Z dniem ogłoszenia upadłości co do zasady cały majątek upadłego dłużnika tworzy masę upadłości, która jest następnie likwidowana przez syndyka w toku postępowania upadłościowego i służy zaspokojeniu wierzycieli. Przepisy oczywiście przewidują wyjątki od powyższej zasady i wskazują jakie składniku majątku Czytaj dalej Rozstrzyganie sporu o skład masy upadłości

>>

Praca za granicą dłużnika, zarówno przed, jak i po ogłoszeniu upadłości, nie stanowi żadnej przeszkody na drodze do ogłoszenia upadłości i przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Wręcz przeciwnie, każda forma aktywności zawodowej, która generuje środki utrzymania, a zwłaszcza pozwala na pokrycie kosztów ewentualnego Czytaj dalej Praca za granicą a upadłość konsumencka

>>

Świadczenia emerytalno-rentowe dla wielu upadłych dłużników stanową jedyne źródło utrzymania. Ponieważ tego typu świadczenia ze swej natury nie są znaczne i zazwyczaj ledwie starczą na zaspokojenie podstawowych bieżących potrzeb, toteż każde potrącenie jest wyjątkowo dotkliwie odczuwane tak przez dłużnika, jak Czytaj dalej Ile z renty lub emerytury może potrącić syndyk?

>>

Okres trwania postępowania upadłościowego niewątpliwie nie należy do najprzyjemniejszych. Dlatego też każdemu upadłemu zależy na jak najszybszym zamknięciu tego etapu swojego życia. Niestety nieruchomość rolna w majątku dłużnika nie wróży szybkiego zakończenia procedury. Za sprawą ostatniej nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju Czytaj dalej Kłopotliwa nieruchomość rolna

>>

Temat wniosku o wyłączenie z masy upadłości rzeczy niewchodzących w skład majątku upadłego dłużnika był już na blogu poruszany w jednym ze wcześniejszych wpisów (link TUTAJ). Opisałem w nim procedurę składani oraz wymogi formalne rzeczonego wniosku.  Ponieważ wpis ten cieszy się sporym zainteresowanie, Czytaj dalej Wniosek o wyłączenie z masy upadłości – wzór

>>