Czas trwania konsumenckiego postępowania upadłościowego zależy wielu czynników. Największe znaczenie ma tu jednak przebieg procesu likwidacji masy upadłości, bez zakończenia którego nie można zakończyć procedury upadłości konsumenckiej. Niestety stosunkowo często zdążają się postępowania, w których zachodzi ewidentny braku możliwości likwidacji Czytaj dalej Nowe rozwiązanie starego problemu – Upadłość konsumencka 2020

>>

Trzynasta emerytura, znana też jako Emerytura Plus to jednorazowe, dodatkowe świadczenie pieniężne, które ma zostać wypłacone emerytom i rencistom już w maju 2019 r. „Trzynastka” jest wyczekiwana przez wiele osób, w tym dłużników mających wszczęte postępowania egzekucyjne i upadłościowe. W Czytaj dalej Trzynasta emerytura – czy podlega potrąceniu?

>>

W jednym z ostatnich wpisów (dostępnym TUTAJ) przywołałem orzeczenie, w którym sąd dokładnie objaśnił zasady obowiązujące przy ustalaniu kwoty potrącenia dokonywanego przez syndyka do masy upadłości z emerytury i reny upadłego dłużnika. Wpis ten cieszy się sporym zainteresowaniem i w Czytaj dalej Potrącenie z emerytury i renty – od kwoty netto, czy brutto?

>>

Pomimo upływu lat kwestia wysokość potrącenia z emerytur i rent dokonywanego do masy upadłości nadal rodzi wśród syndyków wiele wątpliwości. Na szczęście aktualnie można już znaleźć i powołać się na orzeczenia sądów, które jednoznacznie przecinają wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Czytaj dalej Wysokość potrącenia z emerytur i rent w postępowaniu upadłościowym – orzecznictwo

>>

W postępowaniu upadłościowym, podobnie jak i w postępowaniu egzekucyjnym, otrzymywane przez upadłego wynagrodzenie podlega potrąceniu. O wysokości potrącenia decyduje przede wszystkim charakter umowy, na podstawie której wypłacane jest wynagrodzenie. Niestety często zdarza się, że na sutek błędnej interpretacji przepisów syndyk Czytaj dalej Gdy syndyk zabiera całe wynagrodzenie

>>