W jednym z ostatnich wpisów (link TUTAJ) wskazywałem, że wstrzymanie biegu terminów sądowych i materialnoprawnych przewidziane w tzw. tarczy antykryzysowej nie obejmowało terminu do zgłoszenia przez przedsiębiorce wniosku o ogłoszenie upadłości. Na szczecie błąd ten został już naprawiony.

Wskutek uchwalonej w dniu 16.04.2020 r. nowelizacji ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (jej pełna treść TUTAJ) został bowiem dodany nowy art 15zzra.

Zgodnie z przepisami art 15zzra rzeczonej ustawy, jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin do złożenia wniosku o upadłość biegnie na nowo. Co istotne wprowadzono domniemanie, że stan niewypłacalności powstały w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 jest skutkiem COVID-19.

Ustawa wprowadzająca wskazane powyżej przepisy weszła wprawdzie w życie w dniu 18.04.2020 r., jednakże za sprawą poprawki senackiej – z mocą od dnia 13.04.2020 r.

upadłość COVID-19

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *