W sieci od pewnego czasu krąży informacja, że każdy dłużnik, któremu sąd odmówi ogłoszenia upadłości może po upływie dziesięciu lat złożyć ponowny wniosek o upadłość konsumencką. Nie bardzo wiem co stanowi jej źródło, jednakże z całą stanowczością mogę stwierdzić, że Czytaj dalej Ponowny wniosek o upadłość konsumencką

>>

Długo się za to zabierałem, ale lepiej późno niż wcale 🙂 Z mojej strony www.wniosekoupadlosckonsumencka.com w końcu można pobrać wzór wniosku o upadłość konsumencką sporządzony na obowiązującym od 01 stycznia 2016 r. formularzu oraz uaktualnioną instrukcje samodzielnego sporządzenia wniosku.

>>

Każdy wniosek o upadłość konsumencką obligatoryjnie powinien zawierać m.in. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty. Niezgodność z prawdą lub niezupełność rzeczonych danych stanowi zaś dla sądu samoistną podstawę do oddalenia wniosku. Czytaj dalej Czy we wniosku o upadłość konsumencką należy ujawnić zobowiązania przedawnione?

>>

Terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny. Uchybienie temu obowiązkowi stanowi zaś samoistną podstawę do oddalenia przez sąd złożonego w późniejszym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckie. Nie jest to jednak jedyny powód, Czytaj dalej Wniosek o upadłość przedsiębiorcy też się opłaca

>>

Jest już dostępny formularz wniosku o upadłość konsumencką. We wczorajszym Dzienniku Ustaw (poz. 2276) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Formularz Czytaj dalej Formularz wniosku o upadłość konsumencką

>>