Upadłość konsumencka 2021 nie będzie zasadniczo różniła się od tej obowiązującej po marcowej nowelizacji. Ostatnia nowelizacja była na tyle kompleksowa, że w najbliższym czasie nie ma co liczyć na kolejne istotne zmiany przepisów prawa upadłościowego. Niemniej nie oznacza to, że Czytaj dalej Upadłość konsumencka 2021

>>

Umorzenie postępowania upadłościowego stanowi co do zasady najskuteczniejszą i najdotkliwszą sankcję za niewłaściwe zachowanie upadłego dłużnika. Jednakże jej zastosowanie nie zawsze wchodzi w grę. Jest to wykluczone m.in. gdy umorzenie postępowania upadłościowego mogłoby doprowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli lub postępowanie upadłościowe Czytaj dalej Środki przymusu stosowane wobec upadłego

>>

Z moich obserwacji wynika, że brak majątku to jedna z częstszych przyczyn rezygnacji ze składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a przynajmniej wątpliwości co do zasadności podejmowania takiego kroku. W świadomości społecznej nadal jest bowiem żywe przekonanie, że aby móc Czytaj dalej Koszty postępowania upadłościowego

>>

Upadłość konsumencka 2020 miała znacznie uprościć i przyśpieszyć postępowanie upadłościowe. W wielu przypadkach zapewne tak będzie. Niestety dla niektórych dłużników niewiele się zmieni. Wszystko bowiem zlawszy od trybu w jakim będzie prowadzona dana sprawa.  Do 23 marca br. przepisy przewidywały Czytaj dalej Upadłość konsumencka 2020 – tryby postępowania upadłościowego

>>

Udostępnianie akt postępowania upadłościowego i zasady ich prowadzenia to niewątpliwie istotne zagadnienie dla każdego upadłego, jak i jego wierzycieli. Organy postępowania upadłościowego co do zasady nie informują bowiem jego uczestników o bieżącym stanie sprawy i wszystkich podejmowanych czynnościach. Dlatego też Czytaj dalej Udostępnianie akt postępowania upadłościowego i zasady ich prowadzenia

>>