Wysokość potracenia z renty i emerytury ostatecznie wyjaśniona

Zarówno syndycy, jak i sam ZUS mieli dotychczas spore problemy z określaniem wysokości potrąceń dokonywanych do masy upadłości z emerytury lub renty upadłego dłużnika. Przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rantach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych … Czytaj dalej Wysokość potracenia z renty i emerytury ostatecznie wyjaśniona