Wielkimi krokami zbliża się koniec roku, a co za tym idzie otrzymuję coraz więcej zapytań dotyczących stopnia zaawansowania prac nad zapowiadaną od dłuższego czasu kolejną nowelizacją upadłości konsumenckiej. Niestety nic nie wskazuję na to, aby zgodnie z dotychczasowymi obietnicami wyczekiwane Czytaj dalej Kiedy kolejna nowelizacja upadłości konsumenckiej?

>>

Posiadanie dachu nad głową jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Umowa najmu należy natomiast do najczęściej zawieranych umów mających na celu zaspokojenie tej potrzeby. Nie powinien zatem dziwić fakt, że najwięcej wątpliwości i obaw dotyczy właśnie możliwość  wynajęcia przez Czytaj dalej Zawieranie umowy najmu w toku konsumenckiego postępowania upadłościowego

>>

W jednym ze wcześniejszych wpisów dotyczącym kwestii wpływu postępowania karnego na możliwość ogłoszenie upadłości konsumenckie (dostępny TUTAJ) wskazywałem, że prowadzenie w stosunku do dłużnika postępowania karnego, jak i karnoskarbowego, a nawet wydanie prawomocnego wyroku skazującego nie stanowi samo w sobie Czytaj dalej UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA 2019 – PLANOWANE ZMIANY Cz. II

>>

Prowadzenie w stosunku do dłużnika postępowania karnego lub karnoskarbowego, a nawet wydanie prawomocnego wyroku skazującego samo w sobie nie stanowi przeszkody na drodze do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Żadna z powyższych okoliczności nie mieści się bowiem w określonym przez ustawodawcę katalogu Czytaj dalej Postępowanie karne o upadłość konsumencka

>>

Po ogłoszeniu upadłości syndyk niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie właściwą dla upadłego placówkę pocztową, która od tego momentu zobowiązana jest przekazywać syndykowi wszelkie przesyłki adresowane od upadłego. Następnie syndyk po zapoznaniu się z przekierowaną do niego pocztą wydaje upadłemu te Czytaj dalej Doręczanie przesyłek pocztowych podczas postępowania upadłościowego

>>