Wcześniejsze wykonanie planu spłaty wierzycieli

Ustalając plan spłaty wierzycieli sąd określa w jakim określi upadły dłużnik ma go wykonać. Okres ten co do zasady wynosi maksymalnie 36 miesięcy (3 lata). Przy czym w wyjątkowych przypadkach może zostać ustalony nawet na okres 84 miesięcy (7 lat). … Czytaj dalej Wcześniejsze wykonanie planu spłaty wierzycieli