Uprawomocnienie się postanowienia sądu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli oznacza formalne zakończenie postępowania upadłościowego. Jednakże skutek w postaci umorzenia zobowiązań powstaje dopiero z chwilą prawidłowego wykonania planu spłat wierzycieli. W okresie jego obowiązywania na dłużniku ciążą bowiem jeszcze obowiązki, których Czytaj dalej Obowiązki i ograniczenia w okresie obowiązywania planu spłaty wierzycieli

>>

Jak już wskazywałem przy okazji wcześniejszych wpisów, ustalając treść planu spłaty wierzycieli sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe oraz koszty utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu według stanu na dzień orzekania. Późniejsze zmiana powyższych okoliczności stanowi zaś nie Czytaj dalej Uchylenie planu spłaty wierzycieli ze skutkiem umorzenia zobowiązań

>>

Zmiana planu spłaty wierzycieli może zostać dokonana przez sąd nie tylko na wniosek upadłego dłużnika, ale również na wniosek jego wierzyciela żądającego zwiększenia wysokości spłat lub skrócenia ich terminu. Przy czym taki wniosek wierzyciela będzie mógł zostać uwzględniony jedynie w Czytaj dalej Zmiana planu spłaty wierzycieli na wniosek wierzyciela

>>

Ustalając treść planu spłaty wierzycieli sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe oraz koszty utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu według stanu na dzień orzekania. Ponieważ jednak w okresie obowiązywania planu spłaty wierzycieli powyższe okoliczności mogą ulec zmianie, dopuszczalna jest Czytaj dalej Zmiana Planu Spłaty Wierzycieli na wniosek upadłego

>>

Plan spłaty wierzycieli ustalany jest przez sąd dopiero na zakończenie głównego postępowania upadłościowego. Spłata wierzycieli nie jest jednak obligatoryjnym elementem procedury upadłości konsumenckiej. Przepisy przewidują bowiem możliwość umorzenia zobowiązań bez dokonywania przez dłużnika jakichkolwiek dalszych spłat na rzecz wierzycieli, których Czytaj dalej Plan spłaty wierzycieli nie dla wszystkich

>>