W jednym z ostatnich wpisów (dostępnym TUTAJ) przywołałem orzeczenie, w którym sąd dokładnie objaśnił zasady obowiązujące przy ustalaniu kwoty potrącenia dokonywanego przez syndyka do masy upadłości z emerytury i reny upadłego dłużnika. Wpis ten cieszy się sporym zainteresowaniem i w Czytaj dalej Potrącenie z emerytury i renty – od kwoty netto, czy brutto?

>>

Pomimo upływu lat kwestia wysokość potrącenia z emerytur i rent dokonywanego do masy upadłości nadal rodzi wśród syndyków wiele wątpliwości. Na szczęście aktualnie można już znaleźć i powołać się na orzeczenia sądów, które jednoznacznie przecinają wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Czytaj dalej Wysokość potrącenia z emerytur i rent w postępowaniu upadłościowym – orzecznictwo

>>

W postępowaniu upadłościowym, podobnie jak i w postępowaniu egzekucyjnym, otrzymywane przez upadłego wynagrodzenie podlega potrąceniu. O wysokości potrącenia decyduje przede wszystkim charakter umowy, na podstawie której wypłacane jest wynagrodzenie. Niestety często zdarza się, że na sutek błędnej interpretacji przepisów syndyk Czytaj dalej Gdy syndyk zabiera całe wynagrodzenie

>>

Przepisy odnoszące się bezpośrednio do upadłości konsumenckiej nie regulują w sposób odrębny wpływu jej ogłoszenia na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego dłużnika. Kwestia ta została uregulować poprzez odesłanie do przepisów części ogólnej prawa upadłościowego, tj. przepisów regulujących skutki i przebieg upadłości Czytaj dalej Stosunki majątkowe małżeńskie upadłego dłużnika

>>

W dniu 02 sierpnia 2017 r. w życie weszło rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określające przedmioty należące do rolników, które nie podlegają egzekucji komorniczej. Ponieważ przedmioty niepodlegające egzekucji jednocześnie nie wchodzą w skąd masy upadłości likwidowanej przez syndyka po ogłoszeniu upadłości, treść Czytaj dalej Upadłość konsumencka rolnika – nowe przepisy utrudnią postępowanie upadłościowe

>>