Zgodnie z podstawową dyrektywą upadłości konsumenckiej postępowanie upadłościowe należy prowadzić tak, aby przede wszystkim umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w toku postępowania upadłościowego. Funkcja oddłużeniowa konsumenckiego postępowania upadłościowego nie ma jednak prymatu absolutnego i jeśli jest to możliwe należy dążyć Czytaj dalej Brak planu spłaty wierzycieli tylko wyjątkowo– z orzecznictwa sądów upadłościowych

>>

Kredyt we frankach szwajcarskich to jedna z częstych przyczyn upadłości konsumenckich. Nawet gdy nie odpowiada on bezpośrednio za powstanie stanu niewypłacalności to zazwyczaj stanowi jeden z czynników odpowiedzialnych za utratę płynności finansowej. Ponieważ nikt nie był w stanie przewidzieć skali Czytaj dalej KREDYT WE FRANKACH A UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – Z ORZECZNICTWA SĄDÓW UPADŁOŚCIOWYCH

>>

Zgłoszenie wierzytelności jest warunkiem uczestnictwa wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i tym samym uzyskania zaspokojenia swoich należności w jego toku. Ponieważ jest ono prawem, a nie obowiązkiem, zaś szanse na uzyskanie zaspokojenia z masy upadłości są często iluzoryczne, wielu wierzycieli rezygnuje Czytaj dalej Brak zgłoszenia wierzytelności a plan spłaty wierzycieli – z orzecznictwa sądów upadłościowych

>>

Stan niewypłacalności nie zawsze jest skutkiem odpowiedzialności za własne zobowiązania. Nierzadko jest on następstwem poręczeń za cudze kredyty lub pożyczki. Powszechną jest zwłaszcza praktyka udzielania poręczeń za zobowiązania spółek przez wspólników, członków zarządu, jak i ich współmałżonków. Banki bowiem często Czytaj dalej Poręczenie za cudze zobowiązania – z orzecznictwa sądów upadłościowych

>>

Samo ogłoszenie upadłości konsumenckiej zasadniczo nie zmienia sytuacji materialnej dłużnika. To co dotychczas zabierał komornik, teraz potrąca syndyk, który też likwiduje przejęty majątek. Tym czasem dłużnik musi za coś utrzymać siebie, jak i swoją rodzinę i przeżyć do czasu zakończenia Czytaj dalej Pożyczka po ogłoszeniu upadłości – z orzecznictwa sądów upadłościowych

>>