Kredyt we frankach szwajcarskich to jedna z częstych przyczyn upadłości konsumenckich. Nawet gdy nie odpowiada on bezpośrednio za powstanie stanu niewypłacalności to zazwyczaj stanowi jeden z czynników odpowiedzialnych za utratę płynności finansowej. Ponieważ nikt nie był w stanie przewidzieć skali Czytaj dalej KREDYT WE FRANKACH A UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – Z ORZECZNICTWA SĄDÓW UPADŁOŚCIOWYCH

>>

Zgłoszenie wierzytelności jest warunkiem uczestnictwa wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i tym samym uzyskania zaspokojenia swoich należności w jego toku. Ponieważ jest ono prawem, a nie obowiązkiem, zaś szanse na uzyskanie zaspokojenia z masy upadłości są często iluzoryczne, wielu wierzycieli rezygnuje Czytaj dalej Brak zgłoszenia wierzytelności a plan spłaty wierzycieli – z orzecznictwa sądów upadłościowych

>>

Stan niewypłacalności nie zawsze jest skutkiem odpowiedzialności za własne zobowiązania. Nierzadko jest on następstwem poręczeń za cudze kredyty lub pożyczki. Powszechną jest zwłaszcza praktyka udzielania poręczeń za zobowiązania spółek przez wspólników, członków zarządu, jak i ich współmałżonków. Banki bowiem często Czytaj dalej Poręczenie za cudze zobowiązania – z orzecznictwa sądów upadłościowych

>>

Samo ogłoszenie upadłości konsumenckiej zasadniczo nie zmienia sytuacji materialnej dłużnika. To co dotychczas zabierał komornik, teraz potrąca syndyk, który też likwiduje przejęty majątek. Tym czasem dłużnik musi za coś utrzymać siebie, jak i swoją rodzinę i przeżyć do czasu zakończenia Czytaj dalej Pożyczka po ogłoszeniu upadłości – z orzecznictwa sądów upadłościowych

>>

Pętla kredytowa, czy jak kto woli spirala zadłużenia, jest bardzo powszechnym zjawiskiem wśród dłużników, którzy utracili płynność finansową. Polega ona na zaciąganiu kolejnych zobowiązań celem uregulowania zobowiązań poprzednich i tym samym pogłębianiu zadłużenia. Zaistnienie takiej sytuacji zazwyczaj stanowi podstawę oddalenia Czytaj dalej Pętla kredytowa a upadłość konsumencka – z orzecznictwa sądów upadłościowych

>>