Jednym z istotniejszych elementów wniosku o upadłość konsumencką jest spis wierzycieli, który powinien wskazywać aktualną wysokość wszystkich posiadanych zobowiązań oraz terminy ich zapłaty. Z moich dotychczasowych obserwacji wynika zaś, że ów spis sprawia dłużnikom najwięcej problemów. Przyczynę takiego stanu rzeczy Czytaj dalej Spis wierzycieli – jak ustalić aktualnych wierzycieli i wysokość zadłużenia

>>

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką samo w sobie nie wywołuje żadnych skutków w sferze praw i obowiązków dłużnika, a zwłaszcza nie ma wpływu na prowadzone w stosunku do niego postępowanie egzekucyjne, czy też sądowe. W związku z powyższym w okresie Czytaj dalej Zawieszenie postępowania egzekucyjnego po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką

>>

W jednym ze wcześniejszych artykułów pisałem o możliwości złożenia przez dłużnika do sądu upadłościowego wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wniosek taki można złożyć jeszcze przed wszczęciem postępowania, a co za tym idzie istnieje możliwość uzyskania profesjonalnej i nieodpłatnej pomocy Czytaj dalej Wniosek o ustanowienia pełnomocnika z urzędu w upadłości konsumenckiej

>>

W sieci od pewnego czasu krąży informacja, że każdy dłużnik, któremu sąd odmówi ogłoszenia upadłości może po upływie dziesięciu lat złożyć ponowny wniosek o upadłość konsumencką. Nie bardzo wiem co stanowi jej źródło, jednakże z całą stanowczością mogę stwierdzić, że Czytaj dalej Ponowny wniosek o upadłość konsumencką

>>

Długo się za to zabierałem, ale lepiej późno niż wcale 🙂 Z mojej strony www.wniosekoupadlosckonsumencka.com w końcu można pobrać wzór wniosku o upadłość konsumencką sporządzony na obowiązującym od 01 stycznia 2016 r. formularzu oraz uaktualnioną instrukcje samodzielnego sporządzenia wniosku. 

>>