upadlosc konsumencka wzor pobierz Pobierz bezpłatnie:
wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – wzór
wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – instrukcja


Upadłość konsumencka jest postępowaniem upadłościowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy nie są wstanie samodzielnie spłacić swoich wymagalnych zobowiązań.

Upadłość konsumencka, do naszego systemu prawnego, została wprowadzona w 2009 r. i w pierwotnym kształcie obowiązywała do 30 grudnia 2014 r. Jej podstawowym założeniem był bezwzględny prymat interesów wierzycieli nad interesem niewypłacalnego dłużnika. Okazało się, że instytucja upadłości konsumenckiej nie była zbyt popularna. Dlaczego? Z pewnością spowodowały to zbyt rygorystyczne przesłanki ogłoszenia upadłości, stosunkowo wysokie koszty przeprowadzenia postępowania oraz nadmierny formalizm.

Stąd kompleksowa reforma upadłości konsumenckiej, która w nowym kształcie obowiązuje od 31 grudnia 2014 r. Obecnie podstawowym założeniem upadłości konsumenckiej jest umorzenie zobowiązań upadłego, niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe – dodatkowo zaspokojenie roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Nowelizacja upadłości konsumenckiej wprowadziła zatem prymat interesu niewypłacalnego dłużnika nad interesami jego wierzycieli. W konsekwencji, ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie konsumenta z długów, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie spłacić.

Warunkiem skorzystania z upadłości konsumenckiej jest brak winy dłużnika w powstaniu stanu niewypłacalności. Niewypłacalność nie może być również następstwem rażącego niedbalstwa dłużnika. Nie jest więc konieczne wykazywanie, że zadłużenie jest następstwem niemożliwych do przewidzenia nadzwyczajnych okoliczności, jak to miało miejsce w poprzednim stanie prawnym. Zniesiona została też bariera w postaci konieczności posiadania majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania.

Obecnie upadłość konsumencka może zostać ogłoszona nawet w stosunku do dłużnika nieposiadającego żadnego majątku oraz pozbawionego możliwości spłaty kosztów postępowania w przyszłości. W takim bowiem przypadku koszty upadłości konsumenckiej ponoszone są w całości przez Skarb Państwa.

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *