Wykonanie planu spłaty wierzycieli

Wykonanie planu spłaty wierzycieli jest warunkiem umorzenia pozostałych jeszcze zobowiązań upadłego dłużnika. Należyte wypełnienie tego obowiązku jest zatem niezwykle istotne dla osiągnięcia celu upadłości konsumenckiej. Jego uchybienie może zniweczyć cały trud poniesiony w toku postępowania upadłościowego. Temat stwierdzenia wykonania planu … Czytaj dalej Wykonanie planu spłaty wierzycieli