W dniu 02 sierpnia 2017 r. w życie weszło rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określające przedmioty należące do rolników, które nie podlegają egzekucji komorniczej. Ponieważ przedmioty niepodlegające egzekucji jednocześnie nie wchodzą w skąd masy upadłości likwidowanej przez syndyka po ogłoszeniu upadłości, treść Czytaj dalej Upadłość konsumencka rolnika – nowe przepisy utrudnią postępowanie upadłościowe

>>

W jednym z poprzednich wpisów (dostępny TUTAJ) pisałem już o sposobie rozstrzygania wątpliwości co do składu masy upadłości. W związku z licznymi prośbami czytelników dzisiaj zamieszczam wzór przykładowego wniosku, który w razie sporu na tym tle z syndykiem należy złożyć Czytaj dalej Wniosek o rozstrzygnięcie wątpliwości co do składu masy upadłości WZÓR

>>

W jednym ze wcześniejszych wpisów (link TUTAJ) pisałem już o zasadach obowiązujących przy dokonywaniu przez syndyka potrąceń z rent oraz emerytur. Co do zasady pozostają one niezmienne, przy czym z początkiem bieżącego miesiąca w życie weszła pewna istotna zmianą, która Czytaj dalej Emerytury i renty – zmiana kwoty wolnej od potrąceń

>>

W ostatnim wpisie opisywałem skutki sprzedaży nieruchomości w postępowaniu upadłościowym. Co do zasady odnoszą się one również do sprzedaży ułamkowej części nieruchomości (udziału w nieruchomości). Niemniej występują tu pewne istotne odrębności, o których poniżej. Jak już wielokrotnie wskazywałem w skład Czytaj dalej Sprzedaż ułamkowej części nieruchomości w postępowaniu upadłościowym

>>

Nieruchomość to jeden z tych składników masy upadłości, którego sprzedaż w toku postępowania upadłościowego rodzi najwięcej emocji, a co za tym idzie nasuwa liczne pytania i wątpliwości. W przeważającej mierze dotyczą one dalszego losu praw i roszczeń osób trzecich, które Czytaj dalej Skutki sprzedaży nieruchomości w postępowaniu upadłościowym

>>