Wysokość dochodów pozostawianych upadłemu dłużnikowi do jego dyspozycji niewątpliwie stanowi dlań jedną z najważniejszych kwestii. We wcześniejszych wpisach na blogu wskazywałem już jaką wysokość wynagrodzenia, emerytury lub renty syndyk potrąca do masy upadłości. Często jednak pada pytanie: „czy można obniżyć wysokość Czytaj dalej Obniżenie wysokości potrąceń dokonywanych przez syndyka z dochodów upadłego dłużnika

>>

Z dniem ogłoszenia upadłości co do zasady cały majątek upadłego dłużnika tworzy masę upadłości, która jest następnie likwidowana przez syndyka w toku postępowania upadłościowego i służy zaspokojeniu wierzycieli. Przepisy oczywiście przewidują wyjątki od powyższej zasady i wskazują jakie składniku majątku Czytaj dalej Rozstrzyganie sporu o skład masy upadłości

>>

Praca za granicą dłużnika, zarówno przed, jak i po ogłoszeniu upadłości, nie stanowi żadnej przeszkody na drodze do ogłoszenia upadłości i przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Wręcz przeciwnie, każda forma aktywności zawodowej, która generuje środki utrzymania, a zwłaszcza pozwala na pokrycie kosztów ewentualnego Czytaj dalej Praca za granicą a upadłość konsumencka

>>

Świadczenia emerytalno-rentowe dla wielu upadłych dłużników stanową jedyne źródło utrzymania. Ponieważ tego typu świadczenia ze swej natury nie są znaczne i zazwyczaj ledwie starczą na zaspokojenie podstawowych bieżących potrzeb, toteż każde potrącenie jest wyjątkowo dotkliwie odczuwane tak przez dłużnika, jak Czytaj dalej Ile z renty lub emerytury może potrącić syndyk?

>>

Okres trwania postępowania upadłościowego niewątpliwie nie należy do najprzyjemniejszych. Dlatego też każdemu upadłemu zależy na jak najszybszym zamknięciu tego etapu swojego życia. Niestety nieruchomość rolna w majątku dłużnika nie wróży szybkiego zakończenia procedury. Za sprawą ostatniej nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju Czytaj dalej Kłopotliwa nieruchomość rolna

>>