Roczne rozliczenie podatku dochodowego (PIT) to obowiązek, który ciąży na większości z nas. Dlatego też w miarę zbliżania się ostatecznego terminu składania PIT otrzymuję coraz więcej zapytań o to kto powinien to zrobić w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej – syndyk, czy upadły?

Jak zapewne wszyscy już wiedzą, z dniem ogłoszenia upadłości majątek posiadany przez upadłego z zasady tworzy tzw. masę upadłości. Przy czym w skład masy upadłości wchodzi nie tylko majątek istniejący w dniu ogłoszenia upadłości, ale również nabyty po tej dacie, w tym określona część wynagrodzenia, która jest potrącana przez syndyka. Zarząd nad masa upadłości sprawuje zaś syndyk.

Kto składa PIT po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Zgodnie z poglądem prezentowanym przez organy podatkowe, pozbawienie upadłego zarządu znaczną częścią jego majątku nie powoduje jednak, że przestaje on być podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa podatkowego. Zatem upadły jako osoba fizyczna nie traci statusu podatnika, a co za tym idzie nadal podlega takim samym obowiązkom wynikającym z przepisów prawa podatkowego, jak przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

W związku z powyższym to na upadłym ciąży obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej PIT.

Należy przy tym zaznaczyć, że w rocznym zeznaniu podatkowym upadły musi wykazać wszystkie dochody uzyskane w danym roku. Dotyczy to również dochodów wchodzących w skład masy upadłości.

Na temat wspólnego rozliczenia się małżonków po ogłoszeniu upadłości przeczytasz TUTAJ.
Natomiast jeżeli chcesz się dowiedzieć czy zwrot podatku wchodzi do masy upadłości zajrzyj TUTAJ.

Roczne rozliczenie podatku dochodowego (PIT) po ogłoszeniu upadłości

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

4 Replies to “Roczne rozliczenie podatku dochodowego (PIT) po ogłoszeniu upadłości”

  1. Szanowny Panie Mecenasie,
    mam uprzejme zapytanie związane z zeznaniem rocznym.
    Jestem samotną matką z dzieckiem i zwrot podatku związany jest właśnie z tego tytułu, czyli na dziecko a syndyk zabiera wszystko.
    Czy to jest w porządku?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *