Wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sąd wzywa wierzycieli upadłego dłużnika do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia. Jednakże jak pokazuje praktyka, przeważająca część wierzycieli w ogóle nie dokonuje zgłoszenia wierzytelności, a co za tym idzie nie bierze udziału w postępowaniu upadłościowym. Dla dłużnika, który wskazał wszystkich swoich wierzycieli we wniosku nie jest to jednak powód do zmartwień.

Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje każdemu wierzycielowi upadłego dłużnika. Przy czym jest to jedynie uprawnienie, nie obowiązek. Zatem jedynie od woli wierzyciela zależy to, czy dokona zgłoszenia wierzytelności i będzie brał udział w postępowaniu upadłościowy, czy też nie. Zgłoszenie wierzytelności spełnia bowiem taką funkcję, jak wytoczenie powództwa w procesie, czy zgłoszenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i warunkuje uzyskanie statusu uczestnika postępowania upadłościowego.

Wyjątek stanowią wierzyciele (osobiści, jak i rzeczowi), których wierzytelność jest zabezpieczona na majątku dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym. Jeżeli bowiem taki wierzyciel nie zgłosi swojej wierzytelności i tak zostanie ona umieszczone przez syndyka na liście wierzytelności z urzędu. Powyższe dotyczy również należności ze stosunku pracy, jak i należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Co istotne dla upadłego dłużnika, brak zgłoszenia wierzytelności oznacza jedynie, że wierzyciel traci możliwość uzyskania zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Jak już bowiem wcześniej wskazano, wierzyciel, który nie zgłosi wierzytelności nie uczestniczy co do zasady w postępowaniu upadłościowym.

Brak zgłoszenia wierzytelności nie oznacza przy tym wyłączenia niezgłoszonej wierzytelności spod skutków upadłości konsumenckiej. Zatem nawet niezgłoszona wierzytelność podlega umorzeniu, o ile został ona wykazana przez upadłego dłużnika we wniosku. Co więcej, umorzone zostają również te zobowiązania, które nie zostały wskazane przez upadłego dłużnika, o ile uchybienie to nie było zamierzone. Umorzeniu nie podlegają bowiem jedynie zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił i to tylko pod warunkiem, że niewskazany wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

nie zgłosił wierzytelności

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

14 Replies to “Wierzyciel nie zgłosił wierzytelności? To nie Twój problem.”

 1. Co w przypadku jeżeli wierzyciel zgłosi swoją wierzytelność po pół roku trwającego postępowania upadłościowego, a nie w terminie 30 dni?Czy wtedy Syndyk ma obowiązek przyjąć zgłoszenie takiej wierzytelności?

 2. Witam, a co w sytuacji kiedy sąd wydał postanowienie o umorzeniu z uwagi na to ze nie zgłosił się żaden wierzyciel i nie było listy a potem okazało się ze jednak spłynęła wierzytelność? Kilka dni temu sąd wydał postanowienie o umorzeniu na podstawie właśnie braku listy a dziś w sądzie uzyskałam informacje ze pod koniec maja spłynęło jednak jedno zgłoszenie wierzytelności. Czy jest to przeoczenie sędziego komisarza? Jakie to będzie mieć skutki? Od ogłoszenia postanowienia o umorzeniu należności bez planu spłaty dziś mija dopiero 5 dzień. Jeszcze w dzien rozprawy nie było w biurze obsługi interesanta inf o tej wierzytelności.

  • Jest trochę niejasności w tej wypowiedzi. Z jednej strony piszesz, że postępowanie upadłościowe zostało umorzone, a z drugiej że zostało wydane postanowienie o umorzeniu należności bez planu spłaty. Jeżeli zostało wydane postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty i się ono uprawomocni, to jest ono skuteczne wobec wszystkich wierzytelności upadłościowych (tj. powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości), również tych którzy nie dokonali zgłoszenia wierzytelności. Co można zrobić? Teoretycznie można złożyć zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego (może to zrobić upadły, syndyk oraz wierzyciel). Pytanie tylko, czy jest to w interesie upadłego, bo to na pewno wydłuży postępowanie upadłościowe, zwiększy również jego koszty (którymi w niewielkim zakresie może zostać obciążony również spóźnialski wierzyciel). Czy jest to przeoczenie sędziego-komisarza? Możliwe, chociaż jeżeli zgłoszenie wpłynęło dopiero pod koniec maja, zakładam że dużo wcześniej ogłoszono upadłość.

