W jednym ze wcześniejszych wpisów dotyczącym kwestii wpływu postępowania karnego na możliwość ogłoszenie upadłości konsumenckie (dostępny TUTAJ) wskazywałem, że prowadzenie w stosunku do dłużnika postępowania karnego, jak i karnoskarbowego, a nawet wydanie prawomocnego wyroku skazującego nie stanowi samo w sobie Czytaj dalej UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA 2019 – PLANOWANE ZMIANY Cz. II

>>

Prowadzenie w stosunku do dłużnika postępowania karnego lub karnoskarbowego, a nawet wydanie prawomocnego wyroku skazującego samo w sobie nie stanowi przeszkody na drodze do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Żadna z powyższych okoliczności nie mieści się bowiem w określonym przez ustawodawcę katalogu Czytaj dalej Postępowanie karne o upadłość konsumencka

>>

Po ogłoszeniu upadłości syndyk niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie właściwą dla upadłego placówkę pocztową, która od tego momentu zobowiązana jest przekazywać syndykowi wszelkie przesyłki adresowane od upadłego. Następnie syndyk po zapoznaniu się z przekierowaną do niego pocztą wydaje upadłemu te Czytaj dalej Doręczanie przesyłek pocztowych podczas postępowania upadłościowego

>>

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej samo w sobie nie stanowi przeszkody dla dokonywania przez upadłego płatności jego bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Oczywiście od daty ogłoszenia upadłości konsumenckiej alimenty wypłacane są już nie przez samego upadłego, ale przez syndyka (więcej na ten temat TUTAJ). Czytaj dalej Zasądzenie alimentów po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

>>

Możliwe, że upadłość konsumencka 2019 r. będzie funkcjonowała już na nowych zasadach. Po ponad pół roku od daty pierwszych medialnych zapowiedzi, na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się bowiem projekt zmian, które mają na celu przede wszystkim przyspieszyć i ułatwić Czytaj dalej Upadłość konsumencka 2019 – planowane zmiany

>>