W ostatnim wpisie opisywałem skutki sprzedaży nieruchomości w postępowaniu upadłościowym. Co do zasady odnoszą się one również do sprzedaży ułamkowej części nieruchomości (udziału w nieruchomości). Niemniej występują tu pewne istotne odrębności, o których poniżej. Jak już wielokrotnie wskazywałem w skład Czytaj dalej Sprzedaż ułamkowej części nieruchomości w postępowaniu upadłościowym

>>

Nieruchomość to jeden z tych składników masy upadłości, którego sprzedaż w toku postępowania upadłościowego rodzi najwięcej emocji, a co za tym idzie nasuwa liczne pytania i wątpliwości. W przeważającej mierze dotyczą one dalszego losu praw i roszczeń osób trzecich, które Czytaj dalej Skutki sprzedaży nieruchomości w postępowaniu upadłościowym

>>

Wysokość dochodów pozostawianych upadłemu dłużnikowi do jego dyspozycji niewątpliwie stanowi dlań jedną z najważniejszych kwestii. We wcześniejszych wpisach na blogu wskazywałem już jaką wysokość wynagrodzenia, emerytury lub renty syndyk potrąca do masy upadłości. Często jednak pada pytanie: „czy można obniżyć wysokość Czytaj dalej Obniżenie wysokości potrąceń dokonywanych przez syndyka z dochodów upadłego dłużnika

>>

Z dniem ogłoszenia upadłości co do zasady cały majątek upadłego dłużnika tworzy masę upadłości, która jest następnie likwidowana przez syndyka w toku postępowania upadłościowego i służy zaspokojeniu wierzycieli. Przepisy oczywiście przewidują wyjątki od powyższej zasady i wskazują jakie składniku majątku Czytaj dalej Rozstrzyganie sporu o skład masy upadłości

>>

Praca za granicą dłużnika, zarówno przed, jak i po ogłoszeniu upadłości, nie stanowi żadnej przeszkody na drodze do ogłoszenia upadłości i przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Wręcz przeciwnie, każda forma aktywności zawodowej, która generuje środki utrzymania, a zwłaszcza pozwala na pokrycie kosztów ewentualnego Czytaj dalej Praca za granicą a upadłość konsumencka

>>