Mało kto zdaje sobie sprawę, że w konsumenckim postępowaniu upadłościowym parę miesięcy temu pojawiła się nowa stała opłata sądowa. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, której przepisy znajdują zastosowaniu również w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak i w samym postępowaniu upadłościowym. Nowa opłata dotyczy zarówno wszystkich osób dopiero ubiegających się o upadłość, jak i będących już po jej ogłoszeniu, tj. w toku postępowania upadłościowego.

Nowa stała opłata sądowa obowiązuje od 21 sierpnia 2019 r. i pobierana jest w kwocie 100 zł od każdego wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem. Oznacza to, że składając np. wniosek o doręczenie postanowienia oddalającego wniosek o upadłość konsumencką wraz z uzasadnieniem, jak i wniosek o doręczenie postanowienia w przedmiocie planu spłaty wierzycieli wraz z uzasadnieniem każdorazowo trzeba uiścić opłatę sądową w kwocie 100 zł i załączyć do wniosku potwierdzenie jej uiszczenia. 

Przy czym w przypadku wniesienia środka zaskarżenia (zażalenia) powyższa opłata zostanie zaliczona już na poczet opłaty sądowej od wniesionego środka zaskarżenia. W postępowaniu upadłościowym opłata sądowa od zażalenia wynosi 200 zł.

Dotychczas wniosek o sporządzenie uzasadnienia nie podlegał jakiejkolwiek opłacie. Z tego też względu, dłużnicy, jak i wierzyciele często składali takie wnioski dla samej zasady, nawet jeżeli nie mieli zamiaru skarżyć danego rozstrzygnięcia. Nowa opłata ma w swym założeniu ukrócić ten proceder.

Podstawa prawna art. 25b oraz art. 75 pkt 3) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

opłata sądowa od wniosku o uzasadnienie

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *