W postępowaniu upadłościowym, podobnie jak i w postępowaniu egzekucyjnym, otrzymywane przez upadłego wynagrodzenie podlega potrąceniu. O wysokości potrącenia decyduje przede wszystkim charakter umowy, na podstawie której wypłacane jest wynagrodzenie. Niestety często zdarza się, że na sutek błędnej interpretacji przepisów syndyk Czytaj dalej Gdy syndyk zabiera całe wynagrodzenie

>>

Przepisy odnoszące się bezpośrednio do upadłości konsumenckiej nie regulują w sposób odrębny wpływu jej ogłoszenia na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego dłużnika. Kwestia ta została uregulować poprzez odesłanie do przepisów części ogólnej prawa upadłościowego, tj. przepisów regulujących skutki i przebieg upadłości Czytaj dalej Stosunki majątkowe małżeńskie upadłego dłużnika

>>

W dniu 02 sierpnia 2017 r. w życie weszło rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określające przedmioty należące do rolników, które nie podlegają egzekucji komorniczej. Ponieważ przedmioty niepodlegające egzekucji jednocześnie nie wchodzą w skąd masy upadłości likwidowanej przez syndyka po ogłoszeniu upadłości, treść Czytaj dalej Upadłość konsumencka rolnika – nowe przepisy utrudnią postępowanie upadłościowe

>>

W jednym z poprzednich wpisów (dostępny TUTAJ) pisałem już o sposobie rozstrzygania wątpliwości co do składu masy upadłości. W związku z licznymi prośbami czytelników dzisiaj zamieszczam wzór przykładowego wniosku, który w razie sporu na tym tle z syndykiem należy złożyć Czytaj dalej Wniosek o rozstrzygnięcie wątpliwości co do składu masy upadłości WZÓR

>>

W jednym ze wcześniejszych wpisów (link TUTAJ) pisałem już o zasadach obowiązujących przy dokonywaniu przez syndyka potrąceń z rent oraz emerytur. Co do zasady pozostają one niezmienne, przy czym z początkiem bieżącego miesiąca w życie weszła pewna istotna zmianą, która Czytaj dalej Emerytury i renty – zmiana kwoty wolnej od potrąceń

>>