   • Postępowanie nie zostało umorzone, zle napisałam. Sąd wydał postępowanie o umorzeniu należności bez planu spłaty, i przez cały okres postępowania były informacje ze żaden wierzyciel sie nie zgłosił a po rozprawie końcowej, na ktorej sąd wydał postanowienie o umorzeniu należności bez planu spłaty z uwagi na brak listy wierzytelności okazało sie ze jednak jest zgłoszenie i to z maja, podczas gdy 1 czerwca syndyk poinformował mnie o ustaleniu terminu rozprawy kończącej na 22 czerwca, wiec teoretycznie juz po tym zgłoszeniu, a podczas rozprawy w dniu 22 czerwca sędzia mówiła ze nie spłynęła żadna wierzytelność wiec przychyla sie do mojego wniosku o umorzenie należności. I moje wątpliwości wynikają z tego ze nie wiem czy 19 maja czyli data wpłynięcia tego zgłoszenia to jest w terminie czy juz po terminie bo nie wiem jak te terminy w mojej sprawie były wyznaczone. Bo to jednak dziwne ze nie było wcześniej informacji o zgłoszeniu tej wierzytelności a teraz jest. Chodzi mi o to czy to nie wydłuży całej sprawy, bo nie wiem jak to sie ma do postanowienia z 22 czerwca skoro zgłoszenie ponad miesiąc wcześniej dokonane nie zostało uwzględnione. I zastanawiam sie czy nie jest to jakies pokrzywdzenie wierzyciela za ktore ostatecznie i tak zapłaci upadły..

     • Wszystko zleży od tego co to za wierzyciel. Czy został wskazany we wniosku o upadłość, a pomimo tego nie dokonał zgłoszenia wierzytelności, czy też przez pomyłkę nie został wskazany we wniosku o ogłoszenie upadłości.

 3. Dzień dobry. Czy datą od której liczone jest 30 dni jest data publikacji ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym czy też data ogłoszenia upadłości?

 4. Zatem jedynym skutkiem braku wskazania przez dłużnika wierzyciela we wniosku o ogłoszenie wobec niego upadłości oraz braku zgłoszenia się wierzyciela w trakcie postępowania upadłościowego jest to, że dług ten nie zostanie umorzony przez sąd i wierzyciel będzie mógł dochodzić zapłaty w „normalnym” trybie (wobec niego zachodzi sytuacja jak gdyby upadłości by nie było)?

   • Witam. Mam ogłoszona upadłość konsumencka z listopada 2020 roku. Syndyk otrzymał listę wszystkich wierzycieli i wysłał do nich pisma by zgłaszali swoje wierzytelności wobec mnje. Ja również większość z nich informowałem mailowo bądź telefonicznie. Za chwile powstanie plan spłaty a jeden wierzyciel któremu jestem winien najwiecej nie zgłosił swojej wierzytelności do tej pory i powstający plan go wcale nje obejmuje. Czy po zatwierdzeniu planu spłaty zadłużenie względem wierzyciela który nie zgłosił wierzytelności a we wniosku o ogłoszenie upadłości był wskazany jak również później poinformowany to zadluznienie zostAnie umorzone? Dodam ze wierzyciel nie przysyła ani żadnych ponagleń spłat ani nic i nie kontaktuje się z syndykiem od ponad pół roku. Co jeśli wierzyciel zgłosi się po zatwierdzonym planie bądź wystąpi do sądu w sprawie cywilnej a wcześniej całkowicie nje był zainteresowany podziałem majątku jak i planem spłat?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *