Ulga z tytułu wychowania małoletnich dzieci, jak i każdy inny zwrot nadpłaty podatku stanowi dla wielu osób wyczekiwany zastrzyk gotówki. Dlatego też również po ogłoszeniu upadłości wielu dłużników liczy, że otrzymany zwrot podatku pozwoli choćby doraźnie podreperować domowy budżet nadszarpnięty potrąceniami dokonywanymi przez syndyk z ich wynagrodzenia za pracę. Pytanie tylko czy oczekiwania te są zasadne?

Odpowiedzi na powyższe pytanie próżno szukać wśród przepisów Prawa upadłościowego, albowiem nie określają one wprost jakie składniki majątku upadłego dłużnika wchodzą do masy upadłości. Art. 63 ust. 1 pkt 1 Pr. up. stanowi jedynie, że nie wchodzi do masy upadłości m.in. mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Zatem o tym czy zwrot podatku wchodzi do masy upadłości, czy też nie decydują ostatecznie przepisy regulujące postępowanie egzekucyjne w postępowaniu cywilnym. Tym czasem przepisy art. 829-833 Kodeksu postępowania cywilnego określające ograniczenia egzekucji nie wyłączają spod niej środków pieniężnych wypłacanych z tytułu zwrotu podatku.

Oznacza to, że ulga z tytułu wychowania małoletnich dzieci, nadpłata podatku dochodowego, jak i każdy innych zwrot podatku trafi ostatecznie w ręce syndyka i w całości zasili masę upadłości.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, kto po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej składa PIT – upadły, czy syndyk – odpowiedź znajdziesz TUTAJ.
Natomiast na temat wspólnego rozliczenia się małżonków po ogłoszeniu upadłości przeczytasz TUTAJ.

Zwrot podatku po ogłoszeniu upadłości

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *