VeloBank S.A., czy Getin Noble Bank S.A? Kto jest moim wierzycielem? Kogo mam wskazać we wniosku o upadłość konsumencką? Komu mam dalej spłacać kredyt? Czy moje długi uległy umorzeniu? Co z planem spłaty wierzycieli? Są to przykładowe pytania, którymi jestem zasypywany od czasu wszczęcie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. Dzisiejszy wpis będzie stanowić zbiorczą odpowiedź na wszystkie te pytania.

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A.

W dniu 30 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank S.A. Niemniej zasadniczo nie zmienia to nic w sytuacji klientów banku. Zostaje bowiem zachowana pełna ciągłość obsługi jego produktów. Obowiązują wszystkie dotychczas zawarte umowy kredytów, kart kredytowych, linii debetowych itp.

VeloBank S.A. zastępuje Getin Noble Bank S.A.

Cała działalność Getin Noble Bank S.A. została przeniesiona do wspólnego banku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych S.A., utworzonego przez osiem największych banków komercyjnych.

Tym nowym bankiem jest VeloBank S.A.

Co z kredytami Getin Noble Bank S.A.?

VeloBank S.A. przejął działalność Getin Noble Bank S.A. z dniem 03 października 2022 r. Aktualnie wszystkie placówki Getin Noble Bank S.A. działają już pod nowym szyldem.

VeloBank S.A. przejął wszystkie kredyty udzielone przez Getin Noble Bank S.A., depozyty oraz pozostałe produkty finansowe.

Tym samym kredyty należy spłacać na dotychczasowych zasadach.

Kredyty hipoteczny we frankach i innych walutach

Wyjątek od powyższego stanowią jedynie kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych. Dotyczy to zwłaszcza kredytów frankowych, które pozostają w Getin Noble Bank S.A. w restrukturyzacji.

Niemiej sytuacja klientów mających hipoteczne kredyty walutowe w zakresie ich obsługi nie ulega zmianie. Dalsza ich spłata odbywa się na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowe numery rachunków.

Upadłość konsumencka a restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A.

Jak już wskazałem powyżej wszczęcie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. nie skutkuje umorzeniem długów z tytułu zaciągniętych kredytów.

W mocy pozostają wszelkie wyroki, czy też nakazy zapłaty, które bank uzyskał przed wszczęciem restrukturyzacji. Na ich podstawie nadal mogą być prowadzone postępowania egzekucyjne.

  • Przy sporządzaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jako wierzyciela w spisie wierzycieli wskazujemy już VeloBank S.A. Można przy tym zamieścić notatkę, że pierwotnie wierzycielem był Getin Noble Bank S.A.
      • Przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy zadłużenie wynika z hipotecznego kredytu frankowego, czy też kredytu hipotecznego zaciągniętego w innej walucie. W tym przypadku wierzycielem jest Getin Noble Bank S.A. w restrukturyzacji.
  • Uznanie Getin Noble Bank S.A. na liście wierzytelności nie wymaga jej zmiany. VeloBank S.A. zastępuje go z samej mocy prawa. Nie jest koniecznym wydawanie przez sąd jakiegokolwiek dodatkowego postanowienia.

  • Tak samo ujęcie Getin Noble Bank S.A. w ustalonym przez sąd planie spłaty wierzycieli nie wymaga jego zmiany.
      • Jeżeli w planie spłaty wierzycieli został wskazany Getin Noble Bank S.A., to dalsze spłaty należy dokonywać na rzecz VeloBank S.A. Tym samym należy wystąpić do nowego banku z prośbą o potwierdzenie dotychczasowego rachunku dla ich dalszego dokonywania. Możliwe, że nie uległ on zmianie.

 

Komunikat BGF w sprawie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. jest dostępny pod poniższym linkiem:
Restrukturyzacje Getin Noble Bank S.A.

VeloBank S.A.

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *