Odwołanie syndyka

adw. Michał Hajduk
komentarze: brak

Odwołanie syndyka stanowi najwyższy wymiar „kary” jaki może otrzymać syndyk za nieprawidłowe prowadzenie postępowania upadłościowego. Przy czym instytucja ta jest stosowana wyjątkowo. Najczęściej sięga się po nią gdy już zawiodą wszystkie inne środki dyscyplinujące, takie jak zwrócenie uwagi na popełnione Czytaj dalej Odwołanie syndyka

>>

Upadłość Getin Noble Bank S.A. stała się faktem. Jest to kolejny krok zmierzający do pozbycia się problemu „toksycznych” kredytów frankowych. W dniu 30 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął bowiem przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank S.A., w wyniku której Czytaj dalej Upadłość Getin Noble Bank S.A. – co z roszczeniami z kredytów frankowych?

>>

Zgłoszenie wierzytelności stanowi co do zasady warunek uczestnictwa w konsumenckim postępowaniu upadłościowym. Wierzyciel, który chce zostać uwzględniony przy podziale funduszów masy upadłości oraz w ewentualnym planie spłaty wierzycieli musi dokonać zgłoszenia przysługującej mu należności. Zgłoszenie to powinno nastąpić w terminie Czytaj dalej Zgłoszenie wierzytelności po terminie – konsekwencje

>>

W dzisiejszych czasach sztuczna inteligencja i technologia coraz bardziej wpływają na nasze życie zawodowe. Wraz z postępem AI, pojawiają się pytania o to, jacy pracownicy mogą zostać zastąpieni przez inteligentne roboty. Jednym z zawodów, które wydają się najbardziej narażone na Czytaj dalej Czy ChatGPT pomoże Ci ogłosić upadłość konsumencką?

>>

Sąd Najwyższy rozstrzygnął bardzo ważne zagadnienie prawne dotyczące hipoteki zabezpieczającej dług umorzony w ramach upadłości. Mianowicie w uchwale z dnia 04 kwietnia 2023 r. ( III CZP 11/22) stwierdził, że: „Umorzenie wierzytelności na podstawie art. 369 ust. 2 ustawy z  Czytaj dalej Wygaśnięcie hipoteki po umorzeniu długu

>>