Czy banki i inne instytucje mogą kierować do osób, które ogłosiły upadłość konsumencką korespondencję z dopiskiem – po imieniu i nazwisku – „w upadłości”? Czy używanie takiego dopisku może naruszać prywatność konsumenta? Odpowiedź na to i inne pytania związane z Czytaj dalej Dopisek „w upadłości” na korespondencji kierowanej do konsumenta

>>

Ustalając plan spłaty wierzycieli sąd określa w jakim określi upadły dłużnik ma go wykonać. Okres ten co do zasady wynosi maksymalnie 36 miesięcy (3 lata). Przy czym w wyjątkowych przypadkach może zostać ustalony nawet na okres 84 miesięcy (7 lat). Czytaj dalej Wcześniejsze wykonanie planu spłaty wierzycieli

>>

Przewłaszczenie stanowi formę zabezpieczenia spłaty długu. Dotychczas nie zostało ono wprost uregulowane w Kodeksie cywilnym. Jedynie Prawo bankowe w art. 101 ust. 1 przewiduje możliwość zabezpieczenia w ten sposób wierzytelności banku. Stąd też z przewłaszczeniem najczęściej spotkamy się przy zawieraniu Czytaj dalej Przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzytelności a upadłość

>>

Ulga z tytułu wychowania małoletnich dzieci, jak i każdy inny zwrot nadpłaty podatku stanowi dla wielu osób wyczekiwany zastrzyk gotówki. Dlatego też również po ogłoszeniu upadłości wielu dłużników liczy, że otrzymany zwrot podatku pozwoli choćby doraźnie podreperować domowy budżet nadszarpnięty Czytaj dalej Zwrot podatku po ogłoszeniu upadłości

>>

Roczne rozliczenie podatku dochodowego (PIT) to obowiązek, który ciąży na większości z nas. Dlatego też w miarę zbliżania się ostatecznego terminu składania PIT otrzymuję coraz więcej zapytań o to kto powinien to zrobić w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej – syndyk, Czytaj dalej Roczne rozliczenie podatku dochodowego (PIT) po ogłoszeniu upadłości

>>