W związku z pandemią koronawirusa aktualnie trwają intensywne prace legislacyjne nad specustawą mającą rozwiązać szereg problemów powstałych na jej skutek. Projekt rzeczonej ustawy przewiduje m.in. wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów sądowych, jak i materialnoprawnych. Niestety wgląda na to, że ustawodawca zapomniał o upadających przedsiębiorcach i spółkach.

Na chwile obiecaną – prace legislacyjne bowiem jeszcze trwają i można je śledzić TUTAJ – specustawa nie przewiduje wstrzymania i zawieszenia biegu terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Wynosi on 30 dni licząc od daty powstania stanu niewypłacalności. Jego niedochowanie przez przedsiębiorcę, jak i członka zarządu spółki rodzi natomiast odpowiedzialność karną. Dodatkowo w przypadku członków zarządu spółki z o.o. uchybienie powyższemu terminowi rodzi odpowiedzialność za długi spółki.

Wstrzymania i zawieszenia biegu powyższego terminu nie sposób również wyinterpretować z przewidzianych w rzeczonej ustawie przepisów. Pozostaje mieć jedynie nadzieję, że ustawodawca zreflektuje się i jeszcze wprowadzi stosowane zapisy w ustawie.

koronawirus upadłość

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *