Ostatni wpis dotyczący cofnięcia wniosku o upadłość konsumencką (link TUTAJ) spotkał się ze sporym zainteresowaniem czytelników bloga. W związku z jego treścią otrzymałem sporo maili, w których często poddawano w wątpliwość możliwość cofnięcia wniosku o upadłość konsumencką już po wydaniu Czytaj dalej Uchylenie postanowienia oddalającego wniosek o upadłość konsumencką

>>

Cofnięcie wniosku o upadłość konsumencką to prawo dłużnika wynikające z istoty instytucji upadłości konsumenckiej. Złożenie wniosku o upadłość konsumencką, w przeciwieństwie do wniosku o upadłość gospodarczą, stanowi przywilej, a nie obowiązek. Ponieważ upadłość konsumencka nie może zostać ogłoszona wbrew woli Czytaj dalej Cofnięcie wniosku o upadłość konsumencką

>>

Jednym z istotniejszych elementów wniosku o upadłość konsumencką jest spis wierzycieli, który powinien wskazywać aktualną wysokość wszystkich posiadanych zobowiązań oraz terminy ich zapłaty. Z moich dotychczasowych obserwacji wynika zaś, że ów spis sprawia dłużnikom najwięcej problemów. Przyczynę takiego stanu rzeczy Czytaj dalej Spis wierzycieli – jak ustalić aktualnych wierzycieli i wysokość zadłużenia

>>

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką samo w sobie nie wywołuje żadnych skutków w sferze praw i obowiązków dłużnika, a zwłaszcza nie ma wpływu na prowadzone w stosunku do niego postępowanie egzekucyjne, czy też sądowe. W związku z powyższym w okresie Czytaj dalej Zawieszenie postępowania egzekucyjnego po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką

>>

W jednym ze wcześniejszych artykułów pisałem o możliwości złożenia przez dłużnika do sądu upadłościowego wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wniosek taki można złożyć jeszcze przed wszczęciem postępowania, a co za tym idzie istnieje możliwość uzyskania profesjonalnej i nieodpłatnej pomocy Czytaj dalej Wniosek o ustanowienia pełnomocnika z urzędu w upadłości konsumenckiej

>>