 153 747.

Wezwanie do uzupełnienia wniosku

Składając wniosek o upadłość konsumencką w Katowicach należy być przygotowanym na wezwanie do jego uzupełnienia. Takie wezwanie otrzymałem w 99% sprawach spośród kilkudziesięciu prowadzonych w katowickim sądzie. Niezalężeni od tego jak dokładnie wniosek był udokumentowany. Przy czym często byłem wzywany do uzupełnienia danych/dokumentów, które już były we wniosku.

Otrzymywane wezwania najczęściej dotyczyły przedłożenia:
– spisu wierzycieli z zachowaniem chronologii zaciągania poszczególnych zobowiązań i uzupełnienia rzeczonego spisu o dodatkowe dane (niewymagane przez ustawę) m.in. w postaci: wysokości miesięcznych rat poszczególnych zobowiązań, wysokości dochodów w dacie zaciągani poszczególnych zobowiązań, daty zaprzestania spłaty poszczególnych zobowiązań, wskazania pierwotnego wierzyciela.
– rocznych zeznań podatkowych za okres zaciągania zobowiązań.
– wykazu aktualnych kosztów utrzymania w skali miesiąca oraz ich dokładnie udokumentowania.
– umów pożyczek/kredytów nieprzedłożonych wcześniej do wniosku.

Treść przykładowych wezwań do uzupełnienia wniosku o upadłość poniżej::

Niewątpliwie najbardziej problematycznym jest przygotowanie spisu wierzycieli w sposób odpowiadający wymogom stawianym przez katowicki sąd upadłościowy. Żąda on bowiem zarówno informacji dotyczących pierwotnych wierzycieli, jak i ich następców. Informacje takie posiada zaś mało który dłużnik. Zwłaszcza jeżeli zadłużenie powstało kilka lat temu i było przedmiotem wielokrotnych cesji. Wymagałoby to bowiem skrupulatnego zbierają i przechowywania całej korespondencji otrzymywanej od wierzycieli przez wszystkie lata trwania zadłużenia.

Czas rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką w Katowicach

Decyzja o ogłoszeniu upadłości lub oddaleniu wniosku o upadłość podejmowana jest najczęściej po przeprowadzeniu przynajmniej jednej rozprawy. Niemniej zdążają się przypadki rozpoznania wniosku na posiedzeniu niejawnym, tj. bez wcześniejszego przesłuchania dłużnika.

Niestety od daty wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do daty rozprawy potrafi minąć kilka miesięcy, a czasami nawet pół roku.

Rozstrzygnięcie w sprawie wydawane jest najczęściej zaraz po rozprawie – po krótkiej przerwie.

Przebieg rozprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jeżeli odpowiedź na wspomniane wcześniej wezwanie do uzupełnienia wniosku zawierała wszystkie żądane przez sąd dane, to rozprawa zazwyczaj nie trwa dłużej niż 20-30 min. Pytania są wówczas zadawane w sposób ogólny i dotyczą głownie aktualnej sytuacji dłużnika, tj. jego sytuacji rodzinnej, majątkowej, zdrowotnej i zawodowej.

Jeżeli natomiast dłużnik nie udzielił odpowiedzi na rzeczone wezwanie lub nie zawierało ono wszystkich żądanych danych/dokumentów, to należy przygotować się na przynajmniej godzinne przesłuchanie. W takim przypadku pytania stawiane przez sąd są zazwyczaj szczegółowe, a okoliczności zaciągania poszczególnych zobowiązań wnikliwie badane.

Byli przedsiębiorcy i członkowie zarządu spółki z o.o.

Niestety sąd upadłościowy w Katowicach nie jest zbyt wyrozumiały dla byłych przedsiębiorców i członków zarządu spółek, którzy wcześniej – mając taki obowiązek – nie złożyli wniosku o ogłoszenie upadłości na zasadach ogólnych.

Wprawdzie również w stosunku do takich osób może zostać ogłoszona upadłość konsumencka, jednakże musi ona być dodatkowo uzasadniona „względami słuszności i względami humanitarnymi” – więcej na ten temat TUTAJ. Tym czasem sąd katowicki jest bardzo rygorystyczny przy interpretacji rzeczonych pojęć. Przykładowo o ile w sądzie upadłościowym w Warszawie do ogłoszeniu upadłości wystarczającym jest stwierdzenie u dłużnik zaburzeń depresyjnych, to w Katowicach trzeba już mieć poważną przewlekłą chorobę zagrażającą życiu dłużnika.

Hazard i inne uzależnienia

Sąd w Katowicach szczęśliwe należy do tych sądów upadłościowych, które uznają hazard i uzależnię od alkoholu lub innych używek jako przyczynę powstania stanu niewypłacalności uzasadniająca ogłoszenie upadłości. Niemniej słyszałem o kilku przypadkach oddalenia wniosku w stosunku do osób z takimi problemami.

Aby móc liczyć na oddłużenie należy dokładnie udokumentować posiadane uzależnienie oraz podjęte/przebyte terapie. Oczywiście bardzo istotnym jest również utrzymywanie abstynencji

Sąd Rejonowy Katowice Wschód, X Wydział Gospodarczy

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód rozpoznaje sprawy upadłościowe z obszaru właściwości następujących sądów rejonowych: Katowice-Zachód w Katowicach, w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Tychach.

Jeżeli zatem zamieszkujesz w jednej z wymienionych powyżej miejscowości lub miejscowości podlegającej pod jeden ze wskazanych powyżej sądów swój wniosek o upadłość konsumencką musisz złożyć bezpośrednio w:

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, X Wydział Gospodarczy www.katowice-wschod.sr.gov.pl, ul. Lompy 14; 40-040 Katowice

Sąd Okręgowy w Katowicach – sąd odwoławczy

Sąd Okręgowy w Katowicach jest sądem II instancji dla Sądu Rejonowego Katowice-Wschód. Zatem w przypadku oddalenia wniosku o upadłość konsumencką do niego należy kierować zażalenie.

Należy pamiętać, że zażalenie wnoszone jest za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał skarżone postanowienie. Oznacza to, że zażalenie należy złożyć w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, a nie w Sadzie Okręgowym w Katowicach. Dopiero sąd rejonowy, jeżeli zażalenia spełnia wymogi formalne, przekazuje je do:

Sąd Okręgowy w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy www.katowice.so.gov.pl, ul. Francuska 38, 40-028 Katowice

Forum upadłość konsumencka Lublin

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat przebiegu konsumenckiego postępowania upadłościowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód lub podzielić swoim doświadczeniem w tym zakresie, to zapraszam na forum TUTAJ.

Upadłość konsumencka Katowice

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

2 Replies to “Upadłość konsumencka Katowice – co sąd to obyczaj”

  1. Witam.
    Mój chłopak złożył 27.12.2018 wniosek o upadłość konsumencka w sądzie w Katowicach. Jest hazardzistą, który się leczy (ma dokumentacje medyczną). W kwietniu 2019 miał rozprawę, na której był wypytywany o szczegóły jak to się stało że powstało zadłużenie. Spotkanie było krótkie (ok.30-40min). Nie podjęto nic podczas rozprawy ani do tego czasu. I mam pytanie jak długo może trwać podjęcie decyzji o upadłość (czy sędzie ma jakiś termin czy może to trwać nieskończenie)?
    I czy pismo o przyspieszenie sprawy jest dobrym pomysłem czy może negatywnie wpłynąć na decyzje sędziego.
    Jeśli jest możliwe jaki jest koszt przygotowania takiego pisma i czy ewentualnie jesteśmy w stanie zrobić coś aby przyśpieszyć przebieg sprawy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *