upadlosc konsumencka wzor pobierz Pobierz bezpłatnie:
wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – wzór
wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – instrukcja


 Rozpoznając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sąd przede wszystkim bada przyczyny zaistnienia oraz pogłębienia stanu niewypłacalności. Jeżeli sąd ustali, że przyczyny te wynikają z zawinionego działania dłużnika lub przynajmniej jego rażącego niedbalstwa, to wniosek zostanie oddalony.

Ponadto wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostanie oddalony jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku zaistniała przynajmniej jedna z pięciu przesłanek negatywnych ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Przesłankami tymi są:

1) wcześniejsze przeprowadzenie w stosunku do dłużnika konsumenckiego postępowania upadłościowego, które zostało umorzone z innych przyczyn niż na jego wniosek,

2) uchylenie Planu Spłaty Wierzycieli ustalonego dla dłużnika we wcześniej prowadzonym konsumenckim postępowaniu upadłościowym, jeżeli nastąpiło ono na skutek niewykonywania określonych w nim obowiązków,

3) niezgłoszenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości na zasadach ogólnych, jeżeli przepisy nakładały na dłużnika taki obowiązek. Dotyczy to osób, które były w przeszłości przedsiębiorcami (tj. prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą) lub osobami uprawnionymi do reprezentowania przedsiębiorców (np. prezesem spółki z o.o.),

4) prawomocne uznanie przez sąd, że dłużnik dokonał czynności prawnej z pokrzywdzeniem wierzycieli,

5) wcześniejsze przeprowadzenie w stosunku do dłużnika postępowania upadłościowego, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań.

Wskazane powyżej przesłanki negatywne nie mają jednak charakteru bezwzględnego. Pomimo ich zaistnienia, sąd może bowiem przeprowadzić postępowanie upadłościowe, jeżeli uzna, że jest to uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Dodatkowo w odniesieniu do przesłanki wskazanej w pkt. 5, sąd może przeprowadzić postępowanie upadłościowe, jeżeli do niewypłacalności lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności.

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 thoughts on “Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

 1. Kiedy po raz kolejny można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jesli Sąd odrzucił wniosek a nie zaskarżyłem go?

 2. Dzień dobry,
  „przyczyny te wynikają z zawinionego działania dłużnika lub przynajmniej jego rażącego niedbalstwa, to wniosek zostanie oddalony.”
  Cóż to oznacza w praktyce? Czy oznacza to, że osoba która przez swoją naiwność i nazwijmy to „głupotę” wpadła w pętlę zadłużenia może zostać to uznane za rażące niedbalstwo? Często pośrednicy kredytowi wykorzystywali niewiedzę ludzi dla „nabicia” sobie prowizji i nie sprawdzali zdolności kredytowej wnioskodawcy. Co w takiej sytuacji? Wszak taka praktyka miała nader często miejsce w latach 90 i wczesnych 2000.

  • Dokładnie tak. Sądu co do zasady nie interesuje co robili pośrednicy kredytowi, ale co powinien zrobić dłużnik biorąc pod uwagę jego ówczesne możliwości finansowe. Sędziowie wyciągają kalkulator, pytają o wysokość miesięcznych rat spłaty poszczególnych zaciągniętych zobowiązań, wysokość miesięcznych dochodów i kosztów utrzymania. I w zależności od wyników swoich wyliczeń pada pytanie: „To z czego chciała Pani/Pan to wszystko spłacić skoro suma rat przewyższała miesięczne dochody?” lub wersja bardziej brutalna – „A czy Pan/Pani potrafi liczyć?”.

   • A co w sytuacji jeśli zobowiązania przekraczające możliwości finansowe powstały na skutek działania osób trzecich, jeśli zobowiązania były zaciągane pod presją osoby trzeciej i na wskutek szantażu emocjonalnego. Czy sąd weźmie pod uwagę stan psychiczny dłużnika w jakim znajdował się w momencie zaciągania zobowiązań? (mam potwierdzenie wizyt u lekarza psychiatry ze względu na złą kondycję psychiczną)