Jedną z najczęstszych przyczyn oddalania wniosków o upadłość konsumencką byłych przedsiębiorców stanowi uchybienie obowiązkowi wcześniejszego, terminowego zgłoszenia wniosku o upadłość na zasadach ogólnych. Z kolei najczęstszą przyczyną uchybiania temu obowiązkowi jest brak wiedzy o jego istnieniu. Nie jest to jednak okoliczność Czytaj dalej Z orzecznictwa sądów upadłościowych – nieznajomość prawa szkodzi

>>