Każdy wniosek o upadłość konsumencką obligatoryjnie powinien zawierać m.in. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty. Niezgodność z prawdą lub niezupełność rzeczonych danych stanowi zaś dla sądu samoistną podstawę do oddalenia wniosku. Czytaj dalej Czy we wniosku o upadłość konsumencką należy ujawnić zobowiązania przedawnione?

>>

Terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny. Uchybienie temu obowiązkowi stanowi zaś samoistną podstawę do oddalenia przez sąd złożonego w późniejszym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckie. Nie jest to jednak jedyny powód, Czytaj dalej Wniosek o upadłość przedsiębiorcy też się opłaca

>>

Jest już dostępny formularz wniosku o upadłość konsumencką. We wczorajszym Dzienniku Ustaw (poz. 2276) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Formularz Czytaj dalej Formularz wniosku o upadłość konsumencką

>>

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej obecnie może zostać złożony wyłącznie przez dłużnika. Stan ten ma jednak ulec zmianie 01 stycznia 2016 r. Począwszy od tej daty upadłość konsumencką będzie bowiem mogła zostać ogłoszona również na wniosek wierzyciela. Przy czym również w Czytaj dalej Upadłość konsumencka na wniosek wierzyciela?

>>

Pobierz bezpłatnie: wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – wzór wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – instrukcja  Rozpoznając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sąd przede wszystkim bada przyczyny zaistnienia oraz pogłębienia stanu niewypłacalności. Jeżeli sąd ustali, że przyczyny te wynikają z Czytaj dalej Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

>>